Çalışma Kitapçıkları

9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları 1

Yazan admin

9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları 1

A. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
1. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olayları sahnede göstermek amacıyla yazılan eserlere ……….… denir.
2. Tiyatro……………………………………………… adındaki kahraman adına düzenlenen dinî törenlerden doğar.
3. Dramatik şiirin tiyatro türüyle birleşiminden ortaya çıkan türe ………………………………  denir.
4. Modern anlamda tiyatro, Türk edebiyatında ………………………. Dönemi’nde başlar.
5. Tanzimat Dönemi’nde İbrahim Şinasi ilk Türkçe oyun olan ………………………….… ni yazmıştır.
6. Sahnelenen ilk Türk tiyatro oyunu ise Namık Kemal’in ……………………. adlı eseridir.
7. Tiyatronun yapı unsurları ………………, …………………, …………………., …………………….,…………………………. dir/dır.
8. Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle ortaya koyan, bir başka deyişle trajedi ve komediyi bir araya getiren tiyatro çeşidine……………………………..… denir.
9. Türk tiyatrosu iki başlıkta sınıflandırılabilir: 1………….. 2…………
10. Modern tiyatro türleri: 1…………2………………..  3……………………..
11. Tiyatroda ……………………..……..ve olmak üzere iki bölüm vardır.
12. …………………………en az iki kişinin karşılıklı konuşması,………………………. ise bir kişinin kendi kendine ya da karşısında biri varmış gibi konuşmasıdır.
13. Hayatın acıklı yönlerini gösteren, seyircide korku, acıma duyguları uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırmayı amaçlayan tiyatro yapıtlarına …………………………… denir.
14. İnsan yaşamının gülünç yanlarını ortaya koymak, seyircileri güldürüp düşündürmek amacıyla yazılan neşeli oyunlara ……………… denir.

B- Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Trajedinin eski Yunan edebiyatındaki en önemli temsilcisi Aiskhylos ‘tur. (   )
2. Komedide kaba ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez. (   )
3. Dramda trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaz. (   )
4. Dramda konular, günlük hayattan ve tarihten alınabilir. (   )
5. Dram türü klasisizm akımından etkilenmiştir. (   )
6. Victor Hugo, Shakespeare, Goethe ve Schiller en ünlü komedi yazarlarındandır.   (   )
7. Toplumsal sorunları mizahi bir şekilde eleştiren, hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan şarkılara da yer verilen komediye vodvil adı verilir. (   )
8. Üç birlik kuralına sıkı sıkıya bağlı olan trajediler, manzum şekilde yazılır. (   )
9. Şinasi’nin Şair Evlenmesi karakter komedisidir. (   )
10. Victor Hugo, Cromwell adlı eserinin ön sözünde dram türünün ilkelerini belirtmiştir. (   )

C-Trajedi, komedi ve dram türlerini verilen ölçütlere göre karşılaştırınız.

 TRAJEDİKOMEDİDRAM
KONUSU   
ETKİLEYEN EDEBÎ

AKIM

   
 

PERDE SAYISI

   
KAHRAMANLARI   

D. Aşağıdaki boşluklarda yer alan tiyatro eserlerini, yazarlarını ve eserlerin türlerini doldurunuz.

YAZARESERTÜR
Zavallı Çocuk  
Midas’ın Kulakları  
 

Hürrem Sultan

  
Şair Evlenmesi  
Cromwell  
Türkmen Düğünü  
Vatan yahut Silistre  
Tercüman-ı Ahval  

E. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklayınız.
a- Suflör:
b- Replik:
c- Diyalog:
d- Adaptasyon:
e- Monolog:

9.sinif edebiyat tiyatro unitesi calisma sorulari 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap