Çalışma Kitapçıkları

Fiiller Çalışma Kitapçığı 1

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin altını çizerek kiplerini belirtiniz.

* Kış aylarında ellerine eldiven giymelisin.

* Yaz tatilinde buralarda olmuyorum.

* Saat üçe kadar caddelerde dolaştım.

* Kırmızı bisikletli, turuncu şapkalı kız her gün sekizde buradan geçer.

* Ödevlerini zamanında yapsan, üzülmezsin.

*Eşyalarını hemen topla ve buradan defol.

*Okulumuz tarafından hazırlanan proje çalışmasına katılalım.

*Yerinizden yavaşça kalkınız ve ilerleyiniz.

*Onlara söyle, hemen buraya gelsinler.

*Bize söylemeden balık tutmaya gitmişsin.

2. Aşağıdaki fiillerin kipini ve şahsını belirtiniz.

Söyleyiver:

Çalışamaz:

İstemeyelim:

Götürdünüz:

Kalkalım:

Taburcu olur:

İzlemeyelim:

Gayret etmeliyiz:

İzleniyorsun:

Takip edersin:

Kaydediniz:

Unutmayasın:

Temizlemezler:

3. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

* Dilek kiplerinde eylemin ne zaman yapıldığı ya da yapılacağı bellidir. (   )

*İstek kipi “-a,-e” ekleriyle çekimlenir.(   )

*Kipler haber ve bildirme kipleri olarak ikiye ayrılır.(   )

* “Onu tatlı bir dille ikaz et.” cümlesinde istek kipi kullanılmamıştır.(  )

* Şimdiki zaman anlamı, bazen –makta, -mekte ekiyle sağlanır. (   )

* Öğretmeninizi lütfen sessizce dinleyiniz, cümlesinde emir kipi kullanılmıştır.(  )

* Keşke yarın sabah yürüyüşe çıksak, cümlesinde istek kipi kullanılmıştır.(   )

* Zaten istesem de istemesem de oraya gidemem, cümlesinde geniş zaman kipi de kullanılmıştır. (  )

4. Aşağıdaki cümlelerde gerçekleşen anlam kaymalarını (hangi kipin hangi kip yerine kullanıldığını) belirtiniz.

*Yarın sınıfça sinemaya gidiyoruz.

*Adamın biri bir gün eşekten düşer.

* Sen de bir gün beni anlarsın.

* Evin dış kapısından giren, Sami olacak.

* Fatih 1453’te İstanbul’u fetheder.

* Rica etsem yerinize geçseniz.

5. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altını çizerek oluş, kılış ve durum fiillerinden hangisi olduğunu belirtiniz.

* İsteklerimizi bir türlü ona kabul ettiremedik.

*Onu karşısında görünce kızardı.

*Eve getirdiğim güller üç günde soldu.

*Yemek yedikten sonra her zamanki gibi koltuğuna oturdu.

*Aldığımız kitaplar sıranın altında kaldı.

*Bizi çağırıyorlar herhalde?

* Kütüphaneyi az önce temizledik yahu.

* Bu şehrin caddelerinde saatlerce yürümekten bıkmazdım.

* Verilen ödevi yaza yaza bitiremedim.

* Yine küpelerini takmışsın.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap