Yazılı Soruları

2019-2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

2019-2020 EĞİTİM YILI ………………….. LİSESİ 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAV SORULARI A GRUBU

 1-)Aşağıdaki cümlelerde belirtilen yargılar doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) yazınız.( 5*2=10 p )

 • Dede Korkut Hikayeleri destan döneminden halk hikayeciliği dönemine geçişin ilk örneği kabul edilir.(   )
 • Halk hikayelerinde anlatılan olaylar, gerçek dışı ve olağanüstüdür.( )
 • Mesneviler günümüz roman ve hikayesinin yerini tutan uzun soluklu eserlerdir.( )
 • Medh-i çihar-yar-ı güzin, mesnevide asıl konunun anlatıldığı bölümdür.( )
 • Tanzimat Dönemi hikayelerinde olaylar genellikle günlük yaşam ve tarihten alınmıştır.( )

 2-)İslamiyet öncesi Türk edebiyatı doğal Türk destanlarını yazınız.( 5*2=10 p )

 3-)Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.( 5*2=10 p )

 • İslamiyet öncesi sözlü ürünlerinden savların, divan edebiyatında karşılığı……………………….
 • Geçiş Dönemi eserlerinin ilk yazılanı…………………………………………………….……….
 • Aşık edebiyatında en yaygın kullanılan nazım biçimi ……………………………………………
 • Divan-ı Lügati’t Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış……………………………….sunulmuştur.
 • Atabetü’l Hakayık …………………………..………………tarafından yazılmıştır.

4-)İlahiler farklı tarikatlarda farklı isimlerle anılmıştır. Buna göre belirtilen tarikatlardaki ilahinin karşılığını       noktalı yerlere yazınız.( 5*2=10 p )

 Mevlevi:……………..Bektaşi:……….…….Yesevi:………..……..Halveti:……….……..Gülşeni:……………

5-)  Elif kaşlarını çatar
Gamzesi bağrıma batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye
Yukarıdaki dörtlükle ilgili bilgileri, aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. (5*2=10 p )

Nazım birimi:…………………….……..Nazım şekli:……………………………Redif:………………………..
Kafiye çeşidi:………………………..…..Kafiye örgüsü:…………………………

6-)Aşağıda tabloda verilen şairler ile nazım şekillerini  eşleştiriniz.( 5*2=10 p ) 

Kadı BurhaneddinŞarkı
Taşlıcalı YahyaRubai
Pir Sultan AbdalTuyuğ
Ömer HayyamMurabba
NedimNefes

 7-)Aşağıdaki cümlelerde, yazımı yanlış olan sözcükleri bularak altını çizip doğru şekillerini yazınız. (5*2=10 p) 

Dilekçemize yirmiüç gün sonra cevap verildi. Uzmanlar Van gölündeki canlılar üzerine araştırma  yapıyor.
Başarılı şair, eskimiyen bir dil bulmuş ve kendini sürekli geliştirmiştir.3 Mayıs cuma  günü onların evlilik yıl dönümü. Ayşe’yi o halde göre bilmek için kendimi zor tuttum.

8-)Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin altını çizerek türünü yazınız.(5*2=10 p )

 • İnsan, yağmur kokan bir sabaha uyanmak ister. 
 • Yaz akşamları, eve ancak hava kararınca girerdik.
 • Hiç kimse başkalarını taklit ederek yükselmemiştir.
 • Büyük zenginliklerden biri de kişilik sahibi olmaktır. 
 • Yere çöküp peynir ekmek yediğimiz günleri özledim. 

9)     Hepimiz biliyoruz ki o tablolar, o heykeller, o romanlar ve diğerleri olmasaydı, ki düşüncesi bile kötü, insan kendini   tanıtamayacaktı. Dolayısıyla kendini daha az anlatabilecek, daha az ortaya koyabilecekti. Çünkü sanat, insanın kendini ifade etme isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
           Bu parçada, virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur?
A)Yüklemden uzak düşen özneyi ayırma
B)Ara sözü ayırma
C)Art arda sıralanan eş görevli sözcük gruplarını ayırma
D)Sıralı cümleleri birbirinden ayırma
E) Tırnak içinde verilmeyen aktarma cümlesini belirtme

10-) Hiç mi yok sevdiğim göğsünde iman
Beni Mecnun eden yarda nem kaldı

dizeleriyle;

I.terk eyleyim  seni               II.vefası olmayan                   III.hey kaşı keman                      IV.yarda nem kaldı

sözlerinin tümü kullanılarak ‘çapraz uyak’ düzeni oluşturacak şekilde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak istenirse son iki dizenin sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur?

 A) I – III               B) II – I                 C) IV – II                D) III – IV                 E) II – III

II – IV                  IV  – III                    I  – III                       I – II                         I – IV

2019-2020 10.sinif turk dili ve edebiyatı 1.donem 2.yazili sorulari a grubu

 Hazırlayan: Sevim Selvi HİRİK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap