Testler

Yazı Türleri Test 10

YAZI TÜRLERİ TEST 10

1.“Benim, yazılarımda savunduklarımı sağlam ve kabul edilen temellere dayandırmanın nedeni edebiyata ve bilime olan saygımdandır. İstiyorum ki okuyucularım yazılarımda kişisel bir dayanağı olmayan, hayali ifadeler okumasın.”
diyen bir yazarın özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?
A) Fıkra
B) Makale
C) Roman
D) Deneme
E) Anı

2. Aşağıdakilerin hangisinde yazı türü yanlış tanımlanmıştır?
A) Bir konunun fazla derinleştirmeden biriyle konuşuyormuş gibi anlatıldığı gazete yazılarına deneme denir.
B) Genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazı türlerine mektup denir.
C) Bir düşünce ya da sanat eserinin eksik ya da üstün yanlarıyla değerlendirildiği yazılara eleştiri denir.
D) Herhangi bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazılarına makale denir.
E) Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılara anı denir.

3. Gündelik olayların kanıtlama yoluna gidilmeden kişisel bir görüşle açıklandığı günübirlik gazete yazılarıdır. Nükteli sözlere ve deyimlere yer verilerek günlük konuşma dili kullanılır.  Ahmet Rasim, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Haşim bu türün tanınmış yazarlarındandır.
Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Fıkra
D) Sohbet
E) Eleştiri

4. Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. Yazarın kendini okura açtığı bir tür olduğundan içtendir ve bu yönüyle çok tutulur. Bu tür yazılar belli bir dönemin yorumlandığı yazılar olduğundan tarihi bir belge özelliği de gösterir.
Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öykü
B) Fıkra
C) Makale
D) Anı
E) Biyografi

5. Erzurum, benim için ilham dolu bir yerdi. Buluşma yerinde bir araya gelen herkes en az benim kadar heyecanlıydı. Önce bir şehir turuyla Erzurum’u daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Yakutiye Medresesi gözlerimizi kamaştırmıştı. Ardından Çoruh Nehri kıyısında bulunan Yusufeli’nden geçerek yaylalara vardık.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük
B) Biyografi
C) Gezi yazısı
D) Fıkra
E) Sohbet

6.  Duygu, düşünce ve hayallerin ölçü ve uyak kullanılmadan ancak şiirde olduğu gibi iç ahenge önem verilerek anlatıldığı düzyazı türüdür. Bu türün ilk örneklerini, edebiyatımızda Halit Ziya vermiştir. Mehmet Rauf’un Siyah İnciler ve Yakup Kadri’nin Erenlerin Bağından adlı eserleri de bu türün önemli örneklerindendir.
Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Mensur şiir
C) Öykü
D) Tiyatro
E) Masal

7. Yapma destanların doğal destandan temel farkı, anonim nitelik taşımamasıdır. Bir şair tarafından, doğal destanlara benzetilerek yazılır. Örneğin Tasso’nun …., Milton’un … adlı eserleri, Dante’nin … adlı eseri birer yapma destandır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmeldiri?
A) Kalevala-Kurtarılmış Kudüs-Mahabarata
B) Kurtarılmış Kudüs-Kaybolmuş Cennet-İlahi Komedya
C) İlahi Komedya-Kurtarılmış Kudüs-Kalevala
D) Kaybolmuş Cennet-İlahi Komedya-Kurtarılmış Kudüs
E) Ramayana-Kalevala-Kaybolmuş Cennet

8. Bu çeviride yazarın kendi düşüncelerinden etkilenmeler var. Bununla birlikte çevirmenin çok başarılı olduğu söylenemez. Etkilenme, çevirinin özgünlüğünü yok etseydi belki böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmazdı. Çevirmen, tüm çeviri kurallarını hiçe sayarak eserin yazarının etkisinden kurtulamamıştır.
Bu parça, konuyu ele alış biçimi bakımından aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Anı
B) Sohbet
C) Deneme
D) Eleştiri
E) Fıkra

9. Serbest şiir hakkında bazı yanlış düşüncelerim vardı. Bir edebiyat dergisinde okuduğum bir yazı bütün düşüncelerimi değiştirdi. Yazı, Garip akımından söz ediyordu. Neden serbest şiire yöneldikleri o kadar ne anlatılıyordu ki hiçbir söz boş değildi. Hepsinin kanıtı vardı. Bunlar sıradan kanıtlar da değildi. Bu yazıyı okuyunca serbest şiir hakkındaki sorularıma cevaplar buldum.
Bu parçada “anlatılan yazı”nın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Deneme
C) Söyleşi
D) Makale
E) Eleştiri

10. Bir konuyu açıklamak, bilgi vermek ve öne sürülen düşünceleri kanıtlamaya yöneliktir. Yazar ileri sürdüğü fikirlerini kanıtlarıyla ortaya koyar ve ispata çalışır.
Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Öykü
C) Günlük
D) Deneme
E) Fıkra

11. Güncel olaylar hakkında yazan kişinin görülerini yansıtan, yorumlayan kısa yazılardır. Konular derinlemesine işlenmez. Ayrıntılar üzerinde durulmaz, anlatım sade, fakat ustacadır. Bunlara köşe yazısı da denir.
Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Öykü
C) Günlük
D) Deneme
E) Makale

12. Yazarın bir konu üzerindeki düşüncelerini iddiasız bir biçimde, serbestçe ve kesin bir sonuca ulaşmadan ortaya koyduğu düşünce yazılarıdır. Anlatım sade, cümleler konuşma havası vermek için devriktir.
Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Anı
C) Günlük
D) Deneme
E) Fıkra

13. Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen yazılardır. Yazar, eser hakkında okuyucuyu bilgilendirir; hem eserin yazarına hem okura yol gösterir.
Bu parçada anlatılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Eleştiri
C) Makale
D) Mektup
E) Biyografi

14. Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle (hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vb.) tanıtmaktır. Bu tür açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alınarak yazılır. Divan edebiyatında şairleri anlatan bu tür eserlere tezkire denirdi.
Bu parçada tanıtılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mektup
B) Sohbet
C) Makale
D) Anı
E) Biyografi

15. Gerçek ya da düş ürünü bir olayı aktaran kısa düzyazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.
Bu parçada anlatılan yazınsal türlerinden ayrılır.
Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öykü
B) Anı
C) Gezi yazısı
D) Deneme
E) Fıkra

16. I. Anlatılanlar uzun uzun verilmez, karakter çözümlemeleri yoktur.
II. Ana olayın etrafında birçok olaycık yer alır.
III. Olaylar geniş bir zamanda derinlemesine ele alınır.
IV. Hayatın bir anında karşılaşılan olay malzeme olarak alınır.
Yukarıdaki bilgilerden öykü ve romana göre doğru ayrım aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
    Öykü                 Roman
A) I. ve II.        III. ve IV.
B) I. ve IV.        II. ve III.
C) II. ve III.      I. ve IV.
D) I. ve III.       II. ve IV.
E) III ve IV.      I. ve II.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3. C, 4.D, 5.C, 6.B, 7.B, 8.D, 9.D, 10.A, 11.A, 12.D, 13.B, 14.E, 15.A, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap