Dokümanlar Edebi Şahsiyetler

Taşlıcalı Yahya (?-1582)

Rumeli’de Taşlıca’dandır.

Askerlikle sanatını bir arada sürdürmüştür.

Rüstem Paşa’nın teveccühünü kazanmış, Kanuni Sultan Süleyman ile Bağdat seferine katılmıştır.

Türk edebiyatında mesnevileri ile tanınmıştır.

Hamse sahibi şairlerdendir. Hamsesinde bulunan mesneviler şunlardır: Gencine-i Raz, Kitab-ı Usul, Gülşen-i Envar, Yusuf u Züleyha, Şah u Geda.

Gencine-i raz

Gencine-i raz

Gencine-i Raz, Taşlıcalı Yahya’nın ilk mesnevisidir. Din, ahlak, tasavvuf ve aşk konularında yazılmış küçük hikayelerden oluşmaktadır. Kitab-ı Usul ve Gülşen-i Envar adlı mesneviler de aynı konuları içermektedir.

Şah u Geda, konusu İstanbul’da geçen bir mesnevidir. Şair bu eserinde İstanbul’daki bazı yerleri, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii gibi tarihi eserleri tasvir etmiştir.

Taşlıcalı Yahya mesnevilerinin hepsinde Kanuni’yi övmüştür.

Mesnevilerinde İran örneklerine bağlı kalmayışı, şiirlerinde sık sık yerli renklere yer vermesi, özentisiz olması, sade bir dil ve duru anlatıma sahip olması, Taşlıcalı Yahya’nın divan şiirinin yerlileşmesine katkısıdır.

Şairin bir de Divan’ı vardır. Divan’daki şiirleriyle de tanınmıştır.

Şehzade Mustafa Mersiyesi

Şehzade Mustafa Mersiyesi

 

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa için de bir mersiye yazmıştır.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap