Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları E Grubu

1- Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
Bizde geçer en hazin bir musiki yerine!

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini;
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini…

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz.

Faruk Nafiz Çamlıbel

a) Yukarıdaki şiirin ahenk unsurlarını gösteriniz. (2+2+2+4=10 puan)
Nazım Birimi:
Nazım Ölçüsü:
Kafiye şeması:
Kafiye ve varsa redif:
b) Metinden hareketle şiirde geçen “türküler tutturmak” kelime grubundan ne anladığınızı yazınız. (10 puan)
c) Şair “sen” diye kime seslenmektedir, şiirin bütününde anlatmaya çalıştığı şey nedir? Şiiri yorumlayınız. (10 puan)
d) Şiirin konusu nedir? Konuyu belirlemenizi sağlayan kelimeler hangileridir, yazınız. (5+5=10 puan)

2- Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulup gösteriniz. (5+5=10 Puan)
a. Bugünün işini yarına bırakma.

b. Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

3– Hacet yok! Sana söyledim, eğer evlenmek istiyorsan işte amcamın kerimesi (kızı). Hem de sana ben teklif ediyorum.
– Teşekkür ederim. Lakin hararetten yüreği yanan bir teşneye (susamışa) sudan başkası def-i ihtiyaç eder mi (ihtiyacını giderir mi)?
– Evet, bu sözün doğrudur. Fakat ben de böyle derim. Paşa amcan bizden haber beklerken başkasını alıp onu kıralım, demesiyle artık bu hususta pederle uyuşulamayacağını anlayarak dedim:
– Efendim, anlaşılan, muradınız (isteğiniz) paşa biraderinizin (kardeşinizin) memnuniyetine beni alet etmektir. Fakat mazurum (üzgünüm). Affınıza sığınıyorum, diyerek kalkıp dışarı çıktım.
Bu parçadaki çatışma neden kaynaklanmaktadır? Yazınız. (10 puan)

4. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
– Bence, doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz;
Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz.
Uyku yokmuş; gece hep öksürüyormuş; ateşin
Olmuyormuş azıcık dindiği…
– Ben zaten işin,
Bir ay evvel biliyordum ne vahim olduğunu…
Üç buçuk yıl katlandı bu mektep, üç gün
Katlansa kıyamet mi kopar? Hem ne içün?
O kadar sa’y-i beliğin bu sefalet mi sona?
Biri, evvelce söylemiş olsaydı bana,
Çalışıp ömrümü çılgınca heba etmezdim,
Ben bu müstakbele mâzimi feda etmezdim!
Merhamet bilmeyen insanlara bak, yârabbi,
(Sa’y-i beliğ: Canlı ve kudretli çalışma)
a) Mehmet Akif Ersoy’dan alınan yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir? Yazınız. (10 puan)
b) Yukarıdaki şiirden hareketle Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu şiirde hangi akım/anlayışların yansımaları görülmektedir? (10 puan)

5- “Vatan Şairi” olarak bilinen Namık Kemal hangi dönemde eserlerini vermiştir? Bu dönemde eser veren başka bir şairin adını yazınız. (5+5=10 puan)

6- Yaşadığınız bir anınızı beş altı cümleyle anlatınız. (10 puan)

Not: Bu yazılı soruları 2.senaryoya göre hazırlanmıştır.

CEVAPLAR:
1.a) Kazanım: A.1.3: Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.
a.Yukarıdaki şiirin ahenk unsurlarını gösteriniz. (2+2+2+4=10 puan)
Nazım Birimi: DÖRTLÜK
Nazım Ölçüsü: 7+7=14’LÜ HECE ÖLÇÜSÜ
Kafiye şeması: abab cdcd efef ghgh Çapraz kafiye
Kafiye ve varsa redif: “-çek” tunç kafiye, “-aklar” zengin kafiye
“-es” tam kafiye, “-leri” redif / “-er” tam kafiye, “-ine” redif
“-uzun” tunç kafiye, “-el” tam kafiye, “-ini” redif
“-ur” tam kafiye, “-urken” redif / “-olu” zengin kafiye, “-muz” redif

b) Kazanım: A.1.1: Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Metinden hareketle şiirde geçen “türküler tutturmak” kelime grubundan ne anladığınızı yazınız. (10 puan)
Şair, bu ifadeyle izlenmesi gereken yolu gösterir. Bu yolda yürümek yani kendi değerlerine sahip çıkmak amacıyla hareket etmek şeklinde yorumlanabilir. Türkü aynı zamanda bize aittir, yerlidir. Türkü tutturmak, milli değerlerine bağlı olmak şeklinde de yorumlanabilir.

c) Kazanım: A.1.9: Şiiri yorumlar.
Şair “sen” diye kime seslenmektedir, şiirin bütününde anlatmaya çalıştığı şey nedir? Şiiri yorumlayınız. (10 puan)
Kozmopolit, Batıcı, kültürel anlamda milli benliğini kaybetmiş olanlar ya da kısaca Batı hayranlarına “sen” diye seslenmektedir. Şair; Batı sanatına aşırı hayranlık duyan, kültürel değerlerine, sanatına, edebiyatına ve şiirine sırt çevirenler ile onların aksine kendi ulusal kültür, sanat ve değerleriyle barışık olanları karşılaştırır. Memleketçi sanatı ve değerleri savunur, diğerlerini “sen” ifadesiyle eleştirir. Kendi değerlerimize, sanatımıza sahip çıkmamız gerektiğini anlatmaya çalışır.
d) Kazanım: Şiirde milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi ve mitolojik öğeleri belirler.
Şiirin konusu nedir? Konuyu belirlemenizi sağlayan kelimeler hangileridir, yazınız. (5+5=10 puan)
KONU: Milli kültürümüze bağlı kişilerle Batı kültürüne hayran kişilerin karşılaştırılması ve milli kültürümüze önem verilmesinin gerekliliği
…dağda gezen ayaklar, ıstırap çekenlerin nefesi, köylünün kıvrılan beli, türkü tutturmak, yazılmamış destan gibi Anadolu…

2- Kazanım: A.2.16: Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulup gösteriniz. (5+5=10 Puan)
a. Bugünün işini / yarına / bırakma.
B.Lİ N. D.T. Y.
b. Hiç kimse / başarı merdivenine / elleri cebinde / tırmanmamıştır.
Ö. D.T. Z.T. Y.

3- Kazanım A.2.4: Metindeki çatışmaları belirler.
ZORAKİ EVLİLİKTEN

4. a) Kazanım: A.1.4: Şiirin nazım biçimini ve türünü tespit eder.
Mehmet Akif Ersoy’dan alınan yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir? Yazınız. (10 puan)
MANZUM HİKÂYE

b) Kazanım: A.1.8: Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Yukarıdaki şiirden hareketle Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu şiirde hangi akım/anlayışların yansımaları görülmektedir? (10 puan)
REALİZM AKIMI / HALKIN YAŞAM TARZINI DİLE GETİREN ANLAYIŞ

5- Kazanım A.1.11: Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
“Vatan Şairi” olarak bilinen Namık Kemal hangi dönemde eserlerini vermiştir? Bu dönemde eser veren başka bir şairin adını yazınız. (5+5=10 puan)
TANZİMAT I. DÖNEMİ’NDE ESER VERMİŞTİR. DİĞERLERİ: ŞİNASİ, ZİYA PAŞA
6- Kazanım B.6: Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerini dikkat ederek yazar.
Yaşadığınız bir anınızı beş altı cümleyle anlatınız. (10 puan)

11.sinif turk dili ve edebiyatı 1.donem 2.yazili sorulari e grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

2 yorumlar

Yorum yap