Son Yazılar

Sözcükte Anlam Test 13-7.Sınıf Türkçe

1.Buranın dillere destan bir güzelliği var. Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) olağanüstü B) alışılmışın C) yaygın D) gösterişli 2. I. Güneş dağlara...

EDEBİYAT AKIMLARI TEST 7

EDEBİYAT AKIMLARI TEST 7 1.Bu akım, 19.yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Hem kendinden önceki akımın aşırı duygusallığına hem de daha önceki akımın katı kuralcılığına başkaldırıdır...

Paragraf Test 18-8.Sınıf Türkçe

1.Atasözü nesilden nesile geçerek genellikle değişmez hükümler hâlinde atalarımızın tecrübelerini öğütler hâlinde veya teklif hâlinde sunan, az sözle çok anlam ifade eden sözlerdir. Binlerce yıllık...

Atasözleri Test 1 (4.Sınıf Türkçe)

ATASÖZLERİ TEST 1 (4.SINIF TÜRKÇE) 1.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Yalnız taş duvar olmaz. B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. C) Baş başa vermeyince...

Sözcükte Anlam Test 12 (7.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirmek, ortaya çıkmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Bu adamın giderayak başımıza yeni bir dert açacağını hiç düşünmemiştik. B) Çadırda...

Fiilimsilerle İlgili Etkinlikler 16

FİİLİMSİLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 16 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil varsa karşısındaki boşluğa “+” işareti, yoksa “ –” işareti koyunuz. 1 Kendi yalanlarına inanan insanlarla tartışarak...

Deyimler Test 1 (4.Sınıf Türkçe)

DEYİMLER TEST 1 (4.SINIF TÜRKÇE) 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A) İzmir’de hem dayımı ziyaret ettim hem işimi gördüm, bir taşla iki kuş vurdum. B) Annesinin sözünden...

İsimler Test 2 (6.Sınıf Türkçe)

İSİMLER TEST 2 (6.SINIF TÜRKÇE) 1.“Öğretmen, çocukları parka götürdü.” cümlesinde kaç isim vardır? A) 1    B) 2     C)3    D)4 2. Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir? A) Şehir isimleri B)...