Testler

Tamlamalar Test 6

TAMLAMALAR TEST 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Kaldığı otel odasının musluğu damlayıp duruyordu.
B) Denizi seyreden iri yarı adamı, çok eski bir dostuna benzetti.
C) Üç saatlik bir yolculuğun sonunda, kendini, bulduğu ilk otele attı.
D) Bu güzel kent, medeniyet kaynağı Akdeniz’in eğlenceyi seven, coşkulu kentlerindendir.
E) O kendinden, kendini yalnızlığa iten çağrışımlardan korkuyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Buraya göçmen kuşlar ilkbaharın ilk günlerinde gelmeye başlar.
B) Her yandan sapsarı başakların neşeli şarkıları duyuluyordu.
C) Martıların bembeyaz kanatlarından suyun üzerine gölgeler düşüyordu.
D) Bir geminin çizdiği su yoluna bütün kuşlar hücum etmişti.
E) Yaşlı bir adamın elinde martılara atılacak simit parçaları duruyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki isim tamlaması, tamlayan ve tamlanan kısımlarına ayrılsa tamlayan zincirleme isim tamlaması olur?
A) Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ne gibi gelişmeler yaptığının incelenmesi gerekir.
B) Türk edebiyatı tarihinin en kapsamlı eseri olan bu eser herkeste bulunmalı.
C) Eleştirmenlerin en çok üzerinde durmaları gereken konu eserlerin estetik değeridir.
D) Sanatçılarımız, eğer yollarındaki engeller kaldırılırsa evrensel değerde eserler verir.
E) Artık köylü, işçi sorunlarını yansıtmak sanatın görevi olmaktan çıkmalıdır.

4. İlk haftanın sonunda bir gece beklenmedik bir olay oldu. Tuhaf sıkıntılar içindeydi o gece, kahvede oturmuş ve tek sözcük anlamadığı hâlde televizyonda eski bir filmi sonuna dek izlemişti. Kahveden çıkıp yürümeye başladı. Ay ışığında gündüz gibi aydınlanmış daracık sokaklardan, yüksek bir köprüden geçti. Bu ufak kasabada kendisine çekici gelen şeyin ne olduğunu bilmiyordu.
Bu parçada kaç isim tamlaması kullanılmıştır?
A) 3     B) 4      C) 5     D) 6      E) 7

5. Elimde gördüğünüz bu kitap babamındı.
Bu cümlede altı çizili sözcük tamlayandır, ancak cümlede tamlanan kullanılmamıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir kullanıma örnek gösterilebilir?
A) Onun en çok okunan kitabı, ilk yazdığı romanıdır.
B) Edebiyatımızdaki en eski psikolojik roman örneği bu yazarımızındır.
C) Ne zaman piyasaya çıktı senin şiir kitabın?
D) O dergiyi piyasaya sürmeden önce ne çok çalışma yapmıştık.
E) Bu konudaki düşüncelerinizi hikâyenizin ön sözünde açıklamıştınız.

6. Yalnız sizin sevginiz gerçek çocuklar
Yalnız sizin
Sizde deniz mavisi sizde rüzgârı
Gök ve denizin
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır.
B) Şahıs zamiri kullanılmıştır.
C) “Gerçek” sözcüğü ismin niteliğini bildirmektedir.
D) İlgi ve iyelik eklerini alan sözcükler vardır.
E) Son iki dizede sıfat tamlaması kullanılmıştır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması eylemi durum yönünden belirtmektedir?
A) Ona amacımızın ne olduğunu anlatınca gözleri doldu, sesi heyecandan kısıldı.
B) O eski tahta evde bir gün olsun gün yüzü görmedi o adam.
C) Beyaz sakallı yaşlı bir adam müdürün konuşmasını bir çocuk heyecanıyla dinliyordu.
D) Kendisini ziyarete gittiğimizde yeni temizlikçilerin görevleriyle ilgili fikirlerini söyledi.
E) Babamın bu ak yüzlü, şiirleri ve sesiyle herkesi büyüleyen arkadaşını bir daha hiç görmedim.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Eve dönmek istiyordu, ama elinde yol parası bile yoktu.
B) Bütün mağazalar sezon sonu satışlarına başlamışlar.
C) Böyle önemsiz bir haber için gece yarısı uyandırılır mı hiç?
D) Daha yolun yarısı bile bitmeden akşam karanlığı çöktü.
E) Yarım saatte bütün hayat hikâyesini anlattı bana.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir isim tamlamasını nitelemektedir?
A) Yağmur, büyük su yığınları hâlinde etrafa çarpıyordu.
B) Elindeki limon suyu dolu bardağı masaya bıraktı.
C) Oralarda basit eğlencelerin oyuncağı olmak kolaydı.
D) Söyleyeceği sözü olmadığını kendisi de biliyordu.
E) Adam, ihtiyar kadının, onu dinlerken yavaş yavaş değiştiğini gördü.

10. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla tamlanan bir tamlayana bağlanmıştır?
A) O, çayı hazırlarken ben de çiçeklerimi suluyordum.
B) Bahçenin bir köşesinde şimdi kullanılmayan bir su kuyusu vardı.
C) Eski zaman işi, güzel bir yelpaze almıştı.
D) Yaşlı adam, hanımının ve çocuklarının resimlerine hasretle bakıyordu.
E) Yağmurdan ıslanan çocuğun elleri ve yanakları buz gibiydi.

11. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının arasına farklı türden bir sözcük girmiştir?
A) Onun yaşlı babası dün buraya geldi.
B) Hayatımızın renkli dakikaları çabuk geçti.
C) Komşunun küçük bahçesi yağmalanmış.
D) Benim bile haberim yoktu bundan.
E) Onun yeşil gömleğini ben giymiştim.

12. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Günlerin ne çabuk geçtiğini anlayamazdı.
B) Herkes kadar senin de bu işte hakkın var.
C) Elindeki boya kutusu öbür öğrencinin.
D) Şehrimizin büsbütün kirlenmesine karşıyız.
E) Onun gibi adamlara rastlamak da çok zor.

13. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili isim tamlamasının tamlayanı ile tamlananı bir sıfat tarafından nitelenmiştir?
A) Tarih kitaplarının okunması çok zevklidir.
B) Çalışkan insanın her hâli diğerlerinden farklıdır.
C) Günlüğünün arkasına çok gizli şeyler yazmıştı.
D) Birçok ihtiyarın akşama dek oturduğu bir yerdi burası.
E) Ilık bir sonbahar havasını teneffüs ediyorduk.

14. Kalbim yırtılıyor her nefesinde
       Kulağım ruhumun kanat sesinde
Bu dizelerdeki altı çizili tamlamanın özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Sanki erdim çetin bilmecesine
     Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin
B) Bazen bir ışık gezer, tamam gece yarısı
      Karşıdaki bir evin pencere camlarında
C) Ağaçlar, özledim serin ve asil
      Gölgeniz altında uyuklamayı
D) Bir yer düşünüyorum yemyeşil
       Bilmem neresinde yurdun
E) Bahçe kapısına varmadan daha
     Gelir baygın kokusu ıhlamurun

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.B, 4.A, 5.B, 6.E, 7.C, 8.C, 9.A, 10.E, 11.D, 12.B, 13.B, 14.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap