Yazılı Soruları

8.sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı C Grubu

8.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI C GRUBU

ÇEVREYİ SESLE KİRLETMEK
Her günün alışkanlığı içinde, genel yaşamımızın kaçınılmaz bir fon müziği olarak katlandığımız bu barbar şamata, suskun bir anımızda bize bir radyo programı olarak sunulunca belki de:
– Allah Allah, cidden korkunç bir gürültü, deriz de ertesi gün yine aynı şamata denizinde yüzmeye devam ederiz.
Ne var ki, bizim toplumumuzda yaşı büyüdüğü halde, çocukluk başıboşluğunu bırakmayanlar da vardır. Gürültü sevgisi sürer gider. Çünkü, gürültünün her şeyi gürültüye getirmek gibi bir faydası vardır.

1. Yazar, “şamata denizinde yüzmek” sözüyle ne anlatmak istiyor? Açıklayınız. (10)

2. “Gürültüye getirmek” ifadesini açıklayınız. (10)

3. “Cidden korkunç bir gürültü, deriz.” Bu cümleyi özne-yüklem ve nesne yüklem ilişkisine göre çatı bakımından inceleyiniz. (5)

4. “Ertesi gün yine aynı şamata denizinde yüzmeye devam ederiz.” Bu cümleyi özne-yüklem ve nesne yüklem ilişkisi bakımından çatısına göre inceleyiniz. (5)

5. “Her günün alışkanlığı içinde, genel yaşamımızın kaçınılmaz bir fon müziği olarak katlandığımız bu barbar şamata, suskun bir anımızda bize bir radyo programı olarak sunulunca belki de:” cümlesindeki fiilimsilerin, ne tür fiilimsi olduklarını belirtiniz. (5)

GAMLANMA GÖNÜL
Naçar Karac’oğlan naçar
Pençe urup göğsün açar
Kara gündür gelir geçer
Gamlanma gönül gamlanma
6. Bu dörtlükte şairin ruh hali nasıldır? Şair kendisini nasıl avutmaktadır? Açıklayınız. (10)

ADAM OLMAK
Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen,
Unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken
Dost da düşman da incitemezse seni
Ne küçümser ne de büyültürsen çevreni
Her saatin her dakikasına
Emeğini katarsan hakçasına
Her şeyiyle dünya önüne serilir
Üstelik oğlum adam oldun demektir.
7. Bu şiir konusuna göre nasıl bir şiirdir? Yazınız. (5)

8.  Aşağıdaki cümlelerin yapısına ne tür cümleler olduğunu yazınız.(10)
Eniştem içeri, saate bakmaya koştu.
Ben o aralık:“Üçü yirmi geçiyor” deyivermişim.
Başım dönüyor, kulaklarım uğulduyordu.
İçimi, tarifsiz bir korku kapladı.
Odamdaki saat, atalarımdan kalma bir duvar saatidir.

9. Aşağıda anlatımı bozuk olarak verilmiş cümlelerin anlatım bozukluğunun nedenlerini ve bu cümlelerin düzeltilmiş biçimlerini yazınız. (10)
Öğrencilerin tüm haklı isteklerine göz yumulmuştu.
a) Anlatım bozukluğunun nedeni:
b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

Toplantıda hep aynı konu tartışılıyor, saatlerce aynı şeyler konuşuyordu.
a) Anlatım bozukluğunun nedeni:
b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

10. Kendine güvenmek ve saygı duymak,sizce ne demektir? Düşüncelerinizi açıklayan bir kompozisyon yazınız. (30)

CEVAPLAR:

1. Çok gürültülü ortamda bulunmak. (10)
2. Bir işi, bir düşünceyi telaş ve karışıklık yüzünden ilgi çekmez duruma getirmek. Söz kalabalığından, karışıklıktan yararlanarak istediğini elde etmek. (10)
3. öznesine göre: etken fiil (2,5)
nesnesine göre: geçişli fiil (2,5)

4. Öznesine göre: etken fiil (2.5)
Nesnesine göre: geçişsiz fiil (2.5)

5. kaçınılmaz: sıfat fiil
olarak : zarf fiil

katlandığımız: sıfat fiil
olarak :
 zarf fiil
sunulunca: zarf fiil

6. Şair çok üzüntülüdür. Üzüntüsünden elini böğrüne vurmaktadır. Kötü günlerin gelip geçici olduğunu anlatıyor ve kendisinden üzülmemesini istiyor. (10)
7. Didaktik şiirdir. (5)

8.  Eniştem içeri, saate bakmaya koştu. (birleşik)
Ben o aralık:“Üçü yirmi geçiyor” deyivermişim.(birleşik)
Başım dönüyor, kulaklarım uğulduyordu. (sıralı)
İçimi, tarifsiz bir korku kapladı.(basit)
Odamdaki saat, atalarımdan kalma bir duvar saatidir. (birleşik)

9.Öğrencilerin tüm haklı isteklerine göz yumulmuştu.
a) Anlatım bozukluğunun nedeni: Deyimin anlamca ve biçimce yanlış kullanılması.
b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi: Öğrencilerin tüm haklı istekleri görmezlikten gelinmişti.

Toplantıda hep aynı konu tartışılıyor, saatlerce aynı şeyler konuşuyordu.
a) Anlatım bozukluğunun nedeni: Çatı uyuşmazlığı
b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi: Toplantıda hep aynı konu tartışılıyor, saatlerce aynı şeyler konuşuluyordu.

8sinifturkce2.donem2yazılıCgrubu‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap