Dokümanlar Eğitimle İlgili Yazılar Editörün Seçtikleri

Hızlı Okuma Özendirilmelidir

Ülkemizde kitap okuma oranı gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşüktür. Kitap okuyup okumama sebepleri ayrı bir bahis olmakla beraber; kitap okuma gayretinde olan insanların verimlerini maksimum seviyelere çıkarmak için bazı çalışmalar yapılabilir.

Hızlı okuma, ilk defa ikinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş uçaklarını İngiliz kule gözcülerinin daha iyi tanıyabilmeleri ve gereken tedbirleri zamanında almaları için İngiliz bilim adamlarının takistoskop aletini geliştirerek kullanmalarından esinlenerek icat edilmiştir.

Standart bir okuyucu dakikada 150-200 kelime okumaktadır.  Hızlı okuma egzersizlerini düzenli olarak yapan bir kişi 1 ay gibi kısa bir zamanda okuma hızını 2-3 katına çıkarabilmektedir. Bu işe çok ciddi anlamda mesai sarf eden insanların 5-6 katına kadar çıkardıkları görülmüştür.

Hızlı okumada temel prensip göz kaslarının yapılan temrinlerle geliştirilerek çok geniş bir alanı görme ve hızlı bir şekilde algılamanın sağlanmasıdır.

Hızlı okumayı geliştirecek pek çok yöntem ve teknik olmakla beraber temelde gözün odaklanma becerisinin geliştirilmesi, yanal ve dikey görme açısının geliştirilmesi, okunan metni bir blok halinde görmeye çalışılmasıdır. Özellikle odaklanma becerisinin geliştirilmesi için okunan yazının kalemle ya da parmakla takip edilerek okunması çok faydalıdır.

Klasik bir okuyucu okurken genelde kelime kelime okur. Yani her defasında bir kelimeye odaklanır. Oysa hızlı okuma becerisi kazanan bir okuyucu 3-4 kelimeyi gruplandırarak aynı anda okur. Bir satırda yaklaşık 7-8 kelime olduğunu var sayarsak; bir satırı 2 bakışta okumaktadır.

Hızlı okuma fikrini ilköğretim çağından itibaren vermeliyiz. İlköğretimin ikinci kademesinden itibaren ders kitaplarının  sayfalarının duruma göre 2 veya 3 sütun halinde hazırlanması öğrencilerimize; hikaye ve roman kitaplarının 2 sütun halinde  hazırlanması ise hızlı okuma yapan yetişkinlere faydalı olacağı gibi; hızlı okumadan haberi olmayan insanlara da bu anlamda subliminal bir mesaj verebilir.                

Eğitimci Yazar Fatih Pınar

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap