Çalışma Kitapçıkları

10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları 1

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TİYATRO ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI 1
A- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
1. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerimiz şunlardır: a…………………………………………….b……………………………..c………….…………………….d…………………………………….
2. Geleneksel Türk tiyatrosu……………………………………….. oynanır. Yazılı metni yoktur.
3. Evliya Çelebi ilk gölge oyununun …………………………………….  zamanında görüldüğünü belirtmiştir.
4. …………………………………………. Karagöz oyunlarının ilk oynatıcısı olarak bilinir.
5. Kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhurî gibi adlarla anılan geleneksel oyunumuz ……………………………………….’dur.
6. ……………………………………………………..’nın Cumhuriyet tarihinin en çok satan kitapları arasında yer alan ve Kurtuluş
Savaşı’nı romansı bir üslupla anlattığı “Şu Çılgın Türkler” adlı belgesel romanı yayımlanmıştır.
7. Kavuklu, Karagöz oyunundaki ……………………….’ün karşılığı, Pişekâr da ………………………………’ın karşılığıdır.
8. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerimizde amaç………………………………………………………………………………….
9. Orta oyununun oynandığı yuvarlak ya da oval alana ………………. denir. Oyunun dekoru ………………….. denilen bezsiz bir paravandan ve …………………. denilen iki katlı bir kafesten oluşur.
10. Özellikle …………………..’un Şehir Tiyatroları açma girişimi, Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlamıştır.

B- Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. Karagöz oyununda Karagöz, halktan kişileri; Hacivat yarı aydın kimseleri temsil eder. (    )
2. Mukaddime Karagöz oyununun başlangıç bölümüdür. (    )
3. Cumhuriyet Dönemi’nde tiyatro, yeni Cumhuriyet’in ilkelerini halka aktarmada bir araç olarak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. (   )
4. Palanga, Kavuklu’nun bir paravan olan iş yeridir; dükkân, oyunun oynandığı yerdir. (    )
5. Orta oyununda da gülmece ögesi Karagöz oyunundaki gibi yanlış anlamalara, nüktelere ve gülünç hareketlere dayanır. (    )
6. Cumhuriyet Dönemi’nde epik tiyatro ve absürt tiyatro türlerinden yararlanılmıştır. (    )
7. Meddah, Kol Oyunu, Meydan Oyunu, Zuhuri Kolu” adları ile de bilinir. (    )
8. Pişekâr, Karagöz’deki Hacivat’ın karşılığıdır. (    )
9. Eski ozanlarla saz şairlerini hatırlatan, halk hikâyelerini anlatan kişilere meddah denir. (    )
10. Karagöz oyununu oynatan sanatçılara hayalî denir. (    )
11. Ortaoyunu; mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur. (    )

C. Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatro arasındaki farkları yazınız.

10.sinif edebiyat tiyatro unitesi calisma sorulari 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap