Gazel Örnekleri

Eşrefoğlu Rumi’nin Gazelleri

Eşrefoğlu Rumi'nin Gazelleri

Eşrefoğlu Rumi, 15.yüzyıl mutasavvıf şairlerindendir. Yunus Emre’den etkilenmiştir. Eserlerinde sade bir Türkçe’yi tercih etmeye çalışmış olsa da Arapça ve Farsça kelimeler de vardır.

EŞREFOĞLU RUMİ’NİN GAZELLERİ

GAZEL  1

Yüreğime şerha şerha yâreler urdu bu aşk
Gâret etti gönlüm ilin yağmaya urdu bu aşk

Şimdi hâkim gönlümün iklîmine aşktır benim
Akla nefse fene cana hükmünü sürdü bu aşk

Her sıfat kim nefsin ü aklın u rûhun var idi
Tarttı Seyfullah yürüdü kamusun kırdı bu aşk

Bu gönül hücrelerini tahliye kıldı kamu
Âdemiyyet noktasından sildi süpürdü bu aşk

Kendi varlığıyla küllî varlığım mahv eyledi
Dost gözüyle baktı ol dost yüzünü gördü bu aşk

Çün fenâ dârında menlik Mansûr’u berdâr eyledi
Dost eşiğinde “enelhak” nevbetin urdu bu aşk

Dün gün Eşrefoğlu Rûmî derdin artar pes neden
Zahmine hod dost elinden merhem irgördü bu aşk

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap