Kitap Tanıtımları

BAŞKA BİR TEKNOLOJİ MÜMKÜN

Editör: Tayfun Özkaya
Yeni İnsan Yayınevi
3. Baskı 2020

Ege Üniversitesinde 25 Mayıs 2012’de “Başka Bir Teknoloji Mümkün mü?” adlı çalıştay düzenlenmiş ve bilim adamları tarafından bu konu enine boyuna masaya yatırılmıştır. Bu eser bu çalıştayda yapılan konuşma, tartışma ve kısmen konu ile ilgili katılımcıların bazı makale, yazı ve çevirilerinden oluşmaktadır. Eser oluşturulurken önemli görülen üç makalenin de çevirisi yapılarak kitap zenginleştirilmiştir.

Çalıştayda üç alanda sunum yapılmış, yapılan sunumlar konunun açılmasına ve incelenmesinde kolaylık sağlamıştır. Bunlar enerji sorunu ve elektrik üretimi, tohum sorunu ve bilgisayar programlarıdır. Yeni İnsan Yayınevi’nin ekoloji serisinin 26. kitabı olan Başka Bir Teknoloji Mümkün, 12 başlıktan oluşuyor. Bu kitap, bilim ve teknolojiyi yönetenlerin dünyayı daha kötü bir yere götürdüğü üzerinde durarak daha iyi, daha temiz kaynakların daha eşit paylaşılması tezini savunuyor.

Küresel iklim değişikliklerinin baş sorumlusu fosil yakıtlarından yenilenebilir enerji kaynaklarına, özgür yazılımlardan özgür tohumlara birçok makale bize başka bir teknolojinin mümkün olduğunu söylüyor. Yeter ki insan hep bana hep bana demesin, hırsına yenik düşmesin. Çünkü çağımızda insanoğlunun temiz kaynaklara ulaşmada -en temel kaynağımız suya bile- zorluk yaşadığımız düşünülürse yeni bir teknolojinin, insanlığın gerçek manada ihtiyaç duyduğu bir teknolojinin ne kadar elzem olduğu ortaya çıkıyor. Kapitalist sistem insanlığa huzur vermedi, hep daha fazlasını istedi, insanlığı daima tüketmeye sevk etti. Çünkü varlık gayesi buydu. Sonuçta her şeyin bollaştığı bir dünyada insanlardan açlıktan ölmeyecekti. Ancak öyle olmadı milyonlarla insan her yıl açlıktan ve temiz su kaynağına ulaşamadan ölüyor. İşte bu kitapta konuşmacılar, yazarlar teknolojinin birtakım azınlık zümresinin değil de herkesin eşit şekilde faydalanabileceği temiz gıda, temiz çevre üzerinde duruyor.

GDO’lu besinlerin, hibrit tohumuyla üretilen yiyeceklerin birtakım şirketlerin kontrolünde olduğunu, bu şirketlerin ülke ekonomisini etkileyecek, o ülkelerin yasalarında değişikliğe götürecek güce sahip olduğunu da öğreniyoruz. Dedelerimizden kalan tohumlara -varsa elinde olanlar-sahip çıkılmalı. Zira modern yöntemlerle elde edilen büyük firmaların dayattığı tohumlar hem toprağa hem suya hem de insana uzun vadede yarar sağlamaktan çok zarar veriyor.

Özgür Yazılımlar başlıklı bölümde yazar bizi açık kaynak kodlu yazılımlar kullanma konusunda bilinçli olmaya davet ediyor. Bunları kullanırken bilgimiz ölçüsünde kendimizi geliştireceğimiz yazılımlar var.

Alternatif teknoloji, kitabın makalelerinin ana konusu. Alternatif teknolojiye her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Çünkü insanoğlu böyle giderse içilebilir su kaynakları tükenecek, yediğimiz yiyeceklerden besin alamaz hâle gelecek ve soluyacak temiz bir havaya sahip olamayacağız.

17. yüzyıldan itibaren dünya tarihi belirli teknolojilerin mücadeleleriyle doludur.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap