Çalışma Kitapçıkları

ANLATIM BOZUKLUKLARI ETKİNLİKLERİ 1

ANLATIM BOZUKLUKLARI ETKİNLİKLERİ 1
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bulunuz.
►Mecburen karakola gitmek zorunda kaldık.
►Son yazdığı romanına isim bulmakta bir hayli zorlanmış.
►Araba şu anda yola çıkmak üzere.
►Tatile ailesi ile birlikte çıkacaktı.
►Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundu.
►Gitmeden önce beni arar mısın?
►Ben çok varlıklı, zengin biri değilim.
►Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.
►Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.
►Şirketteki mevcut ikilik günden güne büyüyor.
►Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor.
►Milli maçın oynanacağı gün yaklaştıkça ülkedeki heyecan gittikçe artıyor.
►Yanına gidiniz, konuşarak derdinizi anlatınız.
►Problemi çözmek için beş arkadaş üç saat süre ile uğraştılar.
►Belçika’daki kardeşiyle on yıl boyunca karşılıklı mektuplaştılar.
►Az kalsın balkondan düşeyazdı.
►Sınıfımızın boyu en kısa oyuncusu bendim.
►Arkadaşlarıyla bütün ders boyunca tartıştı.
►Bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye göre değişir.
►Acemi olan şoförle yolculuk yapar mı?
►Adam, kapının önünde duran kadının kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldıyordu.
►En yakın arkadaşıyla aşağı yukarı iki üç yıldan beri görüşmüyor.

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız.
►Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı.
►Çok üzgün olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
►Bu iki elbise arasında desen bakımından hiçbir ayrıcalık yoktur.
►Babasına soru sorarken oldukça çekimser davranıyor.
►Öğrencilerin sınavda başarılı olması, derslerle ilgilenmelerine bağımlıdır.
►Bu tür bilimsel çalışmalar, dilimizin zenginleşmesine sebep olacak.
►Avukat, sanığın suçlu olduğunu savunuyor.
►Çömleğin üzerine yazılmış desenlere hayranlıkla baktı.
►Hırsız, kadının kolundaki çantayı zorla alıp kaçtı.
►Zor durumda çalışan işçilerin sağlık durumu aksadı.
►Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut.
►Bugün bir buzdolabının ücretiyle beş yıl önce bir araba satın alınabilirdi.
►Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarardan çok zarar sağlamaktadır.
►Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz.
►Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur.
►Yangın merdiveninden inersek yakalanma şansımız nedir?
►Bunca yağmura karşılık barajlarda yeterince su birikmemiş.
►Bu iki olay arasındaki ayrıntıyı kimse hesaba katmıyor.
►Gülsen Hanım, saygılı kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu.
►Aldığımız eski makineler artık işlemlerini yerine getiremiyor.
►Yaşantısının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Alaska’da geçirdi.
►Toprağın oluşumunda başta gelen etkin, rüzgardır.

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca çelişen kelimeleri bularak yanlışı düzeltiniz.
►Aşağı yukarı tam üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı.
►Belki onun da gelmemesinin bir nedeni vardır mutlaka.
►Beni kesinlikle gördüğünü sanıyorum.
►Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek.
►Bu iş tam olarak bitti sayılır.
►Bu konuda anlatılanlar hiç kuşkusuz doğru olmalıdır.
►Bundan tam on yedi yıl kadar önce de böyle bir olay yaşamışlar.
►İstekleri, hiç şüphesiz onun kulağına gitmiş olabilir.

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyim ve atasözü yanlışlarını bulunuz ve cümlelerin doğru şekillerini yazınız.
►Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartın.
►Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki dostlar başına.
►Bugüne kadar yaptığım bütün iyiliklere göz yumdu.
►Kardeşimin sevinçten etekleri tutuşmuştu.
►Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni ardına koyma.
►Çocukların gürültüsünden rahatsız olunca hepimizi kafasından savdı.
►Baştan tırnağa muayene olmuştu.
►Ay ışığında dut silkilmez.
►Bir koyundan iki deri çıkmaz.
►Haydi bakalım seç pirincin taşını.
►Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur, başım açıktır.
►Biti deve yapmayın, lütfen!
►Çok sevinçliydi, adeta etekleri tutuşmuştu.
►Yaramazlıklarıyla hemen öğretmenin gözüne girdi.
►Derdini söylemeyen ilaç bulamaz.
►Şimdi yan oturup doğru konuşalım.

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan mantık tutarsızlıklarını bulup düzeltiniz.
►Gelecek ayın önemli programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık.
►Önlem alınmazsa bu hastalık ölüme hatta kısmi felce sebep olabilir.
►Son turda atlet, arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti.
►İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları üzerine Atatürk ne demiş?
►Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok.
►Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız.
►Seninle sık sık hatta arada bir görüşmek isterim.
►Hükümet, 280’e karşı 210 oyla güvenoyu aldı.
►Okula gitmiyor, hatta hiç ders çalışmıyordu.
►Dişteki iltihaplanmalar tedavi edilmezse ölüme hatta romatizmaya yol açabilir.

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bularak cümleyi düzeltiniz.
►Ağrısız kulak delinir.
►Onlara sık sık sevdiğini söylüyor.
►Bu olayla ilgili kısaca bildiklerini anlattı.
►Sırada bekleyen hastalar içinde ilk odaya ben girdim.
►Ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ülkemizin belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.
►Okulu bitirince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı.
►Yeni eve gelmiştim ki dışarıda bir patlama oldu.
►Eğitim, en etkili televizyonla verilir.
►Minibüs yoğun sis yüzünden karşıdan gelmekte olan kamyonla çarpıştı.
►Haber programları tekrar tekrar vurulan sivilleri gösteriyor.
►Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi.

7.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde noktalama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak cümleleri düzeltiniz.

►Yabancı dükkandaki eşyaları çok beğenmişti.
►Bebekler için, ağlamak, açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçimidir.
►Kadın şoföre otobüsün nereye gittiğini sordu.
►Genç sürücüye bir şeyler söylemiş.
►İhtiyar çobanla neler konuştunuz?

8.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi.
►Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de zamanıdır.
►Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi.
►Bu ders belgisiz ve sayı sıfatlarını işleyeceğiz.
►Şiddetli yağış yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi.
►Bu kasabada çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

9.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde eklerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bulup düzeltiniz.
►Her insan çevreyi korumak ve tabiatın kirletilmesini önlemek için gerekli duyarlılığı göstermesi gerekir.
►İstediğimiz, sınavları kazanmamızdır.
►Sınavı kazanmasının nedeni çok çalışmış olmasındandır.
►Problem patronun bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundan kaynaklanıyor.
►Bir ay içinde kamyon sürmesini öğrendi.
►İnsanlar aldatmasını çok iyi biliyor.
►Resim yapmasını severim.

10.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde özne eksikliği, yanlışlığı ve özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Babamın sinirleri epeyce bozulmuş ve çok üzülmüştü.
►Bağıran bayana engel olunarak odadan çıkarıldı.
►Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve ikinci baskıya girecek.
►O resimlerinde mavi rengi kullanmış, bu sebeple çok çabuk satılmış.
►Hiçbiri planlı çalışmıyor, bu yüzden sınıfta kalacak.
►Herkes yaşlı kadının düştüğünü gördü; ama ona yardım etmedi.
►Önceki gün mahalle meydanında kimse kalmamıştı, evlerine kapanmıştı.
►Magazin programlarının kalitesi düşüyor, izlenmez oluyor.
►Kayısılar bu yıl erken çiçek açtılar.
►Aradan yıllar geçtiler.
►Sinema salonunda bir siyah mantolu adam bir de ben kalmıştım.
►Herkes onu soruyor, onun öldüğüne inanmıyor.
►Ağaçlar bu mevsimde yapraklarını dökerler.

