Yazılı Soruları

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları B Grubu

       OKUMA KİTAPLARIM
       Okuma kitaplarımızı, en sevdiğimiz dostlar gibi hiçbir zaman unutamayız. Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı. O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaşmakta olduğunu müjdelemiş olurlardı.

       Bazen kitapların son sayfalarını açardım. Orada bir kelebek veya çiçekli bir dala konmuş bir kuş resmine dalar giderdim. “Bu sayfalara ne zaman geleceğiz? Bu sayfaları okuyacağımız günlere ne zaman kavuşacağız?” diye düşünür dururdum. Oysa daha okul yılının yarısına bile ulaşmamıştık. Sınıfımızın camlarını sert yağmurlu kış rüzgârları sarsıyordu. Böyleyken ben, kitaplardaki o resimlere baktıkça yaz tatilinin hayallerine kapılmaktan kendimi alamazdım.

       Neler düşünürdüm neler! İmtihanların başlayacağı günleri hayal ederdim. Okuma dersinden hiç korkulur mu? Güzel bir mayıs günü, imtihan odasına girecektim; öğretmenim beni güler yüzle karşılayacaktı. Talihime çıkan parçayı okuyacaktım. Ben okurken dışarıdan kuşlar ötüşecek, yeni yapraklanmış ağaçların sallandıkları görünecekti. Bahar yemişlerini satan satıcıların sesleri, bağrışmaları duyulacaktı. Öğretmenlerim, okuduğum parçayla ilgili sorular soracaklar; ben hemen cevapları verecektim. Sonra “Yeter!” diyecekler; imtihan odasından uçar gibi çıkacaktım. Okuma kitaplarımdaki son parçalara baktıkça bunları düşünürdüm.

       Dost okuma kitaplarım! Onlarda neler yoktu ki? Kısa pantolonları diz kapaklarını örtecek şekilde biraz geçen, saçları düzgünce taranmış, güler yüzlü çocuk resimleri vardı. O kitaplarda temiz giyimli köylüler, babalar, başörtülü analar vardı. Bu insanların güzel resimleriyle doluydu. Bu resimlerdeki insanlar, güzel bir dünyanın insanlarıydı. Kötülük nedir bilmez, iyilikten başka bir şey düşünmezlerdi. Bize de:

  — Bizim gibi olun, iyilikten başka bir şey düşünmeyin, derlerdi.

      Bu unutamadığım eski okuma kitaplarından bugün bir tanesi bile bende yok. Onların yapraklarını şimdi ancak hayalimde çeviriyorum. Çevirirken yine de onları eskitmemek istiyorum. Onlardan ezberimde kalan parçaları yer yer okuyorum. Bu yüzden yangında yanmış kitaplar gibi sayfalarının çoğu eksik.

      Sevgili dost okuma kitaplarım! Sizleri, zamanla bu kadar özleyeceğimi hiç bilmezdim. Böyle olacağını bilseydim, birkaçınızı olsun öbür kitaplarımın arasında saklamaz olur muydum?

Ziya Osman SABA                                                                                                                                 

İlk altı soruyu yukarıdaki metinden hareketle cevaplayınız.

1.Yazar okuma kitaplarındaki resimleri nasıl betimliyor? Anlatınız. (10 puan)
2. Ders kitaplarınızı aldığınızda siz de yazarın hissettiği gibi hissediyor musunuz? Niçin? (10 puan)
3. Yazar gelecek derslerde okuyacağı okuma parçalarının resimlerine baktığında neler hayal etmektedir? (10 puan)
4. Yazar okuma kitaplarına niçin özlem duymaktadır? Açıklayınız. (10 puan)
5. Aşağıdaki kök ve ekleri anlamlı kelimeler oluşturacak şekilde eşleştiriniz. (10 puan)
iyi -tır-

ceviz -m
yap-                            -lik
çiçek                            -li
masa                           -çi

6. Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangileri aldığı eklerle yeni anlam kazanmıştır? Bu sözcükleri aşağıya yazınız. (10 puan)
7. Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Bu anlam özellikleri ile ilgili birer cümle de siz kurunuz. (10 puan)
(Neden-Sonuç) Paltolu çocuklar, havalar ısındığı için paltolarını çıkarmaya başlarlardı.
                             …………………………………………………………………..

(Amaç-sonuç.) Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.
                           ……………………………………………………………………

(Koşul-sonuç) Sizleri zamanla bu kadar özleyeceğimi bilseydim birkaçınızı olsun öbür kitaplarım arasında saklamaz mıydım?
                           ……………………………………………………………………………

8. Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler verilmiştir. Kuralları ve örnekleri eşleştiriniz (Cümlenin önündeki boşluğa ilgili numarayı yazınız). (10 puan)
(    ) Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.
(    ) Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.
(    ) Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla yazılabilir.
(    ) Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
(    ) Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

1 milyar 500 milyon kişi
2. 15,2 (15 tam, onda 2)
3. 15. , 15’inci
4. 326.197
5. ikişer

9. Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaretleyiniz. (10 puan)
(    ) Fındıkları 5’er 5’er bölüşmüştük.
(    ) Fen dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.
(    ) Turnuvada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.
(    ) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.
(    ) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.

10.Kitap okumayı sevmeyen yoktur. Aradığı kitabı henüz bulamamış olan vardır.” sözünü açıklayınız. (10 puan)

eebiyatsultani.com başarılar diler.

 CEVAPLAR:

1.“Kış aylarına düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı. Kısa pantolonları diz kapaklarını örtecek şekilde biraz geçen, saçları düzgünce taranmış, güler yüzlü çocuk resimleri vardı.” Yazar bu betimlemesinde gözümüzün önünde kış manzarasını güzel bir şekilde canlandırıyor.

2. Evet hissediyorum. Genel olarak kitabı karıştırıp ilgi çekici resimlere daldığım bile oluyor. Ama ben yine de yazar gibi hemen yaz gelsin istemiyorum.

3. Yazar imtihanların başlayacağı günleri hayal etmektedir. Güzel bir mayıs günü imtihana girecek, şansına çıkan parçayı okuyacak, o okurken dışarıda kuşlar ötüşecek, ağaçların yapraklarının salladığı görülecek, satıcıların sesleri duyulacak, öğretmenleri okuduğu parça ile ilgili sorular soracak, yazar hemen cevap verecek, imtihan odasından uçarak çıkacaktı.

4.Yazar okuma kitaplarını okurken duyduğu heyecanı, şimdi yaşayamadığı için kitaplarına özlem duymaktadır.

5. iyilik, cevizli, yaptır-, çiçekçi, masam

6. satıcıların, öğretmenlerim, giyimli, eskitmemek, yangında

7. Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Bu anlam özellikleri ile ilgili birer cümle de siz kurunuz. (10 puan)
(Neden-Sonuç) Paltolu çocuklar, havalar ısındığı için paltolarını çıkarmaya başlarlardı.
                             ………Hava yağışlı olduğu için okula gidemedim. ……..

(Amaç-sonuç.) Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.
                           ………Sınavdan iyi sonuç almak için daha fazla soru çözüyorum. ………

(Koşul-sonuç) Sizleri zamanla bu kadar özleyeceğimi bilseydim birkaçınızı olsun öbür kitaplarım arasında saklamaz mıydım?
                           ……Ellerini kurulamazsan bir süre sonra ellerinin üzerinde çatlaklar oluşur.………

8. ( 5 ) Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.
( 3   ) Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.
(  1  ) Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla yazılabilir.
(  4  ) Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
( 2   ) Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

1 milyar 500 milyon kişi
2. 15,2 (15 tam, onda 2)
3. 15. , 15’inci
4. 326.197
5. ikişer

9. (X)Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.
(X)Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.
(   ) Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.
(X) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.
(   ) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.

10. Bu sözde insanların ilgi alanlarının farklı olduğu vurgulanıyor. İnsanlar ilgi alanlarına girmeyen, sevmedikleri kitapları okumazlar. Eğer insanlar ilgi duyacakları kitapları bulurlarsa, bunları severek okurlar. Buradaki esas nokta kitap okumanın sevilip sevilmemesi değil, ilgi duyulan kitapların bulunup bulunmamasıdır.

5.sinif-turkce-2.donem-1.yazili-sorulari-b-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

  • Çok işime yaradı.
    Yazılıma çok iyi not geldi.
    İyi ki buradan çalışmışım.
    Diğer derslerin yazılılarını da bekliyorum.

Yorum yap