Çalışma Kitapçıkları

ANLATIM BOZUKLUKLARI ETKİNLİKLERİ 1

ANLATIM BOZUKLUKLARI ETKİNLİKLERİ 1
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bulunuz.
►Mecburen karakola gitmek zorunda kaldık.
►Son yazdığı romanına isim bulmakta bir hayli zorlanmış.
►Araba şu anda yola çıkmak üzere.
►Tatile ailesi ile birlikte çıkacaktı.
►Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundu.
►Gitmeden önce beni arar mısın?
►Ben çok varlıklı, zengin biri değilim.
►Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.
►Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.
►Şirketteki mevcut ikilik günden güne büyüyor.
►Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor.
►Milli maçın oynanacağı gün yaklaştıkça ülkedeki heyecan gittikçe artıyor.
►Yanına gidiniz, konuşarak derdinizi anlatınız.
►Problemi çözmek için beş arkadaş üç saat süre ile uğraştılar.
►Belçika’daki kardeşiyle on yıl boyunca karşılıklı mektuplaştılar.
►Az kalsın balkondan düşeyazdı.
►Sınıfımızın boyu en kısa oyuncusu bendim.
►Arkadaşlarıyla bütün ders boyunca tartıştı.
►Bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye göre değişir.
►Acemi olan şoförle yolculuk yapar mı?
►Adam, kapının önünde duran kadının kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldıyordu.
►En yakın arkadaşıyla aşağı yukarı iki üç yıldan beri görüşmüyor.

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız.
►Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı.
►Çok üzgün olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
►Bu iki elbise arasında desen bakımından hiçbir ayrıcalık yoktur.
►Babasına soru sorarken oldukça çekimser davranıyor.
►Öğrencilerin sınavda başarılı olması, derslerle ilgilenmelerine bağımlıdır.
►Bu tür bilimsel çalışmalar, dilimizin zenginleşmesine sebep olacak.
►Avukat, sanığın suçlu olduğunu savunuyor.
►Çömleğin üzerine yazılmış desenlere hayranlıkla baktı.
►Hırsız, kadının kolundaki çantayı zorla alıp kaçtı.
►Zor durumda çalışan işçilerin sağlık durumu aksadı.
►Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut.
►Bugün bir buzdolabının ücretiyle beş yıl önce bir araba satın alınabilirdi.
►Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarardan çok zarar sağlamaktadır.
►Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz.
►Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur.
►Yangın merdiveninden inersek yakalanma şansımız nedir?
►Bunca yağmura karşılık barajlarda yeterince su birikmemiş.
►Bu iki olay arasındaki ayrıntıyı kimse hesaba katmıyor.
►Gülsen Hanım, saygılı kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu.
►Aldığımız eski makineler artık işlemlerini yerine getiremiyor.
►Yaşantısının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Alaska’da geçirdi.
►Toprağın oluşumunda başta gelen etkin, rüzgardır.

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca çelişen kelimeleri bularak yanlışı düzeltiniz.
►Aşağı yukarı tam üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı.
►Belki onun da gelmemesinin bir nedeni vardır mutlaka.
►Beni kesinlikle gördüğünü sanıyorum.
►Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek.
►Bu iş tam olarak bitti sayılır.
►Bu konuda anlatılanlar hiç kuşkusuz doğru olmalıdır.
►Bundan tam on yedi yıl kadar önce de böyle bir olay yaşamışlar.
►İstekleri, hiç şüphesiz onun kulağına gitmiş olabilir.

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyim ve atasözü yanlışlarını bulunuz ve cümlelerin doğru şekillerini yazınız.
►Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartın.
►Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki dostlar başına.
►Bugüne kadar yaptığım bütün iyiliklere göz yumdu.
►Kardeşimin sevinçten etekleri tutuşmuştu.
►Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni ardına koyma.
►Çocukların gürültüsünden rahatsız olunca hepimizi kafasından savdı.
►Baştan tırnağa muayene olmuştu.
►Ay ışığında dut silkilmez.
►Bir koyundan iki deri çıkmaz.
►Haydi bakalım seç pirincin taşını.
►Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur, başım açıktır.
►Biti deve yapmayın, lütfen!
►Çok sevinçliydi, adeta etekleri tutuşmuştu.
►Yaramazlıklarıyla hemen öğretmenin gözüne girdi.
►Derdini söylemeyen ilaç bulamaz.
►Şimdi yan oturup doğru konuşalım.

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan mantık tutarsızlıklarını bulup düzeltiniz.
►Gelecek ayın önemli programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık.
►Önlem alınmazsa bu hastalık ölüme hatta kısmi felce sebep olabilir.
►Son turda atlet, arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti.
►İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları üzerine Atatürk ne demiş?
►Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok.
►Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız.
►Seninle sık sık hatta arada bir görüşmek isterim.
►Hükümet, 280’e karşı 210 oyla güvenoyu aldı.
►Okula gitmiyor, hatta hiç ders çalışmıyordu.
►Dişteki iltihaplanmalar tedavi edilmezse ölüme hatta romatizmaya yol açabilir.

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bularak cümleyi düzeltiniz.
►Ağrısız kulak delinir.
►Onlara sık sık sevdiğini söylüyor.
►Bu olayla ilgili kısaca bildiklerini anlattı.
►Sırada bekleyen hastalar içinde ilk odaya ben girdim.
►Ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ülkemizin belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.
►Okulu bitirince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı.
►Yeni eve gelmiştim ki dışarıda bir patlama oldu.
►Eğitim, en etkili televizyonla verilir.
►Minibüs yoğun sis yüzünden karşıdan gelmekte olan kamyonla çarpıştı.
►Haber programları tekrar tekrar vurulan sivilleri gösteriyor.
►Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi.

7.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde noktalama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak cümleleri düzeltiniz.

►Yabancı dükkandaki eşyaları çok beğenmişti.
►Bebekler için, ağlamak, açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçimidir.
►Kadın şoföre otobüsün nereye gittiğini sordu.
►Genç sürücüye bir şeyler söylemiş.
►İhtiyar çobanla neler konuştunuz?

8.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi.
►Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de zamanıdır.
►Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi.
►Bu ders belgisiz ve sayı sıfatlarını işleyeceğiz.
►Şiddetli yağış yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi.
►Bu kasabada çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

9.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde eklerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bulup düzeltiniz.
►Her insan çevreyi korumak ve tabiatın kirletilmesini önlemek için gerekli duyarlılığı göstermesi gerekir.
►İstediğimiz, sınavları kazanmamızdır.
►Sınavı kazanmasının nedeni çok çalışmış olmasındandır.
►Problem patronun bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundan kaynaklanıyor.
►Bir ay içinde kamyon sürmesini öğrendi.
►İnsanlar aldatmasını çok iyi biliyor.
►Resim yapmasını severim.

10.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde özne eksikliği, yanlışlığı ve özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Babamın sinirleri epeyce bozulmuş ve çok üzülmüştü.
►Bağıran bayana engel olunarak odadan çıkarıldı.
►Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve ikinci baskıya girecek.
►O resimlerinde mavi rengi kullanmış, bu sebeple çok çabuk satılmış.
►Hiçbiri planlı çalışmıyor, bu yüzden sınıfta kalacak.
►Herkes yaşlı kadının düştüğünü gördü; ama ona yardım etmedi.
►Önceki gün mahalle meydanında kimse kalmamıştı, evlerine kapanmıştı.
►Magazin programlarının kalitesi düşüyor, izlenmez oluyor.
►Kayısılar bu yıl erken çiçek açtılar.
►Aradan yıllar geçtiler.
►Sinema salonunda bir siyah mantolu adam bir de ben kalmıştım.
►Herkes onu soruyor, onun öldüğüne inanmıyor.
►Ağaçlar bu mevsimde yapraklarını dökerler.

11.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecinin kullanılmamasından veya yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Bu olaya ancak o karar verir ve uygular.
►Gazetelerin yazdıklarına inanmıyor, okumaktan da geri kalmıyordu.
►Ceyda arkadaşını çok sever, sık sık armağanlar alırdı.
►Kızına asla kızmıyor; çünkü çok seviyor.
►Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı?
►Akşamları kütüphaneye gider, bir saat kitap okurdum.
►Size her konuda güveniyor ve yardım bekliyoruz.
►Anneler çocuklarına hep inanır, kolayca bağışlar.
►Romanlarında aşktan çok bahsetmişti; ama hiç yaşamamıştı.
►Oğluna sarıldı ve doyasıya öptü.
►İşçilere her fırsatta bağırıyor, sürekli aşağılıyordu.
►Kadının gözlerindeki yaşı silip yerine oturttu.
►Söylenenlere inanıyor ve her yerde savunuyordu.
►Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.
►Kemal’in babası geldi, bir müddet sohbet ettik.
►Hiçbir zaman kendini düşünmedi, ailesinin mutluluğu için çalıştı.

12.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde ek fiil ve yüklem eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak düzeltiniz.
►Bakışları güzel; ama dostça değildi.
►Melahat çok şişman, boyu da uzun değildi.
►Yaşı küçük, boyu da uzun değildi.
►İfadesi düzgün, yalnız mimikleri anlamlı değildi.
►Tiyatroda sigara ve kabuklu yemiş yenmez.
►Semra, Ayça ve Şükran çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler.
►Bu konuda ben onu, o da beni etkilemek istemez.
►Kasiyer bir yandan para, bir yandan da paket yapıyordu.
►Bugünkü bahçe nöbetini sen, yarınki ise Seyran tutacak.
►Ne sen beni, ne de ben seni gördüm.
►Geceleri az, gündüzleri hiç uyumam.

CEVAPLAR:

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bulunuz.
►Karakola gitmek zorunda kaldık.
►Son romanına isim bulmakta bir hayli zorlanmış.
►Araba yola çıkmak üzere.
►Tatile ailesi ile çıkacaktı.
►Vakfımıza bağışta bulundu.
►Gitmeden beni arar mısın?
►Ben çok varlıklı biri değilim.
►Neşeli, sağlıklı bir görünüşü vardı.
►Herkesi tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.
►Şirketteki ikilik günden güne büyüyor.
►Deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor.
►Milli maçın oynanacağı gün yaklaştıkça ülkedeki heyecan artıyor.
►Yanına gidiniz, derdinizi anlatınız.
►Problemi çözmek için beş arkadaş üç saat  uğraştılar.
►Belçika’daki kardeşiyle on yıl boyunca mektuplaştılar.
►Balkondan düşeyazdı.
►Sınıfımızın en kısa oyuncusu bendim.
►Arkadaşlarıyla bütün ders boyunca tartıştı.
►Bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye göre değişir.
►Acemi şoförle yolculuk yapar mı?
►Adam, kapının önünde duran kadının kulağına  bir şeyler fısıldıyordu.
►En yakın arkadaşıyla  iki üç yıldan beri görüşmüyor.

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız.
►Odayı ağır bir yemek kokusu kaplamıştı.
►Çok üzgün olmasına karşın, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
►Bu iki elbise arasında desen bakımından hiçbir ayrılık yoktur.
►Babasına soru sorarken oldukça çekinser davranıyor.
►Öğrencilerin sınavda başarılı olması, derslerle ilgilenmelerine bağlıdır.
►Bu tür bilimsel çalışmalar, dilimizin zenginleşmesini sağlayacak.
►Avukat, sanığın suçlu olduğunu iddia ediyor.
►Çömleğin üzerine çizilmiş desenlere hayranlıkla baktı.
►Hırsız, kadının kolundaki çantayı alıp kaçtı. 
►Zor durumda çalışan işçilerin sağlık durumu bozuldu.
►Bu tür tatbikatlarda ölüm ihtimali her zaman mevcut.
►Bugün bir buzdolabının fiyatıyla beş yıl önce bir araba satın alınabilirdi.
►Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarar sağlamaktan  çok zarar vermektedir.
►Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya dikemezsiniz.
►Başarısızlığı düzensiz çalışmasına bağlıdır.
►Yangın merdiveninden inersek yakalanma ihtimalimiz nedir?
►Bunca yağmura karşın barajlarda yeterince su birikmemiş.
►Bu iki olay arasındaki ayrımı kimse hesaba katmıyor.
►Gülsen Hanım, saygın kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu.
►Aldığımız eski makineler artık işlevlerini yerine getiremiyor.
►Yaşamının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Alaska’da geçirdi.
►Toprağın oluşumunda başta gelen etken, rüzgârdır.

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde anlamca çelişen kelimeleri bularak yanlışı düzeltiniz.
►Aşağı yukarı üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı.
►Belki onun da gelmemesinin bir nedeni vardır .
►Beni gördüğünü sanıyorum.
►Bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek.
►Bu iş bitti sayılır.
►Bu konuda anlatılanlar  doğru olmalıdır.
►Bundan on yedi yıl kadar önce de böyle bir olay yaşamışlar.
►İstekleri,  onun kulağına gitmiş olabilir.

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyim ve atasözü yanlışlarını bulunuz ve cümlelerin doğru şekillerini yazınız.
►Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak verin.
►Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki düşman başına.
►Bugüne kadar yaptığım bütün iyilikleri göz ardı etti.
►Kardeşimin sevinçten etekleri zil çalıyordu.
►Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni yap.
►Çocukların gürültüsünden rahatsız olunca hepimizi başından savdı.
►Tepeden  tırnağa muayene olmuştu.
►Ay ışığında ceviz silkilmez.
►Bir koyundan iki post çıkmaz.
►Haydi bakalım ayıkla pirincin taşını.
►Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur, alnım açıktır.
►Pireyi deve yapmayın, lütfen!
►Çok sevinçliydi, adeta etekleri zil çalıyordu.
►Yaramazlıklarıyla hemen öğretmenin gözüne battı.
►Derdini söylemeyen derman erbulamaz.
►Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan mantık tutarsızlıklarını bulup düzeltiniz.
►Gelecek ayın önemli programlarından bazılarını sizlere aktarmaya çalıştık.
►Önlem alınmazsa bu hastalık kısmi felce hatta ölüme sebep olabilir.
►Son turda atlet, önündeki yarışçıyı bir hamlede geçti.
►Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları üzerine Atatürk ne demiş?
►Yiyecek yemeğimizi  hatta bir lokma ekmeğimiz bile yok.
►Bu yazıyı değil anlamak, okumak bile imkansız.
►Seninle r hatta sık sık  görüşmek isterim.
►Hükümet, 210’a karşı 280 oyla güvenoyu aldı.
► Hiç ders çalışmıyor, hatta okula gitmiyordu.
►Dişteki iltihaplanmalar tedavi edilmezse romatizmaya hatta ölüme yol açabilir.

6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bularak cümleyi düzeltiniz.
►Kulak ağrısız delinir.
►Sevdiğini onlara sık sık söylüyor.
►Bu olayla ilgili bildiklerini kısaca anlattı.
►Sırada bekleyen hastalar içinde odaya ilk ben girdim.
► Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.
►Okulu bitirince doğduğu kasabada doktor olarak çalışmaya başladı.
►Eve yeni gelmiştim ki dışarıda bir patlama oldu.
►En etkili eğitim televizyonla verilir.
►Minibüs karşıdan gelmekte olan kamyonla yoğun sis yüzünden  çarpıştı.
►Haber programları vurulan sivilleri tekrar tekrar  gösteriyor.
►Durağa yeni gelmiştik ki otobüs de hemen geldi.

7.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde noktalama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak cümleleri düzeltiniz.

►Yabancı, dükkandaki eşyaları çok beğenmişti.
►Bebekler için, ağlamak; açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçimidir.
►Kadın, şoföre otobüsün nereye gittiğini sordu.
►Genç, sürücüye bir şeyler söylemiş.
►İhtiyar, çobanla neler konuştunuz?

8.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Kaza yerine birçok askeri araç ve polis aracı geldi.
►Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de bunun zamanıdır.
►Bu önlemler ekonomik açıdan ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi.
►Bu ders belgisiz sıfatları ve sayı sıfatlarını işleyeceğiz.
►Şiddetli yağış yüzünden tüm özel okullar ve devlet okulları tatil edildi.
►Bu kasabada çeşitli kültürel etkinlikler ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

9.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde eklerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu bulup düzeltiniz.
►Her insanın çevreyi korumak ve tabiatın kirletilmesini önlemek için gerekli duyarlılığı göstermesi gerekir.
►İstediğimiz, sınavları kazanmaktır.
►Sınavı kazanmasının nedeni çok çalışmış olmasıdır.
►Problem patronun bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olmasından kaynaklanıyor.
►Bir ay içinde kamyon sürmeyi öğrendi.
►İnsanlar aldatmayı çok iyi biliyor.
►Resim yapmayı severim.

10.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde özne eksikliği, yanlışlığı ve özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Babamın sinirleri epeyce bozulmuş ve babam çok üzülmüştü.
►Bağıran bayana engel olunarak bağıran bayan odadan çıkarıldı.
►Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve kitap ikinci baskıya girecek.
►O resimlerinde mavi rengi kullanmış, bu sebeple kitap çok çabuk satılmış.
►Hiçbiri planlı çalışmıyor, bu yüzden hepsi sınıfta kalacak.
►Herkes yaşlı kadının düştüğünü gördü; ama kimse ona yardım etmedi.
►Önceki gün mahalle meydanında kimse kalmamıştı, herkes evlerine kapanmıştı.
►Magazin programlarının kalitesi düşüyor, programlar izlenmez oluyor.
►Kayısılar bu yıl erken çiçek açtı.
►Aradan yıllar geçti.
►Sinema salonunda bir siyah mantolu adam bir de ben kalmıştık.
►Herkes onu soruyor, onun öldüğüne kimse inanmıyor.
►Ağaçlar bu mevsimde yapraklarını döker.

11.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecinin kullanılmamasından veya yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltiniz.
►Bu olaya ancak o karar verir ve kararı uygular.
►Gazetelerin yazdıklarına inanmıyor, onları okumaktan da geri kalmıyordu.
►Ceyda arkadaşını çok sever, sık sık armağanlar alırdı.
►Kızına asla kızmıyor; çünkü onu çok seviyor.
►Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, onlarla nasıl başa çıktı?
►Akşamları kütüphaneye gider, bir saat orada kitap okurdum.
►Size her konuda güveniyor ve ondan yardım bekliyoruz.
►Anneler çocuklarına hep inanır, onları kolayca bağışlar.
►Romanlarında aşktan çok bahsetmişti; ama onu hiç yaşamamıştı.
►Oğluna sarıldı ve onu doyasıya öptü.
►İşçilere her fırsatta bağırıyor, sürekli onları aşağılıyordu.
►Kadının gözlerindeki yaşı silip onu yerine oturttu.
►Söylenenlere inanıyor ve onu her yerde savunuyordu.
►Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve onu tebrik ederim.
►Kemal’in babası geldi, bir müddet onunla sohbet ettik.
►Hiçbir zaman kendini düşünmedi, her zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı.

12.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde ek fiil ve yüklem eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını bularak düzeltiniz.
►Bakışları güzeldi; ama dostça değildi.
►Melahat çok şişmandı, boyu da uzun değildi.
►Yaşı küçük, boyu da uzun değildi.
►İfadesi düzgündü, yalnız mimikleri anlamlı değildi.
►Tiyatroda sigara içilmez ve kabuklu yemiş yenmez.
►Semra, Ayça ve Şükran çok az çalışarak veya hiç çalışmadan sınava girdiler.
►Bu konuda ben onu etkilemem, o da beni etkilemek istemez.
►Kasiyer bir yandan para sayıyor, bir yandan da paket yapıyordu.
►Bugünkü bahçe nöbetini sen tut, yarınki ise Seyran tutacak.
►Ne sen beni gördün, ne de ben seni gördüm.
►Geceleri az uyurum, gündüzleri hiç uyumam.

anlatimbozuklularietkinlikleri1

 

anlatimbozuklularietkinlikleri1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

11 yorumlar

Yorum yap