Yazılı Soruları Editörün Seçtikleri

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları C Grubu

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. ORTAOKULU 8.SINIF TÜRKÇE  1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI C GRUBU

          KİTAP ÇAĞI GEÇTİ Mİ?
          Geçenlerde, bir gazetede Almanya’da iki yıldan beri daktilo üretilmediğini okudum. Yazı makinesi, devrini tamamladı. Artık kâğıt kullanılmıyor. Bilgisayar, yaşamın her alanına yayıldı.

          Yüz binlerce sayfalık kitap, avuç içi kadar belleğe sığdırılıyor.
           Kitap çağı geçti mi? Hayır… Mektup çağı sanırım aşıldı ama, kitap üzerinde düşünmek ve tartışmak gerekiyor.
           Stefan Zweig, çok uzun yıllar önce, bu konuya el atmış, bakın neler yazmış: “… İnsanların yakınmalarına bakılırsa kitabın dönemi kapanmış; söz, tekniğin olmuştur. Gramofon, sinema ve radyo, sözü ve düşünceleri çok daha ustaca ve rahatlıkla iletebildiklerinden, kitabı geri plana itmeye başlamışlardır. Kitap, çok yakında görevini tamamlamış olarak geçmişe karışacaktır. Oysa bu, ne kadar dar bir görüş ve yine ne kadar kısır bir düşünme biçimidir.
          Teknik, binlerce yıllık kitabın gerçekleştirdiği mucizeyi aşan, aşmak bir yana ona erişebilen bir mucizeyi nerede gerçekleştirebilmiştir ki? Kimya, bugüne kadar ne etkisi kitap kadar yaygın ve bütün dünyayı sarsıcı patlayıcı bir madde bulabilmiş ne de ömrü kitap denen o bir avuç basılı kâğıttan daha uzun bir çelik levha ya da demir, beton geliştirebilmiştir. Henüz, hiçbir elektrikli ışık kaynağı, incecik bir kitabınki kadar parlak bir aydınlık yaratamamıştır.
1. Metne göre yazar, yazısını hangi olay üzerine kaleme almıştır? Yazınız. (10 puan)
2.Metinde “dar bir görüş, kısır bir düşünme biçimi” olarak değerlendirilen nedir? Yazınız. (10 puan)
3.Metne göre Stefan Zweig’ın el attığı konu nedir? Yazınız. (10 puan)
4.
“Stefan Zweig, çok uzun yıllar önce bu konuya el atmış.”
cümlesinde altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)
A) Müdahale etmek

B) Anlatmak, değinmek
C) Yardım etmek, ilgilenmek
D) Girişmek, teşebbüs etmek

5. “Dar” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde parçada yer alan “Oysa bu ne kadar dar bir düşünce.” ifadesindeki anlamıyla kullanılmıştır? (5 puan)
A) Bütün gece kentin dar sokaklarında dolaştım.
B) Bu kadar dar bir zamanda istediğiniz ürünleri zor bulursunuz.
C) İnsan, dar gününde yardımına koşacak dost arıyor.
D) Dar görüşlü insanların kimseye faydası dokunmaz.

6. Belki de ev kitaplıkları tarihe karışacak.
Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?(5 puan)
A) Bu resim yapma tekniği çoktan unutuldu.

B) Hikâyelerinde gözden kaçan ayrıntıları anlatıyor.
C) Çocuk, törende çok güzel bir şiir okudu.
D) Yapılan hataların telafisi hiç de kolay değil.

7. “Söz uçar, yazı kalır.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Yazınız. (10 puan)

8. “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra patlayan teknik gelişmeyi Stefan Zweig göremedi.” cümlesinde altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? (5 puan)
A) Aşırı tepki göstermek

B) Olumsuz sonuçları zaman içinde anlaşılmak
C) Etkisi zaman içinde artmak
D) Ortaya çıkmak, görünür hâle gelmek

9. Samet, öznel ve nesnel yargılarla ilgili bir etkinlik yapmaktadır. Samet’in bu etkinliği hatasız yapabilmesi için öznel yargıların sonuna Ö, nesnel yargıların sonuna N yazması gerekmektedir.
Buna göre Samet’in hangi cümlenin sonuna ne yazacağını belirleyiniz. (10 puan)
a. Bahar mevsimi insana yaşama sevinci aşılar. ( )

b. Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki kitap satışları artıyor. ( )
c.İnsan için kitaptan daha sadık bir dost yoktur. (     )
d. Küresel ısınma, mevsimlerde değişimlere yol açmıştır.(    )
e. Nemrut’ta güneşin doğuşunu seyretmenin tadına doyulmaz.(    )

10. Aşağıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. (10 puan)
1. aldırış etmemek            a. istek duymak
2.bire bin katmak              b.ilgisiz kalmak
3.canı çekmek                    c. bir şeyi abartarak anlatmak
4. dert yanmak                  d. telaşlanmak
5. eli ayağı dolaşmak        e. Birine sızlanarak sıkıntısını anlatmak

11. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsilerin altını çizerek ne tür fiilimsi olduklarını yazınız. (10 puan)
a. Hepimiz senin gelmeni bekliyorduk.
b. Görünmez kaza böyle bir şey olmalı.
c. Kış gelince sobaları kurarız.
d. Sora sora şelaleyi bulduk.
e. Bu mevsimde kurumuş yaprakların oluşturduğu manzara beni heyecanlandırır.
f. Koşar adımlarla merdivenlerden indi, bana doğru geliyor galiba.
g. Arkadaşınızın şiir okuyuşu bir başkaydı.
h. Ceviz kırmaktan ellerim ağrıyordu.
ı. Kesilecek kurbanlıklar bir tarafa ayrıldı.

12. Aşağıdaki cümlelerde fiilimsi eklerinden birini aldığı hâlde zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olmuş sözcüklerin altını çiziniz. (10 puan)
Onunla köye giderken ayağında bir çizmesi vardı.
Çiviyi çakmak için alet çantasına uzanmasını beklerken eline bir çakmak alıp sigarasını yaktı maalesef.
Yazdan kalma giyeceklerini hurca koyup kaldırdı.
Senin bağlama çalman beni bağlamaz, dedi.
Akşam yemeğine bütün mahalleyi çağırmıştı Ziya Bey.

CEVAPLAR:
1.Gazetede gördüğü bir haber üzerine
2. Kitabın tarihe karışacağı düşüncesi
3.Kitabın çağının bitip bitmediği konusu
4.B
5.D
6.A
7. Ağızdan çıkan her anlamlı kelime bir sözdür. Yazılar sözün kâğıda aktarılmış halidir. Konuşmalarda söylenilen kelimeler çok fazladır ve bunu geri hatırlamak neredeyse imkansızdır. Ancak tartışmalarda söylenenleri yazıya aktardığımız taktirde geri unutmak gibi bir sorun olmayacaktır. Bundan ötürüdür sözün kalıcı olmayıp, yazının kalıcı olması. İnsanlar yeri geldiğinde unutkanlık yapabilmektedirler. Günlük yapacağı işleri bile unutan ya da unutacağından endişe eden insanlar unutmamaları gereken hususları bir yere mutlaka not alırlar, çünkü akıldaki sözlü tuttukları durumlar unutulabilir, ama yazıya geçirilen şeyler unutulmaz.
8.D
9. a. Bahar mevsimi insana yaşama sevinci aşılar. ( Ö )
Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki kitap satışları artıyor. ( N    )
c. İnsan için kitaptan daha sadık bir dost yoktur. (  Ö   )
d. Küresel ısınma, mevsimlerde değişimlere yol açmıştır.(  N  )
e. Nemrut’ta güneşin doğuşunu seyretmenin tadına doyulmaz.( Ö   )
10. 1.b, 2.c, 3.a, 4.e, 5.d
11. a. Hepimizi senin gelmeni (isim fiil) bekliyorduk.
Görünmez (sıfat fiil) kaza böyle bir şey olmalı.
c. Kış gelince (zarf fiil) sobaları kurarız.
d. Sora sora (zarf fiil) şelaleyi bulduk.
e. Bu mevsimde kurumuş (sıfat fiil) yaprakların oluşturduğu manzara beni heyecanlandırır.
f. Koşar (sıfat fiil) adımlarla merdivenlerden indi, bana doğru geliyor galiba.
g. Arkadaşınızın şiir okuyuşu (isim fiil) bir başkaydı.
h. Ceviz kırmaktan (isim fiil) ellerim ağrıyordu.
ı. Kesilecek (sıfat fiil) kurbanlıklar bir tarafa ayrıldı.
12. Onunla köye giderken ayağında bir çizmesi vardı.
Çiviyi çakmak için alet çantasına uzanmasını beklerken eline bir çakmak alıp sigarasını yaktı maalesef.
Yazdan kalma giyeceklerini hurca koyup kaldırdı.
Senin bağlama çalmaz beni bağlamaz, dedi.
Akşam yemeğine bütün mahalleyi çağırmıştı Ziya Bey.

8.sinif-turkce-1.donem-1.yazili-sorulari-c-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap