Testler

Yazı Türleri Test 4 (8.Sınıf Türkçe)

YAZI TÜRLERİ TEST 4 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdakilerden hangisi, masallarda bulunması gereken bir özellik değildir? (1994-DPY)
A) Genellikle tekerleme yapılarak başlanması
B) Kahramanlarının olağanüstü özellikler taşıması
C) Gelenek, görenek ve inançları belirtmesi
D) Olayın yer ve zamanının belli olması

2. Deprem, dün gece İstanbul’u uykusunun en derin yerinden oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu âfetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği dikkate bakılırsa bunun müthiş bir zekânın işi olduğuna hükmetmek lazım gelir. Gerek düşman, gerek hırsız, gerek deprem insanın soyunup yatağa girip horlamasını beklerler…
Yukarıdaki parça, hangi tür yazıdan alınmış olabilir? (1992-FL)
A) Fıkra
B) Makale
C) Anı
D) Deneme

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, deneme türünün tanımı yapılmıştır? (1991-FL)
A) Bir fikri açıklayıp ispatlamak amacını güden yazılardır.
B) Gazetelerin belli sütunlarında günlük konuların ele alındığı yazılardır.
C) Çeşitli konularda, fikirlerin iddiasızca ileri sürüldüğü yazılardır.
D) Temel konularda, ciddi bir üslupla yazılan yazılardır.

4. Mektupla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (1990-DPY)
A) Hitap cümlesiyle başlar.
B) Sağ alt köşeye imza atılır.
C) İyilik dilekleriyle bitirilir.
D) Sol üst köşesine tarih yazılır.

5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (1992-EML)
A) Anıların tarih bilimi için önemli olduğu söylenemez.
B) Özel mektuplarda konu alanı sınırsızdır.
C) Gezi yazıları bakmasını ve görmesini bilen kişi olmalıdır.
D) Günümüz gazeteciliğinde röportajın yeri giderek artmaktadır.

6. “Ertesi sabah, Al Mahweet’e doğru yola çıkacağız ve kayalar üzerine oturtulmuş, Orta Çağ Yemen mimarisinin en görkemli yapıları ile süslü bir kasabada konaklayacağız. İlk durağımız Dhahar Vadisi ve uzun bir süre Kuzey Yemen’i yöneten İmam Yahya’nın bir dağın üzerine kartal yuvası gibi kurulmuş muhteşem yazlık sarayı.”
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Öykü
B) Hatıra
C) Gezi yazısı
D) Deneme

7. “Bugün 23 Nisan 2020. Sabah güzel bir kahvaltıdan sonra yöredeki anıt ağaçları tespit etmeye karar verdik. Tam o anda beni boynumdan arı soktu. Nihat Bey, beni soğuk ve sıcak şoka soktu, ilaçla şoku atlatmamı sağladı. Ben biraz dinlenip bir şeyler yedikten sonra ormandaki araştırmamıza devam ettik…” diye devam eden bir yazı aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Anı
B) Öykü
C) Günlük
D) Gezi yazısı

8.Ana ögesi düşüncedir. Hemen her konu için işlenebilir. Genellikle belirli bir alandaki uzmanlığın ürünüdür. Konusuna göre sözcükler, o uzmanlık dalının terimlerine açılır. Yazar konusunu rahat, açık ve güzel bir biçimde anlatmalı ve geniş bir bilgi birikimine sahip olmalıdır.
Parçadaki özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Makale
C) Deneme
D) Sohbet

9. Ivır zıvıra ıvır zıvır denmesine dayanamam. Sonra, sözcüklerde onun “küçük, önemsiz şey” diye tanımlanması yok mu, çileden çıkarır beni. Kelimeleri, hayatımıza şöyle ya da böle karışmış varlıkları, olayları küçümsemeye, önemsiz saymaya kimin hakkı var? Ben de derim ki ıvırı zıvır, o küçük ve önemsiz dediğiniz şeyler, hayatın ta kendisidir. İnsanoğlu, yeryüzünde yaşadığına dair bir işaret bırakırsa o ıvır zıvırla olan münasebetinde, onlara sinen anılarında gizlidir.
Yukarıdaki parça, hangi tür yazıdan alınmış olabilir?
A) Eleştiri
B) Makale
C) Deneme
D) Anı

10. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
A) Olayın geçtiği çevre bilinir.
B) Masallardaki olaylar tamamen hayal ürünüdür.
C) Bu türde eğiticilik esas alınmıştır.
D) Bazı kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.

11. Öz şiirin yolunu açabilecek imkânların kaygısını duymuyorum çünkü. Ya da şiiri önleyen beğeni dışı basitliklere, aleladeliklere kendini kolaylıkla kaptırıveriyordu. Bütün amacı, sözcükleri hece ölçüsüne uydurma ve uyak düzeni sağlama izlenimi veren dizeler yazmak gibiydi.
Parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Söyleşi
C) Eleştiri
D) Hatıra

12. “Deneme” yazı türü için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkesin anlayacağı bir dil kullanılır.
B) Görüşlerin doğruluğu iddia edilmez.
C) Kesin yargılara varılmaz.
D) Konuları sınırlıdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi fikir yazısı değildir?
A) Deneme
B) Hikâye
C) Makale
D) Fıkra

14. Oyun ve oyuncaklarla başım o kadar hoş değildi. Oynamam için babamın beni zorladığını hâlâ hatırlarım. Fakat kitaplarla vakit geçirmek için teşvik edilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da kitaplarına zarar vermediğimi anlayınca onları bana emanet edebilmişti.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? (2012-SBS)
A) Makale
B) Tiyatro
C) Biyografi
D) Anı

15. Şiir öğrenilebilir mi? Öncelikle şiirin ne olduğunda anlaşmak gerekir. Şiir için bugüne kadar sayısız açıklama yapılmıştır. Herkes meseleye kendine göre bir bakış açısı getirmiştir. Hemen hepsinde doğruluk payı vardır ama bana göre hiçbiri şiiri bütünüyle ortaya koyacak güçte değildir. Bu da doğaldır. Çünkü şiir diğer sanat eserlerinden daha fazla özneldir.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? (2014-TEOG)
A) Deneme
B) Biyografi
C) Makale
D) Anı

16. Aşağıdakilerden hangisi bir ‘‘düşünce yazısı’’dır? (2011-SBS)
A) Kuzuyu kâtibe verdim, kâtip bana yazı verdi… Yazıyı ozana verdim, ozan bana sazı verdi… Kimseye vermem bu sazı, ben çalarım bazı bazı, dinle benden, ince telden, söyleşelim tatlı dilden…
B) Tüm vazgeçişlerime rağmen defterden
vazgeçebilir miyim? Asla… Öyle bilgisayar
delisi değilim ben. El yazısı, karalamalar, satırların üstüne çizmenin zevki… Bilgisayara değişilir mi bunlar?
C) Sokak lambaları gün boyu yanıyor, yine
de insanlar sisten birbirlerine çarpıyordu.Fayton beygirlerinin çıngırakları, insan ve nal sesleri, bu sisli havada boğuk boğuk duyuluyordu. Hafta haftayı izliyor, hava hiçdeğişmiyordu.
D) Birkaç ay içinde büyük bir ilerleme göstermişti. Tüm derslerde durumunu epeyce düzeltmişti. “Bu çocuk bu sınıfı üç sene okusa yine başaramaz!” diyenler şaşıp kalıyorlardı. O sene Osman takdir alarak sınıfı geçti.

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.C, 4.D, 5.A, 6.C, 7.C, 8.B, 9.C, 10.A, 11.C, 12.D, 13.B, 14.D, 15.A, 16.B

 

yaziturleritest4-8.sinifturkce

 

yaziturleritest4-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap