Son Yazılar

Kafiye ve Redif Test 1

KAFİYE VE REDİF TEST 1 1. Aşağıdaki dizelerden hangisinde sözcük halinde redif vardır?A) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde     Velhasıl o rüya duruyor yerli yerindeB) Çiçeğe durdu kalbim içtim...

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 1

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 1 1.Goethe’nin “Genç Werther’in Acıları” adlı romanının piyasaya çıkmasının ardından hem pek çok intihar vakası ile karşılaştırılması hem de Almanya sokaklarının bir Werther...

Edatlar ve Bağlaçlar Etkinliği 1

“Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sananlar bu kasabalara geldikleri zaman, ayrı bir âlemin insanları olduklarını anlarlar. Kendileri için ehemmiyetli olan birtakım şeylerin...

MASAL VE FABL ETKİNLİĞİ 1

A- BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ. 1. Türk edebiyatında ………………………………… en tanınmış masal kahramanıdır. 2...

Geç Kalanlar Nasıl Çalışmalı?

LGS ve YKS için geç kalanlar nasıl çalışmalı? Ocak ayına kadar çalışma düzenini oluşturamamış, nasıl çalışacağını bilmeyen ancak çalışmaya istekli ve başaracağına güvenen LGS ve YKS’ye...

Divan Edebiyatı Test 1

DİVAN EDEBİYATI TEST 1  Aşk derdiyle hoşem el çek ilacından tabib Kılma derman kim helakim, zehri dermanındadır 1.Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir? (1981-ÖYS)...

Halk Edebiyatı Test 1

HALK EDEBİYATI TEST 1 1. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir? A) Sadece hece ölçüsü kullanılır. B) Konu olarak ilahi aşk işlenir. C) Nazım birimi...

Babamın İkinci Evi-Sait Faik Abasıyanık

Mutfağında kızarmış ördek, suyuna bulgur ve irmik helvası hazırlanmış köy evine niçin gittiğimizi o gün bilmiyordum. Bugün dertli ve kimsesiz, otelin penceresinden geçen tramvaylara bakarken, niçin...