11.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecinin kullanılmamasından veya yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Bu olaya ancak o karar verir ve uygular.
►Gazetelerin yazdıklarına inanmıyor, okumaktan da geri kalmıyordu.
►Ceyda arkadaşını çok sever, sık sık armağanlar alırdı.
►Kızına asla kızmıyor; çünkü çok seviyor.
►Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı?
►Akşamları kütüphaneye gider, bir saat kitap okurdum.
►Size her konuda güveniyor ve yardım bekliyoruz.
►Anneler çocuklarına hep inanır, kolayca bağışlar.
►Romanlarında aşktan çok bahsetmişti; ama hiç yaşamamıştı.
►Oğluna sarıldı ve doyasıya öptü.
►İşçilere her fırsatta bağırıyor, sürekli aşağılıyordu.
►Kadının gözlerindeki yaşı silip yerine oturttu.
►Söylenenlere inanıyor ve her yerde savunuyordu.
►Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.
►Kemal’in babası geldi, bir müddet sohbet ettik.
►Hiçbir zaman kendini düşünmedi, ailesinin mutluluğu için çalıştı.

12.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde ek fiil ve yüklem eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak düzeltiniz.
►Bakışları güzel; ama dostça değildi.
►Melahat çok şişman, boyu da uzun değildi.
►Yaşı küçük, boyu da uzun değildi.
►İfadesi düzgün, yalnız mimikleri anlamlı değildi.
►Tiyatroda sigara ve kabuklu yemiş yenmez.
►Semra, Ayça ve Şükran çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler.
►Bu konuda ben onu, o da beni etkilemek istemez.
►Kasiyer bir yandan para, bir yandan da paket yapıyordu.
►Bugünkü bahçe nöbetini sen, yarınki ise Seyran tutacak.
►Ne sen beni, ne de ben seni gördüm.
►Geceleri az, gündüzleri hiç uyumam.

CEVAPLAR:

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bulunuz.
►Karakola gitmek zorunda kaldık.
►Son romanına isim bulmakta bir hayli zorlanmış.
►Araba yola çıkmak üzere.
►Tatile ailesi ile çıkacaktı.
►Vakfımıza bağışta bulundu.
►Gitmeden beni arar mısın?
►Ben çok varlıklı biri değilim.
►Neşeli, sağlıklı bir görünüşü vardı.
►Herkesi tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.
►Şirketteki ikilik günden güne büyüyor.
►Deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor.
►Milli maçın oynanacağı gün yaklaştıkça ülkedeki heyecan artıyor.
►Yanına gidiniz, derdinizi anlatınız.
►Problemi çözmek için beş arkadaş üç saat  uğraştılar.
►Belçika’daki kardeşiyle on yıl boyunca mektuplaştılar.
►Balkondan düşeyazdı.
►Sınıfımızın en kısa oyuncusu bendim.
►Arkadaşlarıyla bütün ders boyunca tartıştı.
►Bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye göre değişir.
►Acemi şoförle yolculuk yapar mı?
►Adam, kapının önünde duran kadının kulağına  bir şeyler fısıldıyordu.
►En yakın arkadaşıyla  iki üç yıldan beri görüşmüyor.

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız.
►Odayı ağır bir yemek kokusu kaplamıştı.
►Çok üzgün olmasına karşın, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
►Bu iki elbise arasında desen bakımından hiçbir ayrılık yoktur.
►Babasına soru sorarken oldukça çekinser davranıyor.
►Öğrencilerin sınavda başarılı olması, derslerle ilgilenmelerine bağlıdır.
►Bu tür bilimsel çalışmalar, dilimizin zenginleşmesini sağlayacak.
►Avukat, sanığın suçlu olduğunu iddia ediyor.
►Çömleğin üzerine çizilmiş desenlere hayranlıkla baktı.
►Hırsız, kadının kolundaki çantayı alıp kaçtı. 
►Zor durumda çalışan işçilerin sağlık durumu bozuldu.
►Bu tür tatbikatlarda ölüm ihtimali her zaman mevcut.
►Bugün bir buzdolabının fiyatıyla beş yıl önce bir araba satın alınabilirdi.
►Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarar sağlamaktan  çok zarar vermektedir.
►Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya dikemezsiniz.
►Başarısızlığı düzensiz çalışmasına bağlıdır.
►Yangın merdiveninden inersek yakalanma ihtimalimiz nedir?
►Bunca yağmura karşın barajlarda yeterince su birikmemiş.
►Bu iki olay arasındaki ayrımı kimse hesaba katmıyor.
►Gülsen Hanım, saygın kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu.
►Aldığımız eski makineler artık işlevlerini yerine getiremiyor.
►Yaşamının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Alaska’da geçirdi.
►Toprağın oluşumunda başta gelen etken, rüzgârdır.

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca çelişen kelimeleri bularak yanlışı düzeltiniz.
►Aşağı yukarı üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı.
►Belki onun da gelmemesinin bir nedeni vardır .
►Beni gördüğünü sanıyorum.
►Bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek.
►Bu iş bitti sayılır.
►Bu konuda anlatılanlar  doğru olmalıdır.
►Bundan on yedi yıl kadar önce de böyle bir olay yaşamışlar.
►İstekleri,  onun kulağına gitmiş olabilir.

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyim ve atasözü yanlışlarını bulunuz ve cümlelerin doğru şekillerini yazınız.
►Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak verin.
►Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki düşman başına.
►Bugüne kadar yaptığım bütün iyilikleri göz ardı etti.
►Kardeşimin sevinçten etekleri zil çalıyordu.
►Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni yap.
►Çocukların gürültüsünden rahatsız olunca hepimizi başından savdı.
►Tepeden  tırnağa muayene olmuştu.
►Ay ışığında ceviz silkilmez.
►Bir koyundan iki post çıkmaz.
►Haydi bakalım ayıkla pirincin taşını.
►Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur, alnım açıktır.
►Pireyi deve yapmayın, lütfen!
►Çok sevinçliydi, adeta etekleri zil çalıyordu.
►Yaramazlıklarıyla hemen öğretmenin gözüne battı.
►Derdini söylemeyen derman erbulamaz.
►Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan mantık tutarsızlıklarını bulup düzeltiniz.
►Gelecek ayın önemli programlarından bazılarını sizlere aktarmaya çalıştık.
►Önlem alınmazsa bu hastalık kısmi felce hatta ölüme sebep olabilir.
►Son turda atlet, önündeki yarışçıyı bir hamlede geçti.
►Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları üzerine Atatürk ne demiş?
►Yiyecek yemeğimizi  hatta bir lokma ekmeğimiz bile yok.
►Bu yazıyı değil anlamak, okumak bile imkansız.
►Seninle r hatta sık sık  görüşmek isterim.
►Hükümet, 210’a karşı 280 oyla güvenoyu aldı.
► Hiç ders çalışmıyor, hatta okula gitmiyordu.
►Dişteki iltihaplanmalar tedavi edilmezse romatizmaya hatta ölüme yol açabilir.

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bularak cümleyi düzeltiniz.
►Kulak ağrısız delinir.
►Sevdiğini onlara sık sık söylüyor.
►Bu olayla ilgili bildiklerini kısaca anlattı.
►Sırada bekleyen hastalar içinde odaya ilk ben girdim.
► Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.
►Okulu bitirince doğduğu kasabada doktor olarak çalışmaya başladı.
►Eve yeni gelmiştim ki dışarıda bir patlama oldu.
►En etkili eğitim televizyonla verilir.
►Minibüs karşıdan gelmekte olan kamyonla yoğun sis yüzünden  çarpıştı.
►Haber programları vurulan sivilleri tekrar tekrar  gösteriyor.
►Durağa yeni gelmiştik ki otobüs de hemen geldi.

7.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde noktalama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak cümleleri düzeltiniz.

►Yabancı, dükkandaki eşyaları çok beğenmişti.
►Bebekler için, ağlamak; açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçimidir.
►Kadın, şoföre otobüsün nereye gittiğini sordu.
►Genç, sürücüye bir şeyler söylemiş.
►İhtiyar, çobanla neler konuştunuz?

8.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Kaza yerine birçok askeri araç ve polis aracı geldi.
►Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de bunun zamanıdır.
►Bu önlemler ekonomik açıdan ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi.
►Bu ders belgisiz sıfatları ve sayı sıfatlarını işleyeceğiz.
►Şiddetli yağış yüzünden tüm özel okullar ve devlet okulları tatil edildi.
►Bu kasabada çeşitli kültürel etkinlikler ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

9.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde eklerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bulup düzeltiniz.
►Her insanın çevreyi korumak ve tabiatın kirletilmesini önlemek için gerekli duyarlılığı göstermesi gerekir.
►İstediğimiz, sınavları kazanmaktır.
►Sınavı kazanmasının nedeni çok çalışmış olmasıdır.
►Problem patronun bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olmasından kaynaklanıyor.
►Bir ay içinde kamyon sürmeyi öğrendi.
►İnsanlar aldatmayı çok iyi biliyor.
►Resim yapmayı severim.

10.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde özne eksikliği, yanlışlığı ve özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Babamın sinirleri epeyce bozulmuş ve babam çok üzülmüştü.
►Bağıran bayana engel olunarak bağıran bayan odadan çıkarıldı.
►Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve kitap ikinci baskıya girecek.
►O resimlerinde mavi rengi kullanmış, bu sebeple kitap çok çabuk satılmış.
►Hiçbiri planlı çalışmıyor, bu yüzden hepsi sınıfta kalacak.
►Herkes yaşlı kadının düştüğünü gördü; ama kimse ona yardım etmedi.
►Önceki gün mahalle meydanında kimse kalmamıştı, herkes evlerine kapanmıştı.
►Magazin programlarının kalitesi düşüyor, programlar izlenmez oluyor.
►Kayısılar bu yıl erken çiçek açtı.
►Aradan yıllar geçti.
►Sinema salonunda bir siyah mantolu adam bir de ben kalmıştık.
►Herkes onu soruyor, onun öldüğüne kimse inanmıyor.
►Ağaçlar bu mevsimde yapraklarını döker.

11.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecinin kullanılmamasından veya yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Bu olaya ancak o karar verir ve kararı uygular.
►Gazetelerin yazdıklarına inanmıyor, onları okumaktan da geri kalmıyordu.
►Ceyda arkadaşını çok sever, sık sık armağanlar alırdı.
►Kızına asla kızmıyor; çünkü onu çok seviyor.
►Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, onlarla nasıl başa çıktı?
►Akşamları kütüphaneye gider, bir saat orada kitap okurdum.
►Size her konuda güveniyor ve ondan yardım bekliyoruz.
►Anneler çocuklarına hep inanır, onları kolayca bağışlar.
►Romanlarında aşktan çok bahsetmişti; ama onu hiç yaşamamıştı.
►Oğluna sarıldı ve onu doyasıya öptü.
►İşçilere her fırsatta bağırıyor, sürekli onları aşağılıyordu.
►Kadının gözlerindeki yaşı silip onu yerine oturttu.
►Söylenenlere inanıyor ve onu her yerde savunuyordu.
►Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve onu tebrik ederim.
►Kemal’in babası geldi, bir müddet onunla sohbet ettik.
►Hiçbir zaman kendini düşünmedi, her zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı.

12.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde ek fiil ve yüklem eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak düzeltiniz.
►Bakışları güzeldi; ama dostça değildi.
►Melahat çok şişmandı, boyu da uzun değildi.
►Yaşı küçük, boyu da uzun değildi.
►İfadesi düzgündü, yalnız mimikleri anlamlı değildi.
►Tiyatroda sigara içilmez ve kabuklu yemiş yenmez.
►Semra, Ayça ve Şükran çok az çalışarak veya hiç çalışmadan sınava girdiler.
►Bu konuda ben onu etkilemem, o da beni etkilemek istemez.
►Kasiyer bir yandan para sayıyor, bir yandan da paket yapıyordu.
►Bugünkü bahçe nöbetini sen tut, yarınki ise Seyran tutacak.
►Ne sen beni gördün, ne de ben seni gördüm.
►Geceleri az uyurum, gündüzleri hiç uyumam.

anlatimbozuklularietkinlikleri1

 

anlatimbozuklularietkinlikleri1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

4 yorumlar

Yorum yap