Gazel Örnekleri

Nevi’nin Gazelleri

Nevi'nin Gazelleri

Nevi sade, yapmacıksız bir üslupla âşıkane ve tasavvufi gazeller söylemiş

NEV’İ’NİN GAZELLERİ

GAZEL 1

Âşıkız dîvâneyiz bağ ile gülzâr isteriz
Bir güle bağlanmışız illâ ki bî-hâr isteriz

Şâm-ı hecri mihr-i ruhsâriyle rûz-i îd eder
Âşıkın kadrin bilir âlemde bir yâr isteriz

Gül gibi her gördüğü hâr u hasa yüz vermeyip
Mâil-i ehl-i hevâ bir serv-reftâr isteriz

Kasd ederse gerd-i râhın görmege çeşm-i rakîb
Sürmeyi gözden siler bir şûh-ı ayyâr isteriz

Hatt-ı bâkî bulmağa gülzâr-ı fânîden bugün
Nev’îyâ sâgar sunar bir lâle-ruhsâr siteriz

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap