İnceleme-Araştırma

Halk Şiirinden Kinaye Örnekleri – 2

Kinaye, mecaz sanatlarının belki de en çok bilineni, en yaygın kullanılanıdır. Kinaye, bir sözün, benzetme amacı güdülmeden hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılması sanatıdır; ancak kinayede mecaz anlam kastedilir.

Kinaye, mecaz sanatlarının belki de en çok bilineni, en yaygın kullanılanıdır. Kinaye, bir sözün, benzetme amacı güdülmeden hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılması sanatıdır; ancak kinayede mecaz anlam kastedilir.
Kinayeli bir sözü biz, mecazi anlamda kullanırken; “Bu, aynı zamanda gerçekte de böyle olabilir.” diye düşünürüz.

Önce Âşık ve Tekke edebiyatından daha sonra anonim ürünlerden kinaye örnekleri vermeye devam edelim:

Lâle der ki be hey tanrı/ Benim boynum neden eğri/ Yârdan ayrı düştüm gayrı/ Benden alâ çiçek var mı/ Aşık Veysel

Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu/ Eğri kılıç kında paslanmalıdır/ Köroğlu

Padişaha bile eğmeyiz başı/ Göz pınarlarımızda kuruttuk yaşıBaşa yastık yaptık sivrice taşı/ Beş bin liranın da sözü mü olur/ Köroğlu

Seherde bir bağa girdim/ Ne bağ duydu ne bağbancı/ Gülün şeftalisin derdim/ Ne bağ duydu ne bağbancı/ Gevheri

Ömür beşiğine sabır beledim / İnce ince eleklerden eledim/ Güller diktim gözyaşımla suladım / Kıymatım bilene yolduramadım/ Âşık Mahzunî Şerif

(Ayrıca Sabır+(bebek), istiare)

Kahpe felek kan mı değdi dişine? / Ömrümü yedikçe gider hoşuna/ Bunca emeklerim gider boşuna / Bu günlerde yaraladı yâr beni/ Âşık Mahzunî Şerif

(Ayrıca Felek+(canavar) istiare)

Bu yıl benim yeşil bağım kurudu / Dolu vurdu yaprakları çürüdü / Âşık Mahzunî Şerif

Küçük çıban yara olmuş büyümüş / İlâç kâr etmiyor doktor neyimiş? / Koyunlar yenilmiş çoban uyumuş / Şu koca sürüde kurt var değil mi?/ Âşık Mahzunî Şerif

Ömrüm oruç geçti bayram etmedim / Mevlâ’m ayak vermiş bir gün gitmedim / Çok ham yetiştirdim kendim yetmedim / Kayadan su almak dile kolaydır/ Âşık Mahzunî Şerif

Kimi altun satar kimi pul yutar / Kimi soğan bulmaz kimi bal yutar / Kimi parmağını yalamış gider/ Âşık Mahzunî Şerif

Parsel parsel eylemişler dünyayı/ Bir dikili taştan gayri nem kaldı/ Mahzuni Şerif

(dikili taş: mezar- mecazı mürsel )

Kurban gelir payın yoktur/ Haftan yoktur ayın yoktur/ Ankara’da dayın yoktur./ Mamudo kurban niye doğdun?/ Mahzuni Şerif

Onlar ki çoktu malları/ Gör nice oldu halleri/ Sonucu bir gömlek giymişOnun da yoktur yenleri/ Yunus Emre

Bir bağ ki viran ola/ İçi dikenle dola/ Ayıklamak neylesin/ Ateşle yanmayınca/ Yunus Emre

Çeşmelerden bardağınDoldurmadan kor isen/ Bin yıl dahi beklesen/ Kendi dolası değil./ Yunus Emre

Söz ola kese savaşı/ Söz ola kestire başı/ Söz ola ağulu aşıBal ile yağ ede bir söz/ Yunus Emre

Bülbül oluben öterim/ Dost bahçesinde biterim/ Gül alırım gül satarım/ Bağban olmaz bana/ Yunus Emre

Ya elim al kaldır beni/ Ya vaslına erdir beni/ Çok ağlattın güldür beni/ Gel gör beni aşk neyledi/ Yunus Emre

Bahçenin kapısın açtım/ Sanırsın cennete düştüm/ Yar ile tenha konuştum/ Bir gül aldım yanağından/ Ercişli Emrah

Gökte uçar huma kuşu/ Bilmeyenler atar taşı/ Büyüklük kamilin işi/ Engin ol gönül engin ol/ Teslim Abdal

Seyrani’nin gönlü gamla yaş imiş/ Aşkı sevda cümle derde baş imiş/ Ben gönlümü toprak sandım taş imiş/ Meğer taşa tohum ekilmez imiş/ Seyrani

Lokman hekim gelse sarmaz yarayı/ Hilebaz dostunan açtık arayı/ Ne köşkümü koydu ne de sarayı/ Baykuşlar tünedi dalıma benim/ Değme felek değme telime benim/ Özlemî

Kar mı yağdı da güvendiğim dağlara/ Sam mı değdi de o sümbüllü bağlara/ Şekip Şahanoğlu

Seher yeli bizim ele gidersen/ Nazlı yâre küstüğümü söyleme/ Ne hallara düştüğümü sorarsa/ Bağrıma daş bastığımı söyleme/ Musa Eroğlu

Bana ne yazdan, bahardan/ Bana ne borandan, kardan/ Aşağıdan, yukarıdan/ Yolun sonu görünüyor/ Dursun Ali Akınet/ Musa Eroğlu

Niye gamlanırsın divane gönül/ Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir / Ben dertliyim deyi şikâyet etme / Âşıklara da böyle cefa az gelir/ Şekip Şahanoğlu

Koyun meler kuzu meler/ Sular hendeğine dolarAğlayanlar bir gün güler/ Gamlanma gönül gamlanma/ Karacoğlan

Bahçanda gülün bitmesinDalında bülbül ötmesinCerrah kapından gitmesin/ Sen d’olasın benim gibi/ Karacoğlan

Her daim böyledir feleğin işi/ Zehirden acıdır engelin aşı/ Tırnağın var ise başını kaşı/ Kimseden kimseye vefa yoğ imiş/ Karacoğlan

Karacaoğlan der ki bilirim yâri/ Yoluna koymuşum can ile seri/ Koynunda beslemiş ayvayla narı/ Çözüp düğmeleri göresim gelir/ Karacoğlan
(ayvayla narda ayrıca istiare var)

Coştu Karacaoğlan coştu/ Aşk deryası boydan aştı/ Bir gül idin çağın geçti/ Sol imdi dilber sol imdi/ Karacaoğlan

Nazlı yardan bana bir haber geldi/ Eğer doğru ise büktü belimi/ Dediler yârimi yad eller almış/ Kadir Mevla’m nasip eyle ölümü/ Karacaoğlan

Dostun bahçesine yad eller dolmuşGülünü toplarken fidanın kırmış/ Şurda bir kötünün koynuna girmiş/ Şu benim sevmeye kıyamadığım/ Karacaoğlan

Zahidem kurbanım n’olacak halım/ Yine bir laf duydum kırıldı belim/ Eğer anan seni bana verirse/ Nemize yetmiyo’ el kadar hasır/ Neşet Ertaş

Şahin kocasa da vermez avınıAslı kurttur kurt yavrusu kurt olur
Dadaloğlu

Kelle koltuğunda üç gün savaştı/ Şehitlere serdar oldu Genç Osman/ Kayıkçı Kul Mustafa

Aşağıda anonim türkülerden seçilmiş kinaye örnekleri vardır:

Çift jandarma geliyor / Kaymakam konağından / Fiske vursam kan damlar / O yarin yanağından

Ötmesin bülbüller solmuştur gülümDöküldü çiçeğim kurudu dalım / Dostlar omuzunda giderse salım / Atıver çemberi salın üstüne/ Karalar mı giydin alın üstüne

Sarıkamış kozaları / Yandı Avşar kazaları / Sarıkamış’ta kırıldı/ Gonca gülün tazeleri

Güvenemem servetine malına / Umudum yok bugün ile yarına / Toprak beni de basacak bağrına / Adaletin bu mu dünya?

Arzuhalim sana ey kaşı keman/ Dara düştüm kerem eyle al beni/ Od düştü sineme aman ha aman/ Aşkın ateşine etme kül beni/ Neredeysen kömür gözlüm bul beni

Aşağıdan bir yel esti/ Yine kırdı dallarımı/ Ne dedim de niye küstün/ Niye kestin dillerini

Almayı yüke koydum / Ağzını büke koydum/ Aldın yari elimden/ Boynumu büke koydun

Kaleden iniyorum / Dönmesem dönüyorum / Aşkından kibrit oldum / Üflesen yanıyorum

Kenardan geçeyim / Yol sizin olsun / Ağular içeyim / Bal sizin olsun

Demedim mi gönül sana/ Her çiçeğin balı olmaz/ Geçme nadan kapısından/ O hanede dost bulunmaz

Ah… Nerede o mis gibi leylaklar/ Sararıp solmak üzre yapraklar/ Bana mesken olunca topraklar/ Beni yâd et güzelim başın için

Karaman’ın bayırına/ At bağladım çayırına/ Bir şeftali versen bana/ Anan baban hayırına

Karanfil suyu neyler/ Güzel kokuyu neyler/ İki baş bir yastıkta/ O göz uykuyu neyler

Dereler buz bağladı/ Avcılar iz bağladı/ Beni bir gelin vurduYaramı kız bağladı

RECAİ KAPUSUZOĞLU

Yazdır

Yazar hakkında

Recai Kapusuzoğlu

1959’da Yozgat’ta doğdum. 1981’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdim. Aynı yıl öğretmenliğe başladım. Yurdun değişik illerinde altı yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1987’de açılan bir sınavı kazanarak Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire başkanlığında eski yazı-arşiv uzmanı olarak çalışmaya başladım.
1990’da kendi isteğimle bu kurumdan istifa ederek asıl mesleğime, öğretmenliğe, dönüş yaptım.1990’da Türkçe-edebiyat öğretmeni olarak dershaneciliğe başladım ve aralıksız olarak bu güne kadar sürdürdüm. On beş yıl kadar özel bir dershanenin kurucu müdürlüğünü yaptım.
2006’da Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavında başarılı olarak ve yapılan diğer değerlendirmeler sonunda ”Uzman Öğretmen” unvanını kullanmaya hak kazandım. 2007’de milli eğitimden emekli oldum.
2002’de Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi’nde ücretli olarak Türk Dili dersi verdim.
1980’li yıllarda Pınar ve Gerçek dergilerinde yazılarım yayınlandı.
1995’te ÖSS Türkçe-Edebiyat(Konu Anlatımlı) kitabım Anadolu Dershaneler Birliği tarafından basıldı ve iki yıl tüm üye dershanelerde ders kitabı olarak okutuldu.
YGS-LYS Türkçe-Edebiyat Konu Anlatımlı ve YGS-LYS Türkçe-Edebiyat Soru Bankası başlıklı kitaplarım, Hedef Yayınları arasında çıktı.
Halen Yozgat Özel Başarı Temel Lisesinin ve KPSS kursunun kurucu müdürlüğünü yapıyorum.
1985’te deneme amacıyla girdiğim ÖSS’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Halen 3. Sınıf öğrencisiyim.

Yorum yap