Çalışma Kitapçıkları

Sözcükte Anlam Etkinlikleri 1-8.Sınıf Türkçe

1.       Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
Aklından zoru olmak
Aklı kesmek
Can çekişmek
Burun kıvırmak
Dili dönmemek
Burnundan solumak

a. Çok öfkelenip sinirlenmek
b. Yanlışsız söyleyememek
c. Olabileceğine inanmak
d. Beğenmeyip küçümsemek
e. Ölmek üzere olmak
f. Delice davranışlarda bulunmak

2.       Altı çizili sözcüklerin mecaz anlamda kullanıldığı cümlelerin karşısına yıldız işareti koyunuz.
·         Elindeki kovayla fidanların dibine su döküyor.
·         Ünlü şair, misafirlerini çok sıcak bir şekilde karşıladı.
·         Bu yeni okulu, mahallenin en zengin adamı yaptırdı.
·         Meğer bu adam bugüne kadar boş sözlerle bizi oyalamış.
·         Kuşlar bu dondurucu soğukta ne yapıyor acaba?
·         O geldikten sonra şirketimizde köklü değişimler oldu.

3.       Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlam özelliklerini karşılarına “gerçek, yan, mecaz” biçiminde yazınız.
·         Ayakkabıların burnu delinmiş. (…………………………..)
·         Bizim evin perdeleri yeni değişti.(……………………….)
·         Olayın üzerindeki sis perdesi aralandı.(…………………)
·         Makinenin kolu kırıldı.(…………………………………)
·         Ben o arkadaşa çok kırıldım.(………………………)
·         Fırtınada ağacı dalı kırılmış.(…………………………..)

4.       “Dil” kelimesinin deyim içinde kullanıldığı cümlelerin karşısına  “+” işareti koyunuz.
·         Beş duyu organımızdan biri olan dilimiz, tat alma organımızdır.
·         Ağır bir hastalık geçiren çocuk, hâlâ dil ağız vermeden yatıyordu.
·         Toplantıda ben de herkesin şikayetçi olduğu bir konuyu dile getirdim.
·         Çıkar şu dilinin altındaki baklayı da ne demek istiyorsan söyle, ben de anlayayım.
·         Eğer bunu senin yaptığını öğrenirse onun dilinden kurtulamazsın.
·         Yabancı dil öğrenimi için yurt dışına gitmeyi düşünüyormuş.

5.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “elle sıkıca tutmak” anlamında bir sözcük kullanılmıştır?
A) Ben bu üyenin görüşlerini hiç tutmadım.
B) Çocuğu koltuk altlarından kavrayıp kaldırdı.
C) Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz.
D) Konuşmasının bazı yerlerinde tutarsızlıklar yakaladım.

6.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Bu dert beni yiyor.
B) Uzun yol atları epey ezmiş.
C) Bu arabayı on yıldır kullanıyoruz.
D) Bu sınavdan öğrencilerin yarısı döküldü.

7.       “Erimek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok zayıflamak” anlamında kullanılmıştır?
A) Şeker sıcak suda daha çabuk erir.
B) Onca para doğru dürüst bir şey almadan eridi.
C) Yakalandığı hastalığın etkisiyle günden güne eridi.
D) Havalar ısınınca dağların zirvelerindeki karlar eridi.

8.       Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara parantez içinde verilen deyimlerden uygun olanı getiriniz. (göz dikti, ağzı kulaklarına varıyor, küplere bindi, etekleri tutuştu, saman altından su yürütüyor)
Patron işlerin bitmediğini görünce ……………………………….
Ona sakın güvenme; çünkü o, …………………………………………
Sınavdan yüksek not alan Kerem’in …………………………………..
Kopya çektiği anlaşılan öğrencinin…………………………………
Kendi çerezlerini yedikten sonra benimkilere de …………………………..

9.       Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yoktur?
A) Çok çalışıp öğretmenin gözüne girmelisin.
B) Ben gelinceye kadar çantama göz kulak oluver.
C) En kısa zamanda doktora gözünü göstermelisin.
D) Evin planını bir daha gözden geçirmelisin.

10.   Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?
A) Alacaklılar, adamın mallarına el koymuştu.
B) Sanatçının son romanı yok satıyor.
C) Babamın sırt ağrıları yeniden başlamıştı.
D) Taksici, gitmek istemeyince işi yokuşa sürüyordu.

11.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla verilmiştir?
A) Zavallı çocuk, başından geçenleri ağlayarak anlatmıştı.
B) Kimse arka çıkmadığı, koruyup kollamadığı için bir işe giremedi.
C) Kimi dostları bu dükkana çene çalmak için gelirmiş.
D) Annesi ona el altından para gönderiyor, onun sıkıntı çekmesini istemiyordu.

12.   “Salmak kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.
Özgür bırakmak, koyuvermek:
Göndermek:
Uğratmak:
Filiz vermek, sürmek:
Üzerine göndermek:
İleriye göndermek, çıkarmak ya da indirmek:
Yolcu etmek, göndermek:
İçindekini, kendinde bulunanı bırakmak:
Sarkıtmak, indirmek:

sozcukteanlametkinlikleri1-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap