Çalışma Kitapçıkları

Noktalama İşaretleri Etkinlikleri 1

NOKTALAMA İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 1

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise cümlenin karşısına D, yanlışsa Y yazınız.

1“Yerlere tükürmeyin çocuklar (  )” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere ünlem işareti getirilmez.
2“Yoksul bir köylü sabah erkenden çift sürmeye gitmiş ( ) sabah çorbasını içmediği için yanına bir parça ekmek almıştı.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere virgül getirilmelidir.
3“Hangi kalemi kullandığımı sormuştu bana (  )” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere soru işareti getirilmelidir.
4“Konuşmaları daha bir kabalaştı (  ) sesleri daha yüksek bir perdeden çıkmaya başladı.” Cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere noktalı virgül konmalıdır.
5“Prof (  ) Nazan Hanım, genç yaşında akciğer kanseri olmuştu.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere nokta getirilmelidir.
6“Ne söylediklerini bilmeden, birbirlerini dinlemeden bağırıp çağırmaya ve homurdanmaya başladılar (  )” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere üç nokta getirilmelidir.
7“Yaşar Kemal(  ) roman, öykü, röportaj gibi birçok türde eser vermiştir.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere virgül getirilmelidir.
8“Dayımın oğlu Kamuran, ödevini yapmadan (  ) televizyonun karşısına geçmezdi.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere virgül getirilmelidir.
9“Bu trene binmeni sana kim, ne zaman, nerede söyledi (  )” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere soru işareti getirilmelidir.
10“Bütün öğrenciler (  )Zeynep hariç (  ) çoktan okula gelmişlerdi.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere uzun çizgi getirilmelidir.

2.ETKİNLİK
Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.

1“Eee… iyi iş yapmışsın aferin sana, dedi.” cümlesinde virgülün kullanım amacı şudur:
2“Divan şairi Nâbî (1642?-1712) edebiyatımızda hikemi tarz şiirin öncülerindendir.” cümlesinde soru işareti ………………………………………………………………….. amacıyla kullanılmıştır.
3“Arka sıradaki çocuk kendini çok zeki (!) sanıyor.” cümlesinde ünlem işaretinin amacı: ………………………….
4Kendimizi ifade etmede hiçbir şey “şiir” kadar etkili olamaz, cümlesinde tırnak işaretinin kullanım amacı:……………….
5“Halk Mevlânâ’ya saygıda kusur etmemekle birlikte, kendi diliyle konuşan Yunus’u onunla boy ölçtürmekten de çekinmiyor. Mevlânâ’ya Yunus için ‘Manevî konakların hangisine vardıysam, bir Türkmen kocasının izini önümde buldum, onu geçemedim.’ sözünü söyletiyor.” Yukarıdaki paragrafta tek tırnak işaretinin kullanılma amacı şudur: …………………………………………………………………………………………………..
6“Nehir Hanım, bu sözleri duyar duyar üniversitede yaşadığı sıkıntıları hatırlamış ve kalbini derin bir hüzün kaplamıştı.” cümlesinde virgülün kullanım amacı şudur: …………………………………………………………………………………………………..
7“İhtiyar, kadını sert bir şekilde uyardı.” cümlesinde virgülün kullanım amacı:  …………………………………………………………………………………………………..
8“Erkek çocuklarına Oğuz, Turan, Kürşat; kız çocuklarına Sıla, Yıldız, Şebnem adını vermişti.” Cümlesinde noktalı virgülün kullanım amacı:

…………………………………………………………………………………………………..

9“Tanzimat’ın önemli şairleri şunlardır: Namık Kemal, Ziya Paşa, Abdülhak Hamit Tarhan…”cümlesinde iki noktanın kullanım amacı:  …………………………………………………………………………………………………..
10“Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!” cümlesinde üç noktanın kullanım amacı: …………………………………………………………………………………………………..

 3.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini yazınız.

1Sınav pazartesi günü 13 (  )15’te yapılacak.
2Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak (   ) Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
3Susmak kabullenmek değil (  ) cevaptır. Eğer insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır.
4Aslında insanların gerçek yüzleri her zaman ortadadır (  ) Sadece bakmakta ve anlamakta geç kalırsın.
5Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de (  ) kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.
6Yazın kavun, karpuz (  ) kışın portakal, mandalina yerim.
7Dışarıda sımsıcak bir bahar havası (  )
8Kılavuzu karga olanın burnu b (   )tan çıkmaz.
9N (   )oldu bu gönlüm    
10Reşat Nuri (   )Çalıkuşu (  )nda idealist bir öğretmeni anlatır.

4.ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

1“Andre Gide, bir yazısında, ‘Flaubert ve Balzac gibi büyük yazarlar romanlarının günlüğünü tutmuş olsalardı, romanlarıyla öğrettiklerinden daha fazlasını öğretebilirlerdi.’ der.” cümlesinde noktalama yanlışı yapılmamıştır.
2Hasta: (Gözlerini silerek) “Doktor yaşayacak mıyım?” dedi.
Yukarıdaki cümlede yay ayraç yanlış kullanılmıştır.
3“Divan şiirinin son temsilcisi -Yahya Kemal- dün törenlerle anıldı.” cümlesinde kısa çizgi yanlış kullanılmamıştır.
4“Ünlü bir şair, şiir sanatların en üstünüdür, demiş.” cümlesinde virgül yanlış kullanılmıştır.
5“İstanbul; İzmir, Ankara ve Konya’dan daha kalabalıktır.” cümlesinde noktalı yanlışı yapılmamıştır.
6 “Masanın üzerinde birçok şey vardı: vazo, saat, kitaplar…” Tırnak içine alınan bölümde iki noktadan sonra büyük harfle başlamak gerekir.
7Acep dünyada var m’ola

Şöyle garip bencileyin.

Bağrı yanık gözü yaşlı

Şöyle garip bencileyin.
Yukarıdaki dörtlükte kesme işareti yanlış kullanılmamıştır.

8“Başlık, konu demek değildir; konunun anlamı genellikle başlığa göre daha geniştir.” cümlesinde iki noktanın kullanımı yanlıştır.
9“Kabahat, ey bu satırları heyecanla okuyacak arkadaş, senindir.” cümlesinde noktalama yanlışlığı yoktur. 
10“Yaşar, o dar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özlem dolu bir şekilde dönüyordu.” cümlesinde noktalama yanlışlığı vardır.
11Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? 
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? 
Ya gözler altındaki mor halkalar? 
Neden böyle düşman görünürsünüz; 
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Yukarıdaki dizelerde soru işareti yanlış kullanılmıştır.
12“Hiç kimse onun, Zafer’in, suçlu olduğuna inanmıyordu.” cümlesinde virgül yanlış kullanılmıştır.
13“Hayır, ikimiz de tiyatroya gitmiyoruz.” cümlesinde virgülü doğru kullanılmıştır.
14“Ya kirayı öde ya da dükkânı hemen boşalt.” cümlesinde “öde” sözcüğünden sonra virgül kullanılması gerekir.
15“Sıkı giyinmezsen dışarı çıkmana izin vermem.” cümlesinde “giyinmezsen sözcüğünden sonra virgül kullanılması gerekir.
 Edebiyatsultani.com başarılar diler.😊

NOKTALAMA İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 1 CEVAPLAR

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise cümlenin karşısına D, yanlışsa Y yazınız.

1“Yerlere tükürmeyin çocuklar (  )” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere ünlem işareti getirilmez.Y
2“Yoksul bir köylü sabah erkenden çift sürmeye gitmiş ( ) sabah çorbasını içmediği için yanına bir parça ekmek almıştı.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere virgül getirilmelidir.D
3“Hangi kalemi kullandığımı sormuştu bana (  )” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere soru işareti getirilmelidir.Y
4“Konuşmaları daha bir kabalaştı (  ) sesleri daha yüksek bir perdeden çıkmaya başladı.” Cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere noktalı virgül konmalıdır.Y
5“Prof (  ) Nazan Hanım, genç yaşında akciğer kanseri olmuştu.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere nokta getirilmelidir.D
6“Ne söylediklerini bilmeden, birbirlerini dinlemeden bağırıp çağırmaya ve homurdanmaya başladılar (  )” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere üç nokta getirilmelidir.Y
7“Yaşar Kemal(  ) roman, öykü, röportaj gibi birçok türde eser vermiştir.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere virgül getirilmelidir.Y
8“Dayımın oğlu Kamuran, ödevini yapmadan (  ) televizyonun karşısına geçmezdi.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere virgül getirilmelidir.Y
9“Bu trene binmeni sana kim, ne zaman, nerede söyledi (  )” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere soru işareti getirilmelidir.D
10“Bütün öğrenciler (  )Zeynep hariç (  ) çoktan okula gelmişlerdi.” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere uzun çizgi getirilmelidir.Y


2.ETKİNLİK
Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.

1“Eee… iyi iş yapmışsın aferin sana, dedi.” cümlesinde virgülün kullanım amacı şudur: Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra konur.
2“Divan şairi Nâbî (1642?-1712) edebiyatımızda hikemi tarz şiirin öncülerindendir.” cümlesinde soru işareti ……kesin olmayan, bilinmeyen veya şüpheyle karşılanan tarihleri belirtmek….. amacıyla kullanılmıştır.
3“Arka sıradaki çocuk kendini çok zeki (!) sanıyor.” cümlesinde ünlem işaretinin amacı: Alay veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.
4Kendimizi ifade etmede hiçbir şey “şiir” kadar etkili olamaz, cümlesinde tırnak işaretinin kullanım amacı: Cümlede özellikle vurgulanmak ve önemi belirtilmek istenen kelimeler tırnak işareti içerisine alınır.
5“Halk Mevlânâ’ya saygıda kusur etmemekle birlikte, kendi diliyle konuşan Yunus’u onunla boy ölçtürmekten de çekinmiyor. Mevlânâ’ya Yunus için ‘Manevî konakların hangisine vardıysam, bir Türkmen kocasının izini önümde buldum, onu geçemedim.’ sözünü söyletiyor.” Yukarıdaki paragrafta tek tırnak işaretinin kullanılma amacı şudur: Tırnak içinde verilen bir alıntıda yeniden bir tırnak işareti kullanmak gerekiyorsa, bu durumda tek tırnak konur.
6“Nehir Hanım, bu sözleri duyar duyar üniversitede yaşadığı sıkıntıları hatırlamış ve kalbini derin bir hüzün kaplamıştı.” Cümlesinde virgülün kullanım amacı şudur: Özne bazen cümlenin oldukça uzaması karşısında belirsiz kalabileceğinden özneden sonra virgül getirilerek özne vurgulanır.

 

7“İhtiyar, kadını sert bir şekilde uyardı.” cümlesinde virgülün kullanım amacı:  Anlam karışıklığını engellemek için bir kelimeden sonra konularak kendisinden sonra gelen sözcüklerle bir bağlantısı olmadığını göstermek için kullanılır.

 

8“Erkek çocuklarına Oğuz, Turan, Kürşat; kız çocuklarına Sıla, Yıldız, Şebnem adını vermişti.” Cümlesinde noktalı virgülün kullanım amacı: Kendi içinde virgüllerle ayrılmış birbirinden farklı türlerin karışmaması için aralarına konur.
9“Tanzimat’ın önemli şairleri şunlardır: Namık Kemal, Ziya Paşa, Abdülhak Hamit Tarhan…”cümlesinde iki noktanın kullanım amacı:  Bir cümle sonrasında anlatılanlarla ilgili örnekler verilecekse örneklerden önce konur.
10“Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!” cümlesinde üç noktanın kullanım amacı: Bazı cümlelerde söz yarıda kesilir, devamı okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Sözün kesildiği yere üç nokta konur.

 

 3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini yazınız.

1Sınav pazartesi günü 13 (  . )15’te yapılacak.
2Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak (/) Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
3Susmak kabullenmek değil ( , ) cevaptır. Eğer insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır.
4Aslında insanların gerçek yüzleri her zaman ortadadır ( . ) Sadece bakmakta ve anlamakta geç kalırsın.
5Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de (,  ) kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.
6Yazın kavun, karpuz (; ) kışın portakal, mandalina yerim.
7Dışarıda sımsıcak bir bahar havası (…)
8Kılavuzu karga olanın burnu b (… )tan çıkmaz.
9N ( ’ )oldu bu gönlüm    
10Reşat Nuri (  “)Çalıkuşu (”)nda idealist bir öğretmeni anlatır.

4.ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

1“Andre Gide, bir yazısında, ‘Flaubert ve Balzac gibi büyük yazarlar romanlarının günlüğünü tutmuş olsalardı, romanlarıyla öğrettiklerinden daha fazlasını öğretebilirlerdi.’ der.” cümlesinde noktalama yanlışı yapılmamıştır.D
2Hasta: (Gözlerini silerek) “Doktor yaşayacak mıyım?” dedi.
Yukarıdaki cümlede yay ayraç yanlış kullanılmıştır.
Y
3“Divan şiirinin son temsilcisi -Yahya Kemal- dün törenlerle anıldı.” cümlesinde kısa çizgi yanlış kullanılmamıştır.D
4“Ünlü bir şair, şiir sanatların en üstünüdür, demiş.” cümlesinde virgül yanlış kullanılmıştır.Y
5“İstanbul; İzmir, Ankara ve Konya’dan daha kalabalıktır.” cümlesinde noktalı yanlışı yapılmamıştır.D
6 “Masanın üzerinde birçok şey vardı: vazo, saat, kitaplar…” Tırnak içine alınan bölümde iki noktadan sonra büyük harfle başlamak gerekir.Y
7Acep dünyada var m’ola

Şöyle garip bencileyin.

Bağrı yanık gözü yaşlı

Şöyle garip bencileyin.
Yukarıdaki dörtlükte kesme işareti yanlış kullanılmamıştır.

D
8“Başlık, konu demek değildir; konunun anlamı genellikle başlığa göre daha geniştir.” cümlesinde iki noktanın kullanımı yanlıştır.Y
9“Kabahat, ey bu satırları heyecanla okuyacak arkadaş, senindir.” cümlesinde noktalama yanlışlığı yoktur. D
10“Yaşar, o dar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özlem dolu bir şekilde dönüyordu.” cümlesinde noktalama yanlışlığı vardır.Y
11Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? 
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? 
Ya gözler altındaki mor halkalar? 
Neden böyle düşman görünürsünüz; 
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Yukarıdaki dizelerde soru işareti yanlış kullanılmıştır.
Y
12“Hiç kimse onun, Zafer’in, suçlu olduğuna inanmıyordu.” cümlesinde virgül yanlış kullanılmıştır.Y
13“Hayır, ikimiz de tiyatroya gitmiyoruz.” cümlesinde virgülü doğru kullanılmıştır.D
14“Ya kirayı öde ya da dükkânı hemen boşalt.” cümlesinde “öde” sözcüğünden sonra virgül kullanılması gerekir.Y
15“Sıkı giyinmezsen dışarı çıkmana izin vermem.” cümlesinde “giyinmezsen sözcüğünden sonra virgül kullanılması gerekir.Y
 Edebiyatsultani.com başarılar diler.😊

noktalama isaretleri etkinlikleri 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap