Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (D Grubu)

1.Aşağıda verilen bilgilerin hangi akıma ait olduğunu yazınız.
* Doğayı olduğu gibi veren, tüm çirkinlikleriyle, bayağılıklarıyla ya da güzellikleriyle anlatan akım (……………………..)
*Akıl ve sağduyu çerçevesinde mükemmel insan kavramını ortaya koya akım (………………………)
*Realizmin şiirdeki yansıması olarak tanımlanan akım. (…………………..)
*Anlamda kapalılık, şiirde gerçek yerine gerçeğin kişide bıraktığı izlerden hareket eden akım (………………………..)
*Hız, hareket gibi kavramların, savaşın güzelliğinin, makineleşmenin edebiyata girdiği akım (……………….)

2.Aşağıda verilen yazarları bağlı oldukları akımla eşleştiriniz.
(1) Emile Zola                     (   ) Realizm
(2) Victor Hugo                  (  ) Natüralizm
(3) Dostoyevski                  (   ) Klasisizm
:E(4) La Fontaine                  (   )Fütürizm
(5) Marinetti                      (    )   Romantizm

3. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D” ile, yanlış olan “Y” ile gösteriniz.
(      ) Dünya edebiyatında öykü türünün ilk örneğini Anton Çehov Decameron ile vermiştir.
(    ) Durum hikâyesine Çehov tarzı hikâye de denir.
(    ) Türk edebiyatında olay hikâyesinin öncüsü Ömer Seyfettin’dir.
(    ) Türk edebiyatında durum hikâyesinin öncüsü Sait Faik Abasıyanık’tır.
(    ) Edebiyatımızdaki Batılı anlamda ilk hikâye örneği”Küçük Şeyler”dir.

4.
Gök öyle mavi, öyle durgun,
Damlar üzerinde! Yeşil bir dal
Sallanadursun,
Damlar üzerinde
Ürpertip gökyüzünü birden,
Bir çan tın tın eder
Bir kuştur şu ağaçta öten
Türküsünü söyler
İşte hayat!
Aç gözünü gör,
Bak ne kadar sade.
Her günkü sakin gürültürüdür
Şehirden gelmekte…
Paul Verlaine
Yukarıdaki şiirin hangi akımın etkisiyle yazıldığını belirtip bu akımın dört özelliğini yazınız.

5. Aşağıda verilen cümlelerin ögelerine ayırınız.
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal.

6. Aşağıda verilen parçadaki boşlukları uygun noktalama işaretiyle doldurunuz.
… Bu sefer bir başka numara başladı (  )
(   ) Babacııık  ( ) Aslan babacık ( ) Sen bizi evde gözü yaşlı bırakamazsın ( ) (  )
(   ) Bırakmaaaz (   ) Biz onun biricik kızlarıyız (   ) (   )
Tam o sırada annemiz geldi yanımıza (   )
(   ) Hayrola  (   ) nedir sorun (   ) (   )
(   ) Yine Karain’e gitmek istiyorlar (   ) (   )
(   ) Eee (   ) götür sen de…

7. Bursa’nın 36 km. kadar Güney Batısında yeralan ve Paul Lucas’ın Agartadan gelen dervişlerle karşılaştığı Uludağ, zaman zaman gizemli olaylara sahne olur. İngiliz Daily Chorincle gazetesinin 30 temmuz 1989 tarihli sayısında, İstanbul’da ki bir gazetecinin, Uludağ’da meydana gelen muamma dolu bir kaypı olma olayına ilişgin bir haber yeralıyordu.

Yukarıdaki paragrafta yapılan yazım yanlışlarını düzelterek paragrafı yeniden yazınız.

8.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’ndeki hikâye anlayışlarından biri değildir?

A) Milli Edebiyat Zevk ve Heyecanının Sürdüren Anlayış
B) Toplumcu Gerçekçi Anlayış
C) Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Anlayış
D) İkinci Yeni Anlayışı
E) Modernizmi Esas Alan Anlayış

9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hikâye yazarlarının ağırlıklı olarak ele aldığı konulardan biri değildir?
A) Batıl inançlar
B) Atatürk ilke ve inkılapları
C) Aydın-halk ilişkisi
D) Anadolu insanının hayatı
E) Dini konular

10. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Vedat Türkali
B) Orhan Kemal
C) Bilge Karasu
D) Fakir Baykurt
E) Yaşar Kemal

CEVAPLAR:

1.Aşağıda verilen bilgilerin hangi akıma ait olduğunu yazınız.
* Doğayı olduğu gibi veren, tüm çirkinlikleriyle, bayağılıklarıyla ya da güzellikleriyle anlatan akım (Natüralizm)
*Akıl ve sağduyu çerçevesinde mükemmel insan kavramını ortaya koya akım (Klasisizm)
*Realizmin şiirdeki yansıması olarak tanımlanan akım. (Parnasizm)
*Anlamda kapalılık, şiirde gerçek yerine gerçeğin kişide bıraktığı izlerden hareket eden akım (Sembolizm)
*Hız, hareket gibi kavramların, savaşın güzelliğinin, makineleşmenin edebiyata girdiği akım (Fütürizm)

2.Aşağıda verilen yazarları bağlı oldukları akımla eşleştiriniz.
(1) Emile Zola                     (  3 ) Realizm
(2) Victor Hugo                  (1  ) Natüralizm
(3) Dostoyevski                  (4  ) Klasisizm
(4) La Fontaine                  ( 5  )Fütürizm
(5) Marinetti                      ( 2  )   Romantizm

3. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D” ile, yanlış olan “Y” ile gösteriniz.
(      ) Dünya edebiyatında öykü türünün ilk örneğini Anton Çehov Decameron ile vermiştir.
(    ) Durum hikâyesine Çehov tarzı hikâye de denir.
(    ) Türk edebiyatında olay hikâyesinin öncüsü Ömer Seyfettin’dir.
(    ) Türk edebiyatında durum hikâyesinin öncüsü Sait Faik Abasıyanık’tır.
(    ) Edebiyatımızdaki Batılı anlamda ilk hikâye örneği”Küçük Şeyler”dir.

4. *Sembolizm.
*Şiirde gerçek değil, gerçeğin uyandırdığı etki dile getirilir.
* Biçimde serbestlik tercih edilir.
*Dil sembol ve mecazlarla yüklüdür.
*Anlamda kapalılık esastır.
*Sanat sanat içindir, anlayışı hakimdir.
*Müzik ve ahenge önem verilir.

5. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; / Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. (özne/yüklem)
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin / istiklal. (yüklem/özne)

6. … Bu sefer bir başka numara başladı (: )
( ”  )Babacııık  ( … ) Aslan babacık (…   ) Sen bizi evde gözü yaşlı bırakamazsın  ( .  )( ”  )
( ”  ) Bırakmaaaz ( ….  ) Biz onun biricik kızlarıyız ( .  ) ( ”  )
Tam o sırada annemiz geldi yanımıza ( :  )
(  ” ) Hayrola  ( ,  ) nedir sorun ( ?  ) ( ”  )
( ”  ) Yine Karain’e gitmek istiyorlar (.   ) ( ”  )
( ”  ) Eee ( ,  ) götür sen de…

7. Bursa’nın 36 km kadar güneşybatısında yer alan ve Paul Lucas’ın Agarta’dan gelen dervişlerle karşılaştığı Uludağ, zaman zaman gizemli olaylara sahne olur. İngiliz Daily Chorincle gazetesinin 30 Temmuz 1989 tarihli sayısında, İstanbul’daki bir gazetecinin, Uludağ’da meydana gelen muamma dolu bir kaybolma olayına ilişkin bir haber yer alıyordu.

8.D
9.E
10.C

Hazırlayan: Tülay Karataş

Yazdır

Yazar hakkında

Tülay Karataş

Yorum yap