Günlük Planlar

5.Sınıf Türkçe Günlük Plan 1.Tema 2.Metin (Koza Yayınları)

5. SINIF TÜRKÇE-KOZA YAY. 1. TEMA 2. METİN (ESKİCİYLE PARA BABASI) GÜNLÜK PLAN

BÖLÜM 1

Okulun Adı………………………………………….. Ortaokulu
Dersin AdıTürkçeTarih: 18-22.09.2023
Sınıf5
Ünitenin Adı/ Metnin AdıBirey ve Toplum/ Eskiciyle Para Babası
Konu/ KazanımlarOkuma stratejileri

Kelime ve kelime gruplarının anlamını bulma

Ana fikri ve konuyu bulma/ Başlık belirleme

Metinle ilgili sorulara cevap verme

Masal

Eş anlamlılık

Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, soru işareti, tırnak işareti)

“Türkçesi Var” etkinliği

Önerilen Süre40+40+40+40+40+40 DAKİKA (6 ders saati)

BÖLÜM 2

Öğrenci Kazanımları/Hedef DavranışlarT.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir. T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.

T.5.3.24. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır (Virgül, Soru İşareti, Tırnak İşareti)

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

Öğretme Öğrenme Yöntem ve TeknikleriAnlatma, soru-cevap, problem çözme, gösterip yaptırma, tartışma, gösteri, rol yapma, drama, beyin fırtınası.
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça Ders Kitabı, EBA, Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü, gazete kupürleri, dergiler, www.tdk.gov.tr vb.
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

 

·         Dikkat Çekme, Derse Hazırlık ve Güdüleme

·         Derse Geçiş

·         Etkinlikler

·         Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney)

·         Grupla öğrenme etkinlikleri

·         Metne hazırlık soruları sorulacak. (1. Yaşam şekli sizden farklı olan insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? 2. Yandaki görselde verilmek istenen mesaj ne olabilir? Açıklayınız.)

·         Metnin başlığından ve metne ait görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz.

·         Örnek okuma yapılacak. (Öğrenciler metni takip edecek.) Ardından farklı öğrencilere metin birkaç kez okutulacak. Metnin türüne ilişkin bilgiler verilecek. (Masal)

·         Birinci etkinlikte verilen kelimeler ilgili oldukları görsellerin altına yerleştirilecek. Kelimelerin anlamları tahmin edilecek, tahminlerle sözlük anlamlar karşılaştırılacak. Yeni öğrenilen kelimeler ve anlamları daha önce oluşturulan “Sözlük Defter”e yazılacak.

·         Eş anlamlı kelimelerin tanımı yapılacak ve ikinci etkinlikte verilen metinden alınan cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin eş anlamlıları buldurulacak.

·         Metnin konusu ve ana fikri öğrencilerden istenecek. Yanlış cevaplar düzeltilecek.

·         Öğrencilerden metne yeni başlıklar bulmaları istenecek.

·         Metne ilişkin soru-cevap etkinliği yapılacak. Gerekli görülürse etkinlikte verilen soruların dışında yeni sorular oluşturulacak.

·         “Kelime, cümle ve paragraf” hakkında bilgi verildikten sonra doğru bir paragraf oluşturmak için dikkat edilecek hususlar açıklanacak.

·         Öğrencilere noktanın görevleri/ nerede kullanıldıkları sorulacak. Alınan cevaplardan hareketle varsa yanlışlar düzeltilecek, eksikler tamamlanacak. Ardından soru işareti, tırnak işareti ve virgülün kullanıldığı yerler açıklanacak, konu örneklerle pekiştirilecek.

·         “Türkçe zengin bir dildir. Ana dilimizi kullanırken mümkün olduğunca Türkçe kelimeleri kullanmalıyız. Dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kökenli kelimeleri kullanmaktan kaçınmalıyız.” Konuşması yapıldıktan sonra dilimize girmiş/girmekte olan yabancı kelimelerin yerine Türkçesini kullanmamız gerektiği söylenecek ve öğrenciler www.tdk.gov.tr’ye yönlendirilecek. “Türkçesi Var” etkinliği yapılacak.

BÖLÜM 3

Ölçme-Değerlendirme

 

·         Bireysel ve grup etkinliklerinde soru-cevap

·         MEB Kazanım testleri

·         EBA ölçme-değerlendirme araçları

Dersin Diğer Derslerle ilişkisi:·         Okuma becerilerinin tüm derslerde kullanılması

·         Sosyal bilgiler

Gelecek Derse HazırlıkAile büyüklerinize sizi veya kardeşleriniz varsa onları yetiştirmek için nelere dikkat ettiklerini sorunuz. Aldığınız cevabı yazarak sınıfa getiriniz.

BÖLÜM 4

Planın

Uygulanmasına ilişkin Açıklamalar

Plan yukarıda yazılan sıraya göre işlenebileceği gibi esneklik yapılıp etkinliklerin yerleri değiştirilebilir.

5. SINIF TÜRKÇE-KOZA YAY. 1. TEMA 2. METİN (ESKİCİYLE PARA BABASI) GÜNLÜK PLAN indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap