Yazılı Soruları Editörün Seçtikleri

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları E Grubu

8.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI E GRUBU

GENÇLER VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI

Bağımlılık,  zararlı bir şeye düzenli aralıklarla ihtiyaç duymak,  eksikliğini hissetmek demektir. Onsuz yapamamak ve ona ulaşamadığı zaman rahatsız olmak, iradesi dışında davranışlar sergilemek demektir. Eğer kişi sosyal medya, bilgisayar ya da telefonu olmadığı zaman bu belirtileri gösteriyorsa bağımlılık belirtileri taşıyor demektir. Bu sadece çocukların ve gençlerin sorunu mu? Elbette hayır, büyüklerde bu sorunla karşı karşıya olabilirler.

Bir şey zararlı ve bağımlılık yapıyorsa onunla mücadele edilmesi gerekir. Örneğin, uyuşturucu madde ve sigara zararlıdır ve bireyler ve devletler bunlarla mücadele ederler. Bu bağlamda sosyal medyanın zararlı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Çeşitli sosyal medya platformları insanlara pek çok öğrenme imkânı sunuyor. Örneğin bir konuda zorlanan öğrenci bir Youtube kanalından eksik olduğu konuyu dinleyip, ücretsiz online testler sağlayan bir siteden soru çözerek öğrendiği bilgileri pekiştirebiliyor.

Ancak şu da bir gerçek ki sosyal medya ve bilgisayar oyunları aracılığıyla zarar gören, istismara uğrayan hatta hayatını kaybeden çocuklar, gençler ya da yetişkinler var. Yıkılan aileler, dağılan yuvalar, kararan gelecekler var.

O halde zararlı olan ve mücadele edilmesi gereken ya da bağımlılık yapan şeyin doğrudan sosyal medya değil bireylerin yanlış alışkanlıkları olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal medya sadece bunun ortaya çıktığı ortamdır.

Yanlış olan çocuklarımıza ve gençlerimize küçük yaştan itibaren, hobi sahibi olma, kendi zamanını yönetebilme, arkadaşlık kurma, paylaşma ve işbirliği yapma gibi sağlıklı sosyalleşme beceriler kazandıramamaktır. Dedikodu yaparken ya da ev işi yaparken küçük çocuğu telefonla, televizyonla susturan anne-babanın, akşam işten yorgun geldiği için ilgi bekleyen çocuğunu telefona ve televizyona havale eden anne-babanın gençlerin sosyal medya bağımlılığından şikâyet etmeleri en hafif ifadeyle bir tutarsızlık ve suçu başkasına atma çabasıdır.

Mehmet Nuri Öztürk

1,2,3,4 ve 5.sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.
1.
Bir kişinin sosyal medya bağımlısı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
2.Sosyal medyanın olumlu yönleri nelerdir?
3. Yukarıdaki parçaya göre mücadele edilmesi gereken asıl mesele nedir?
4. Anne babaların veya büyüklerin hangi davranışları çocukları sosyal medya bağımlılığına itmektedir?
5.Yukarıdaki metnin ikinci paragrafında yer alan fiilimsileri bularak ne tür fiilimsi olduğunu belirtiniz.
6.Aşağıdaki cümlelerde öznelerin altını çiziniz.
♣ Söyleyeceğimiz her söz, vereceğimiz her yargı, bu ilk tespitten türeyecek.
♣ Şüphesiz, edebiyat değerlendirmesine edebiyat dışı ölçütlerle yaklaşmanın tek örneği değil bunlar.
♣ Bir edebiyatçıya, sanatçıya “ilericidir/gericidir” diye yaklaşmak bence yanlıştır.
♣ Ahmet’in durumunu daha anlaşılır kılan bazı sebepler var.
♣ Böyle bir gerginliğin kısa sürmesi gerekir, çünkü insanlar sağlıklarını yitirmeden içlerinde bu tür bir gerginliği taşıyamazlar.

7. Aşağıdaki paragraflarda düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır. İlgili paragrafın karşısına ağır basan düşünceyi geliştirme yolunu yazınız.

A. Şiir, insanda güzel duygular uyandıran, onu bir ruh hâlinden başka bir ruh hâline götüren, ölçülü, kafiyeli veya serbest anlatımlı dize topluluğudur. Ancak her şairin kendine göre bir şiir anlayışı olduğu için herkesin kabul edebileceği bir şiir tanımı yapmak zordur. Şairlerin bir kısmı şiiri felsefi boyutuyla değerlendirmişlerdir.
B. Bizim memleket eskiden çok hareketliydi. Değirmencilik öyle işlek bir zanaattı ki on kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdir. Köyü saran tepeler yel değirmenleriyle kaplıydı. Bu tepelerde, yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görülmezdi. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmenciler ne de buğday getiren köylüler kaldı.
C. Kültür ve uygarlık değişmeleri dile yansır. Toplum yeni bir kültür ve uygarlık dairesine girdiğinde o kültür ve uygarlık dairesine ait sözcükleri alır. Köktürkçe ile Uygurca arasında sözcük dağarcığı farkı, Uygurların Buda ve Mani dinlerine girerek din değiştirmeleri ile ilgilidir. Aynı durum Uygurca ile Karahanlı Türkçesi arasındaki ayrımda da gözlenmektedir. Karahanlılar da İslam dünyasının sözcüklerini eserlerine almışlardır. Günümüzde Batı uygarlığına özgü sözcüklerin dilimize girmesi hep aynı yansımaların bir sonucudur.
D. Sanat göreceli bir kavramdır. Herkesin sanata bakışı ve sanatı anlayışı farklı olabilir. Bu bağlamda tarih boyunca sanata farklı anlamlar yüklenmiştir. Ancak bugün sanatın duygusal ve düşünsel etkileme gücüne sahip oluşu daha belirleyicidir. Thomas Munro: “Sanat, doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir.” Diyor. Sanat, güzel ile uğraşır. Güzel göreceli bir kavramdır. Kendi içinde tutarlı bir bütünlüğü taşıyan şey çirkin, acı verici, iğrendirici bile olsa estetik açıdan güzeldir.
E. Sarı yağmur, incecik ışığın üstüne yağan başka bir ışık gibi iniyordu. Yerler ince yağmuru buradan alıp hızla az öteye döküveriyordu. Kuşlar boyunlarını içlerine çekmiş, tüyleri domur domur dallarda kıpırtısız duruyordu. Yağmurun içinde mor bir kelebek seli geçiyordu.
F. Kitaba para harcama konusunda cimri olan bizler zaman konusunda da kitap okumaya oldukça az zaman ayırmaktayız. Bizim kitap okumaya ayırdığımız zamanın 300 katını bir Norveçli, 210 katını Amerikalı, 85 katını bir İngiliz, 87 katını bir Japon ayırıyor. Dünya ortalaması bile bizim ayırdığımız zamandan üç kat daha fazladır.

8. Aşağıdaki cümlelerde yüklemlerin altını çiziniz.
► Cöntürk ve arkadaşlarının Divan şiirinde kullanılan imgeler üzerine eğilmelerine yol açan etken, çağımızdaki bu yaygın ilgidir.
► Divan şiiriyle aramızdaki uçurum gitgide derinleşmesinin başlıca nedeni dil.
► Bir metinden, metinde geçen kelimelerden ve kullanımlardan yola çıkarak döneme varmak diye özetlenebilecek bir yöntem bu.
► Edebiyat, ortaöğrenim çağındaki genç insanların hayata karşı meraklarını uyandıracak, hayatla daha anlamlı bir biçimde ilgilenmeye başlamalarını sağlayacak birinci dersti.
► Roman türünün ortaya çıkmasına temel oluşturan gerçeklik anlayışı 20. yüzyılın yeni bilimsel yaklaşımlarıyla değiştiyse bu sarsıntı romanda da duyulacaktır elbette.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fillerin altını çizerek cümlelere kattığı anlamları yazınız.
√ Bütün işlerini erkenden halledip evine gidecek.
√ Çocuklardan biri koşarak içeri girdi.
√ Üniversiteli gençler güle oynaya konferans salonuna girdiler.
√ Yağmurlar dinince aynalar yüzümü tanımaz olur.
√ Mahalleye taşınalı iki ay olmamıştı ki evde yangın çıktı.
10. Eğitimde mobil cihazları kullanmanın avantajlarını yazınız.

 

CEVAPLAR:
1. Bir kişi eğer sosyal medyaya ulaşamadığı zaman rahatsız oluyorsa, o olmadan yapamıyorsa ve iradesi dışında davranışlar sergiliyorsa bağımlı olmuş  demektir.
2. Herhangi bir Youtube kanalından ders videoları izleyerek konuyla ilgili bilgi edinmek, bilgileri pekiştirmek, online sitelerden ücretsiz testler çözmek.
3.Bireylerin yanlış alışkanlıkları
4. Küçük yaştan çocukları uğraşabilecekleri herhangi hobiye yönlendirmeme, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme yolunda onlara yardımcı olmama, işten yorgun gelen anne babanın çocuğunun eline hemen telefon tutuşturması, annelerin ev işi yaparken veya misafir geldiğinde onlarla ilgilenmek için çocuğun eline hemen telefon tutuşturması. Bütün bunlar ilgi isteyen çocuğa yapılan en büyük kötülüktür.

5.İsim fiil: mücadele edilmesi, söylemek, öğrenme,
Sıfat fiil: olduğunu, zorlanan, olduğu, sağlayan, öğrendiği
Zarf fiil: dinleyip, çözerek

6.Aşağıdaki cümlelerde öznelerin altını çiziniz.
Söyleyeceğimiz her söz, vereceğimiz her yargı, bu ilk tespitten türeyecek.
♣ Şüphesiz, edebiyat değerlendirmesine edebiyat dışı ölçütlerle yaklaşmanın tek örneği değil bunlar.
Bir edebiyatçıya, sanatçıya “ilericidir/gericidir” diye yaklaşmak bence yanlıştır.
Ahmet’in durumunu daha anlaşılır kılan bazı sebepler var.
Böyle bir gerginliğin kısa sürmesi gerekir, çünkü insanlar sağlıklarını yitirmeden içlerinde bu tür bir gerginliği taşıyamazlar.

 7. A. Tanımlama
B. Karşılaştırma
C.
Örneklendirme
D.
Tanık gösterme
E.
Benzetme
F.
Sayısal verilerden faydalanma

8. Aşağıdaki cümlelerde yüklemlerin altınız çiziniz.
► Cöntürk ve arkadaşlarının Divan şiirinde kullanılan imgeler üzerine eğilmelerine yol açan etken, çağımızdaki bu yaygın ilgidir.
► Divan şiiriyle aramızdaki uçurum gitgide derinleşmesinin başlıca nedeni dil.
Bir metinden, metinde geçen kelimelerden ve kullanımlardan yola çıkarak döneme varmak diye özetlenebilecek bir yöntem bu.
► Edebiyat, ortaöğrenim çağındaki genç insanların hayata karşı meraklarını uyandıracak, hayatla daha anlamlı bir biçimde ilgilenmeye başlamalarını sağlayacak birinci dersti.
► Roman türünün ortaya çıkmasına temel oluşturan gerçeklik anlayışı 20. yüzyılın yeni bilimsel yaklaşımlarıyla değiştiyse bu sarsıntı romanda da duyulacaktır elbette.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fillerin altını çizerek cümlelere kattığı anlamları yazınız.
√ Bütün işlerini erkenden halledip evine gidecek.(durum)
√ Çocuklardan biri koşarak içeri girdi. (durum)
√ Üniversiteli gençler güle oynaya konferans salonuna girdiler.(durum)
√ Yağmurlar dinince aynalar yüzümü tanımaz olur.(zaman)
√ Mahalleye taşınalı iki ay olmamıştı ki evde yangın çıktı. (zaman)

10. Okulun teknolojiye harcayacağı kaynak en aza iner.
Öğrenciler kendi cihazlarıyla okul dışında da öğrenmeye devam edebilir.
Öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu daha çok alır.
Öğrencilerin mobil cihazları doğru ve uygun kullanmalarını öğretmek için fırsat sağlar.
Çeşitli uygulamalar ile öğrencilerin ödevleri hatırlamaları daha kolay olur.
Öğrencilere sınırsız bilgiye ulaşma olanağı sağlar.
Öğrenci ve öğretmenlerin zaman zaman rollerini değiştirmelerine imkân verir.
Öğretmenler aileler ve öğrenciler ile önceden olmadığı kadar etkileşimli hale gelebilir.
Öğrenciler teknolojiyi sever, teknoloji öğrenmeye ilgilerini artırabilir.
Daha kişiselleştirilmiş öğrenme olanakları sunar.
Öğrencilerde sorumluluk duygusu gelişir.
Ağır okul çantalarının olumsuz etkileri ortadan kalkmış olur.

8.sinif turkce 1.donem 2.yazili sorulari Egrubu  indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap