Son Yazılar

İNSAN MAVİSİ-ŞİİR

İnsan Mavisi Yokluğun bekleyiş bırakıyor Kitap ve ekmek aralarına. Uzak gölgeleri, Sessiz şahitlikleriyle sürünen bulutlardan, Bir rüzgar salınıyor, yamacın göğsüne asılı, Kırmızı tülbenti dalgalı...

İslam Öncesi Türk Edebiyatı Test 6

İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST 6 1.Bu eserler Türk dili, tarihi, edebiyatı, sanatı, töresi hakkında önemli bilgiler vermektedirler. Türk ve Türkçe adı, ilk kez bunlarda geçmektedir. Anıtların...

Paragrafın Yapısı Test 4

PARAGRAFIN YAPISI TEST 4 1. I. Başkalarına sorarak yazdıklarının iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyenleri hep uyarırım. II. Kimseye bu konuda bir şey sormayın. III. Sık sık mektuplar alırım...

Mesut Kimdir?-Sait Faik Abasıyanık

MESUT KİMDİR? Sokağa tasasız, genç, renkli, sıhhatli, neş’eli bir yüz görürüm diye çıktı. Böyle bir insan yüzüne rastlamakla kendi tasası, ihtiyarlığı, sarılığı, hastalığı ve neş’esizliği geçecek...

Bir Bahçe-Sait Faik Abasıyanık

BİR BAHÇE Bir şehirde senelerce oturulur. Bıkılır. Usanılır o şehirden; her yerini gördüm, tanıdım s anılır. Ama daha ne görülmedik insanları, ne görülmedik sokakları, her gün önünden dört beş defa...

Ekler Test 8

EKLER TEST 8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ca, -ce” eki cümleye “göre” anlamını katmıştır? A) Sözlerimi iyice dinlemenizi istiyorum. B) Her mevsim onca güzellik yaşanır...

Cümlenin Ögeleri Test 7

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 7 Yusuf, bana bir kâğıt verebilir misin? Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yusuf B) bana C) sen D) bir kâğıt E) siz Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, yer...

İzmir’e-Sait Faik Abasıyanık

İZMİR’E İçki, sevgili, ev, aile, arkadaş, eğlence, dünya işleri, bir aralık fikir bile … Hepsi, hepsi zarına iğne batırılmış, cıgara tutulmuş kırmızı, yeşil, sarı, turuncu balonlara döndüğü...