Eğitimle İlgili Yazılar

BİR ÖNERİ

Yapılan araştırmalar sonucunda beynimizin her iki lobunun farklı görevleri üstlendiğini kısaca sol beynin analiz, mantık, sayısal işlemlerden, sağ beynimizin ise; duygular yaratıcılık, resimler ve sanatsal kavramlardan sorumlu olduğunu öğreniyoruz.

İnsanların büyük çoğunluğu beyninin sadece bir lobunu ağırlıklı olarak kullanmaktadır. Solak olan kişiler beynin sağ lobunu, sağ ellerini kullananlar ise beynin sol lobunu  kullanmaktadır. Genellikle de insanların çoğunluğu sağ ellerini kullandıklarından; beyinlerinin sol yarım küresini baskın olarak kullanmaktadırlar.

Eğitim sistemimiz  bütün öğrencilerin aynı karakter ve yaratılışta olduklarını varsayarak tüm öğrencilere aynı eğitim öğretim hizmetini sunmaktadır. Ancak öğrencilerimizin her biri farklı olarak yaratıldıklarından her öğrenciye sunulacak eğitim öğretim de farklılıklar göstermelidir.

 Eğitim öğretimde çok yönlü düşünmek nihai hedefimizdir. Uzmanlar beyninin her iki yarım küresini kullanan insanların daha başarılı olduklarını tespit etmişlerdir.

Günlük hayatımızda gözle görülür bir monotonluk söz konusudur.  Karşılaştığımız olay ve olguları farklı açılardan görmek ve sıra dışı yöntemler kullanmak aklımızın ucundan bile geçmemektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde yaratıcı düşünme eğitim öğretimin vazgeçilmez bir metodu haline gelmiştir.

Nasrettin Hoca’nın göle yoğurt çaldığı  fıkrasında olaylara farklı açılardan bakmak gerektiğini salık veriyor, imkansız gibi görülen olaylarda bile teşebbüsün önemini anlatıyor.

Eğitim kurumlarımızda öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri için pek çok sosyal ve sportif faaliyetler yapılmaktadır. Bu çalışmalara ilave olarak ilköğretimde haftada bir saatlik farklı elle yazma çalışması (sağ elini kullananlar sol, sol elini kullananlar sağ eliyle) öğrencilerimizin  beyinlerinin her iki yarım küresini çalıştıracağından hem olaylara farklı açılardan bakma becerilerini geliştirecek hem de özgüvenlerini artırma konusunda ciddi katkılar sağlayacaktır.

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

Yorum yap