Yazılı Soruları

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

KÜRESEL ISINMA
Atmosferde fazla gaz salınımı olursa, bu durum sera etkisi yapar. Bunun sonucu olarak havada, karada ve deniz suyunda ısı artışları olur. İklim dengesi bozulur. Bu duruma “küresel ısınma” adı verilir.
Neler küresel ısınmaya neden oluyor? Sonuçlarından nasıl etkileniyoruz?
Günümüzde iklim bilimciler, küresel ısınmanın verilerini kamuoyu ile paylaşmakta, sorunun önlenebilmesi için çalışmaktadır.
Bilim insanları, uydudan yapılan sıcaklık ölçümlerine dayanarak, 2005 yılının bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğunu açıklamıştır.
Küresel ısınma sonucu kutuplardaki buzlar eridikçe yerini sular almaktadır. Suların buza göre yansıtma özelliğinin az olması güneş ışınlarının emilimini azaltmakta ve ısınmaya neden olmaktadır. Eğer dünyada +2 derecelik bir ısı artışı olursa su sıkıntısı baş gösterecek, milyonlarca insan, hayvan ve bitkinin suya erişimi mümkün olmayacaktır. Kum fırtınaları tarımı yok edecek, deniz seviyeleri yükselecek, canlı türlerinin yüzde 30’u yok olma tehlikesi yaşayacaktır. Birleşmiş Milletler konuya dikkat çekmek için küresel ısınma raporları hazırlamakta ve kamuoyuna sunmaktadır. (…)
(1, 2, 3 ve 4. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1.Metnin konusu nedir? (10 puan)
2.Metnin ana fikri nedir? (10)
3.Küresel ısınmanın sebebi nedir? (10)
4.Küresel ısınma aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? Doğru şıkkı işaretleyiniz.(10)
A) Canlı türlerinin yok olmasına
B) Tarım faaliyetlerinin son bulmasına
C) Suya erişimin azalmasına
D) Teknolojinin azalmasına

5. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan eş sesli (sesteş) kelimeleri farklı anlama gelecek şekilde birer cümlede kullanınız. (10)
Saçlarını bağlamışım, çözülmüyor Mihriban.
Kaçıncı yaş gününü kutluyor bu şairimiz?
Daha yirmisinde adamın saçına kırlar düşmüştü.
İncir dalından düşenin bir yeri kırılır, derler.
Allah gecinden versin dedemiz ölürse biz ne yaparız?

6. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimelerdeki ses olaylarını sözcüğün altına yazınız. (10)
Ağaçların üstü, çatılar, avludaki tuvaletin kapısındaki su ibriği kar tutmuştu.
Camı açıp avucumu uzattım.
Başımdan geçenleri öğrenmek istiyorsun değil mi?
O zaman rüzgâr bizi üflüyor, dalga olarak kıyılara savuruyordu.
Gevşeme giderek artıyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerde köşeli ayraç hangi amaçla kullanılmıştır? Yazınız. (10)
– Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.
– Server Bedi [Peyami Safa (1899-1961)] Cingöz Recai karakterine can vermiştir.

8. a. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri iki gruba ayırmak isterseniz nasıl bir gruplandırma yaparsınız? (5)
Toprak, cam, su, ağaç, ev, balkon, beton
I. grup:
…………………………………………….…….
II. grup:
……………………………………………………..

9. Kelimeleri gruplandırırken neye dikkat ettiniz? Yazınız. (5)
9. ve 10.sorular aşağıdaki şiire göre cevaplanacaktır.

YÜKSEK EVDE OTURANIN TÜRKÜSÜ
Evleri yüksek kurdular
Önlerinde uzun balkon
Sular aşağıda kaldı
Aşağ’da kaldı ağaçlar

Evleri yüksek kurdular
On bin basamak merdiven
Bakışlar uzakta kaldı
Uzakta kaldı dostluklar

Evleri yüksek kurdular
Cama betona boğdular
Usumuzdaydı unuttuk
Topraklar uzakta kaldı
Toprağa bağlı olanlar
Gülten Akın

9. Şair, şiirde nelerden şikâyet ediyor? (10)
10. Şairin şikâyet ettiği durum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız. (10)

CEVAPLAR:
1. Küresel ısınma ve etkileri
2. Küresel ısınma canlı yaşamında çeşitli sorunlara sebep olabilir.
3. Atmosferde fazla gaz salınımı olması.
4. D
5. Buğdayı tarlaya saçtım.
Elbiselerim hâlâ yaş.
Mutfaktaki tabakları kim kırmış?
Bu arkadaşınız da ancak yermeyi biliyor.
Bizim tarladan bir kurt geçmiş.
6. Ağaçların üstü, çatılar, avludaki tuvaletin kapısındaki su ibriği kar tutmuştu.(ünsüz benzeşmesi)
Camı açıp avucumu uzattım.(yumuşama)
Başımdan geçenleri öğrenmek istiyorsun değil mi? (daralma)
O zaman rüzgâr bizi üflüyor, dalga olarak kıyılara savuruyordu.(daralma)
Gevşeme giderek artıyordu.(yumuşama)
7. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır.
8. a. 1. grup: Toprak, ağaç, su,
2.grup: cam, beton, ev, balkon
b. Hangisinin binaya veya eve hangisinin doğaya ait olduğuna dikkat ettim.
9. Evlerin yükseklere kurulup doğadan uzak kalmaktan, dostlukların eskisi gibi olmadığından, insanların topraktan uzak kaldığından şikayet ediyor.
10. Şair doğru tespitlerde bulunmuş. Etrafımıza baktığımızda her yerde betondan yapılmış evler görüyoruz. Etrafımızda toprak yok. Toprağa basabilmek için parklara gidiyoruz.

5.sinif-turkce-2.donem-2.yazili-sorulari-a-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap