Gazel Örnekleri

Fıtnat Hanımın Gazelleri

Fıtnat Hanımın Gazelleri

Fıtnat Hanım, 19. yüzyıl şairlerindendir. Asıl sanat değerini aşk ve hikmet vadisindeki şiirlerinde ortaya koymuştur.

FITNAT HANIMIN GAZELLERİ

GAZEL 1

Neşve-i cam-ı muhabbetle gönül cuş eyler
Çekilen derd ü gamı cümle feramuş eyler

Kıl hazer alma sakın aşık-ı zarın ahın
Seni bir şuh-ı sitemkara felek dun eyler

Bir nigehle komadı derdimi takrire mecal
Çeşm-i mestin nice guyaları hamuş eyler

Hale-i mah gibi sineye çekmiş mihri
Bezm-i vuslatta o kim yari deraguş eyler

Sen hem gülşen-i hüsnünde figan et cü hezar
Fıtnata derd-i dilin belki o gül guş eyler

Günümüz Türkçesiyle:

Gönül sevgi kadehinin neşesiyle coşar
Çekilen dert ve üzüntüyü bütünüyle unutur

Ağlayan aşığın ahını alma sakın
Seni bir zulmedici güzele keder düşkün eyler

Bir bakışla derdimi anlatmaya derman koymadı
Sarhoş gözün nice söyleyenleri susturur

Ay haleleri gibi güneşi göğsüne çekmiş
O ki kavuşma meclisinde sevgiliyi kucaklar

Sen hemen güzelliğinin gül bahçesinde binlerce kez ağla
Ey Fitnat, belki gönül derdini o gül (sevgili) dinler

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap