Çalışma Kitapçıkları

Sözcükte Anlam Etkinlikleri 7 (8.Sınıf Türkçe)

1.ETKİNLİK:
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Herhangi bir bilim, sanat veya meslekle ilgili o alana ait kelimelere . . . anlamlı kelimelerdir.
2. Beş duyumuzla algılanabilen kelimelere . . . sözcük denir.
3. Soyut anlamlı bir sözcüğün cümle içinde somut anlama gelecek şekilde kullanılmasına . . . denir.
4. Kelimenin akla gelen ilk anlamına . . . anlam denir.
5. Mecaz anlamın yapılış şekillerinden biri de insan olmayan varlıkların konuşturulması esasına dayanır. Buna . . . denir.
6. Eş anlamlı olmayıp da anlamca birbirine benzeyen ama birbirlerinin yerlerine kullanılamayan kelimelere . . . denir.
7. Tabiattaki seslerin yazıya aktarılmasıyla oluşan kelimelere . . . denir.
8. Sözcüğün zaman içinde kendi anlamı dışında daha farklı anlamlara gelmesine . . . denir.
9. “Bu roman bence tutmaz.” cümlesinde “tutmak” fiili kendi anlamı dışında . . .
anlamda kullanılmıştır.
10. “Sarı” kelimesinin zıddı . . .

2.ETKİNLİK:
Aşağıda verilen cümlelerle yay ayraç içinde verilen ifadeleri  uygun şekilde eşleştiriniz.
(Yansıma , Somut anlam,Terim, Mecaz anlam, Dolaylama, Ad aktarması, Soyutlaştırma, Gerçek anlam, Eş seslilik, Soyut anlam)

1. Aramızdaki derin görüş ayrılıklarını gidermek için gayret ettik.
2. Çanakkale, tarihimizin şanlı sayfalarından biridir.
3. Odaya güzel bir koku yayılmıştı.
4. Yavru vatanda askerlik hizmetini yapıyordu.
5. Gurbette memleket özlemi ile yaşıyordu.
6. Tiyatronun ancak ikinci perdesine yetişebildi.
7. Sehpanın altından gelen tıkırtıyı galiba benden başka kimse duymadı.
8. At eski kültürümüzde vazgeçilmez bir hayvandır.
9. Böyle sıcak bir havada dışarı çıkmamamız gerekir.
10. Tabağını neden hâlâ bitirmedin?

3. ETKİNLİK:
Aşağıdaki cümlelerde belirtilen yargılar doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.
1. Bir sözcüğün olumsuzu onun aynı zamanda karşıt anlamlısı da sayılır.
2. “Pırıl pırıl bir güne merhaba dedik.” cümlesinde yansıma sözcük vardır.
3. Bir cümlede eş anlamlı sözcüklerin aynı anda kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.
4. Bir dilde tüm kelimelerin yerine kullanılabilecek eş anlamlı iki kelime vardır.
5. Sözcüklerin zamanla yeni anlamlarda kullanılmasında tarihsel, toplumsal gelişmeler etkili olmuştur.
6. Bir sözcüğün gerçek anlamı onun aynı zamanda sözlükteki ilk anlamıdır.
7. Bir kelimenin birden çok anlamı karşılar duruma gelmesi çok anlamlılıkla ilgilidir.
8. Edebi eserlerde ve şiirlerde kelimeler çoğunlukla gerçek anlamda kullanılır.
9. “Masanın gözünde kalemim vardı.” cümlesinde göz sözcüğü anlam bakımından gerçek anlamına benzerlik ilgisi taşır.
10. Terim anlamlı sözcük bir cümlede farklı bir alanla başka bir cümlede farklı bir alanla ilgili terim olabilir.
11. “Yöneticilik yürekli insanların işidir.” cümlesinde soyutlaştırma vardır.
12. “Birinci seçilen güzel, seyircileri selamladı.” cümlesinde somutlaştırma yoktur.
13. “Doğru” ve “dürüst” sözcükleri yakın anlamlı sözcüklerdir.
14. “Senin benim katımda değerini bilemezsin.” cümlesinde “katımda” kelimesi gerçek anlamlıdır.
15. “Tren geç gelince bekleyen yolcular sıkıntıdan patladı.” cümlesinde “patladı” kelimesi kullanıldığı cümleye göre  yansıma bir sözcüktür.
16. “Bu mevsimde yaylaya güle oynaya gidilir.” cümlesinde ikileme yakın anlamlı sözcüklerden oluşmuştur.
17. “Akşam yemeği için masaya oturduğumuzda babam ağzına bir şey koymadı.” cümlesinde deyim kullanılmamıştır.
18. “Abur cubur gıdalarla beslenmek hem kalbine zarar verir hem de şeker hastalığına davetiye çıkarır.” cümlesinde ikileme biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle oluşturulmuştur.
19. “Sen bizi çantada keklik mi sandın?” cümlesinde kullanılan deyim, “ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan” anlamında bir söz grubudur.
20. “Nisa, onu görünce birden parladı.” cümlesinde “parladı” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

SÖZCÜKTE ANLAM ETKİNLİKLERİ 7  (8.SINIF TÜRKÇE) CEVAPLARI

1.ETKİNLİK:
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1Herhangi bir bilim, sanat veya meslekle ilgili o alana ait kelimelere    terim    anlamlı kelimelerdir.
2Beş duyumuzla algılanabilen kelimelere   somut anlamlı   sözcük denir.
3Soyut anlamlı bir sözcüğün cümle içinde somut anlama gelecek şekilde kullanılmasına  somutlaştırma  denir.
4Kelimenin akla gelen ilk anlamına   gerçek anlam denir.
5Mecaz anlamın yapılış şekillerinden biri de insan olmayan varlıkların konuşturulması esasına dayanır. Buna  konuşturma (intak)  denir.
6Eş anlamlı olmayıp da anlamca birbirine benzeyen ama birbirlerinin yerlerine kullanılamayan kelimelere   yakın anlamlı sözcük  denir.
7Tabiattaki seslerin yazıya aktarılmasıyla oluşan kelimelere   yansıma   denir.
8Sözcüğün zaman içinde kendi anlamı dışında daha farklı anlamlara gelmesine      anlam genişlemesi   denir.
9“Bu roman bence tutmaz.” cümlesinde “tutmak” fiili kendi anlamı dışında  mecaz  anlamda kullanılmıştır.
10“Sarı” kelimesinin zıddı yoktur.

2.ETKİNLİK:
Aşağıda verilen cümleleri karşılarındaki ifadelerle uygun şekilde eşleştiriniz.

1. Aramızdaki derin görüş ayrılıklarını gidermek için gayret ettik.Yansıma    (7)
2. Çanakkale, tarihimizin şanlı sayfalarından biridir.Somut anlam    (3)
3. Odaya güzel bir koku yayılmıştı.Terim   (6)
4. Yavru vatanda askerlik hizmetini yapıyordu.Mecaz anlam   (1)
5. Gurbette memleket özlemi ile yaşıyordu.Dolaylama   (4)
6. Tiyatronun ancak ikinci perdesine yetişebildi.Ad aktarması   (10)
7. Sehpanın altından gelen tıkırtıyı galiba benden başka kimse duymadı.Soyutlaştırma    (2)
8. At eski kültürümüzde vazgeçilmez bir hayvandır.Gerçek anlam (9)   
9. Böyle sıcak bir havada dışarı çıkmamamız gerekir.Eş seslilik   (8)
10. Tabağını neden hâlâ bitirmedin?Soyut anlam    (5)

 3.ETKİNLİK:
Aşağıdaki cümlelerde belirtilen yargılar doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

1.Bir sözcüğün olumsuzu onun aynı zamanda karşıt anlamlısı da sayılır.Y
2.“Pırıl pırıl bir güne merhaba dedik.” cümlesinde yansıma sözcük vardır.Y
3.Bir cümlede eş anlamlı sözcüklerin aynı anda kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.D
4.Bir dilde tüm kelimelerin yerine kullanılabilecek eş anlamlı iki kelime vardır.Y
5.Sözcüklerin zamanla yeni anlamlarda kullanılmasında tarihsel, toplumsal gelişmeler etkili olmuştur.D
6.Bir sözcüğün gerçek anlamı onun aynı zamanda sözlükteki ilk anlamıdır.D
7.Bir kelimenin birden çok anlamı karşılar duruma gelmesi çok anlamlılıkla ilgilidir.D
8.Edebi eserlerde ve şiirlerde kelimeler çoğunlukla gerçek anlamda kullanılır.Y
9.“Masanın gözünde kalemim vardı.” cümlesinde göz sözcüğü anlam bakımından gerçek anlamına benzerlik ilgisi taşır.D
10.Terim anlamlı sözcük bir cümlede farklı bir alanla başka bir cümlede farklı bir alanla ilgili terim olabilir.D
11.“Yöneticilik yürekli insanların işidir.” cümlesinde soyutlaştırma vardır.D
12.“Birinci seçilen güzel, seyircileri selamladı.” cümlesinde somutlaştırma yoktur.Y
13.“Doğru” ve “dürüst” sözcükleri yakın anlamlı sözcüklerdir.D
14.“Senin benim katımda değerini bilemezsin.” cümlesinde “katımda” kelimesi gerçek anlamlıdır.Y
15.“Tren geç gelince bekleyen yolcular sıkıntıdan patladı.” cümlesinde “patladı” kelimesi kullanıldığı cümleye göre yansıma bir sözcüktür.Y
16.“Bu mevsimde yaylaya güle oynaya gidilir.” cümlesinde ikileme yakın anlamlı sözcüklerden oluşmuştur.D
17.“Akşam yemeği için masaya oturduğumuzda babam ağzına bir şey koymadı.” cümlesinde deyim kullanılmamıştır.Y
18.“Abur cubur gıdalarla beslenmek hem kalbine zarar verir hem de şeker hastalığına davetiye çıkarır.” cümlesinde ikileme biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle oluşturulmuştur.Y
19.“Sen bizi çantada keklik mi sandın?” cümlesinde kullanılan deyim, “ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan” anlamında bir söz grubudur.D
20.“Nisa, onu görünce birden parladı.” cümlesinde “parladı” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.D


sozcukteanlametkinlikleri7-8.sinifturkce

sozcukteanlametkinlikleri7-8.sinifturkcecevaplari

 

sozcukteanlametkinlikleri7-8.sinifturkce  indir.

sozcukteanlametkinlikleri7-8.sinifturkcecevapları indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap