Testler

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman Test 3

1.Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yılların romanlarıyla ilgili olarak doğru değildir?
A) Roman yazarlarının sayısındaki artışla birlikte, romanlarda ele alınan konularda da çeşitlenme, yazanların toplum sorunlarına eğilişinde artış göze çarpar.
B) Bir yandan köy ve köylü sorunları sürerken, bir yandan da yazarların sıkıntısını çektikleri 27 Mayıs ve 12 Mart olayları ele alınır.
C) Belgelere dayanarak yazılan tarihsel romanlarla birlikte, Almanya’ya göçün değişik bir yanıyla girdiği romanlar görülür.
D) Türkiye’den Almanya’ya getirilen çocukların dil sorunları; anne babalarının iş yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar; sıla özlemi; Alman topluluğuna uyum sağlamada çekilen sıkıntılar yazarların üzerinde durdukları konulardır.
E) Bu yılların dikkat çeken yazarları olarak Abbas Sayar, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Selim İleri, Sabahattin Ali’yi sayabiliriz.

2. Aşağıdaki cümlelerde eser ve yazar arasındaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) İlk romanı Yılkı Atı’nda, yılkılığa bırakılmış bir atın öyküsünü anlatan yazar; Çelo ve Can Şenliği’nde değişik açılardan köy yaşayışını; Dik Bayır’da da köy yaşayışıyla birlikte, köyden kente ve Almanya’ya göçü ele alır.(Abbas Sayar)
B) Kuzgunlar ve Leşler, beylikleri, Türkmenlerin yaşayışlarını, törelerini, beyliklerin sarayla olan ilişkilerini; Zor Oyunu 1938’de Atatürk’ün ölümünden başlayarak 1977 seçimlerine değin geçirilen evreyi; Yitik Ülkü’de Mustafa Reşit Paşa’nın Paris’e gidişinden, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişine kadarki dönemi yansıtır. (Erol Toy)
C) İkinci romanı Tehlikeli Oyunlar’dan sonra yayınladığı Bir Bilim Adamının Romanı, Prof. Mustafa İnan’ın yaşam öyküsünü anlatan başarılı bir yaşam öyküsü romanı örneğidir. (Oktay Akbal)
D) Tutunamayanlar adlı romanıyla roman yazarlığında bir atılım yapan yazar, bu romanıyla değişik bir psikolojik roman örneği vermiş, genelde küçük burjuvanın düşünce biçimi ve davranışlarının eleştirildiği roman yer yer ironik bir anlatımla sürdürülmüştür.(Oğuz Atay)
E) Türkler Almanya’da ve Halkalı Köle romanlarıyla 1970’li yılların yazarları arasına katılan yazar, ilk romanında Almanya’da geçirdiği dört yıldaki gözlemlerine dayanarak orada çalışan işçilerin sorunlarını, Almanlardaki yabancı düşmanlığını gözler önüne serer. (Bekir Yıldız)

3. Aşağıdaki cümlelerde eser ve yazar arasındaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Yaralısın romanında yalnızca okuduğu kitaplar yüzünden tutuklanan bir gencin tutukluluk günleri ve cezaevinin durumu sergilenir. (Erdal Öz)
B) Bir Gün Tek Başına adlı romanında 27 Mayıs 1960’tan önce devrimi hazırlayan olaylar ve toplumdaki çalkantıları vermiştir. (Vedat Türkali)
C) Sonradan Hakkari’de Bir Mevsim adıyla birleştirilen Kimse ve O romanlarında bu yıllarda yeniden köy konusuna dönen bir yazar olarak görünür. (Ferit Edgü)
D) Daha çok öyküye yönelen yazarın, gözlemlerine dayanarak yazdığı üç romanı; Gecekondu, İlyas Efendi ve Halo Dayı’dır. (Demiz Özlü)
E) Her Gece Bodrum romanıyla kendini tanıtan yazar, bu romanıyla bir anlık roman örneği vermiş ve bilinç akışını kullanmıştır.(Selim İleri)

4. Rıfat Ilgaz ve romancılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?
A) 1960’lı yıllarda gülmece yazarı olarak tanınan Rıfat Ilgaz, ilk üç yapıtı Hababam Sınıfı, Bizim Koğuş (Pijamalılar), Meşrutiyet Kıraathanesi adlı romanlarında kendi yaşadığı çevreyi ve olayları konu olarak almıştır.
B) Gülmece romanlarından sonra yazdığı Karadeniz’in Kıyıcığında, Halime Kaptan, Karartma Geceleri, Sarı Yazma ve Yıldız Karayel yine kendi yaşayışından izler taşıyan toplumcu-gerçekçi romanlarıdır.
C) Apartman Çocukları toplumcu gerçekçi romanlarından değildir.
D) Hoca Nasrettin ve Çömezleri geleneksel bir figür aracılığıyla, mizahın toplumun kültürel özündeki yerine dikkat çekmektedir; Buna ek olarak doğrusal denebilecek bir düzlemde gelişen olay örgüsü ve olayların geçtiği yerlerin değişkenliğiyle diğerlerinden ayrılmaktadır.
E)Hababam Sınıfı romanı öğrencilerin düzgün bir eğitim alamadıkları ve değiştiremeyecekleri bir sistemde nasıl kendi yöntemleriyle ayakta kaldıklarını anlatır.

5. Aşağıdakilerden hangisinde Sevgi Soysal’ın romanları ve romancılığı ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Yürümek, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Şafak adlı üç romanıyla anılmaktadır.
B) Yürümek, bir kadınla bir erkekten hareket edilerek kadınlık sorunlarının ele alındığı bir romandır.
C) Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde 27 Mayıs 1960’a yakın bir tarihte Yenişehir’de öğle vakti bir kavağın devrilişini anlatılırken bir dönem Türkiye’sinin panaroması çizilir.
D) Şafak ise 12 Mart olayını ve 12 Mart’a götüren olayları süzgeçten geçiren bir romandır.
E) İlk romanı Hoş Geldin Ölüm’dür.

6. Aşağıdakilerden hangisinde Adalet Ağaoğlu’nun romanları ve romancılığı ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Romanlarında bir şeyden hareket ederek tarihsel ve toplumsal koşullar içinde genele geçer.
B) Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu ve Hayır adlı romanları 1930’lu yıllardan günümüze gelerek aydın kişilerin sorunlarını ve bunalımlarını veren romanlardır.
C) Fikrimin İnce Gülü, işçilerin sorunlarını, Suriye’ye göçü ele aldığı romanıdır.
D) Son romanı, kendisinin “oda romanı” olarak adlandırdığı Ruh Üşümesi’dir.
E) Bilinç akışı yönteminin olgun örneklerini vermiştir.

7. I. Bitmeyen Aşk-Pınar Kür
II. Yağmur Sıcağı-Demirtaş Ceyhun
III. Bir Uzun Sonbahar-Demir Özlü
IV. Eşiktekiler- Füruzan 
V. Berlin’in Nar Çiçeği-Afet Ilgaz
Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen roman yazarı-eser eşleştirmesinde aşağıdaki şıklardan hangilerinde verilen romanlar yer değiştirirse yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) I. ve II.
B) III. ve V.
C) II. ve IV.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

8. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan romanların özelliklerinden değildir?
A) Cumhuriyet’le birlikte siyasi, ekonomik ve toplumsal hayattaki değişimler romana da yansımış; Anadolu’ya açılma, Anadolu’yu görüp anlatma ve Anadolu insanını konu edinme öne çıkmıştır.
B) Cumhuriyet dönemi roman yazarları eserlerinde, Milli Edebiyat döneminde ele aldıkları konulara ilave olarak Atatürk İlke ve İnkılaplarını, savaş sonrası hayatı işlemişlerdir.
C) Romanlarda “toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski-yeni çatışması, köy ve kasaba insanının çelişkileri, tarihi konular, yanlış Batılılaşma” konuları ağırlıkla işlenmiştir.
D) Ağırlıklı olarak romantizm akımından etkilenilmiştir.
E) Batıl inançlar ve hurafeler eleştirilmiştir.

9.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman yazarlarından değildir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Samim Kocagöz
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adıvar
E) Aka Gündüz

10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yolsuzluk, rüşvet ve ahlak düşüklüklerini anlatan romanlardan biri değildir?
A) Gizli El (Reşat Nuri Güntekin)
B) İstanbul’un Bir Yüzü (Refik Halit Karay)
C) Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
D) Mahşer (Peyami Safa)
E) Ateşten Gömlek (Halide Edip Adıvar)

11. Cumhuriyet Dönemi’nde toplumsal gerçekçi anlayışla roman yazan sanatçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Başlangıçta Sabahattin Ali ve Sadri Ertem’in eserleriyle ortaya çıkan ve esasen Anadolu köy ve kasaba sorunlarını anlatan toplumcu-gerçekçi roman ve hikâye, 1930’ların sonunda Kemal Bilbaşar ve Samim Kocagöz gibi yazarlarla alanını genişletmiştir.
B) Yusuf Atılgan, ilk kez işçilerin sorunlarını dile getiren romanlar yazmıştır.
C) Toplumcu gerçekçi eser veren yazarların bir bölümü özellikle köy sorunlarına yönelmişler, 1950′li yıllarda Köy Enstitülü yazarların çabalarıyla “köy” olgusu romanlarda daha farklı bir şekilde ele alınmaya başlanmış ve bir “köy edebiyatı” oluşmuştur.
D) Mahmut Makal’ın 1950′de köy notlarını içeren “Bizim Köy” adlı kitabının yayımlanması ve Fakir Baykurt, Talip Apaydın gibi yazarların eserleriyle köye ve köy hayatına ilgi artmıştır.
E) “Köy romanı” sosyalist düşüncenin etkisiyle ideolojik bir yön kazanarak gelişmeye devam etmiştir.

12. Cumhuriyet Dönemi’nde toplumsal gerçekçi anlayışla roman yazan sanatçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1960′lardan itibaren Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Yaşar Kemal gibi yazarlar kent  konularını işlemeyi sürdürürken Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin gibi yazarlar, köy insanı ve kasaba sorunlarını ele alan konulara yönelmişlerdir.
B) Toplumcu gerçekçi yazarlar, genellikle, kendi ideolojik söylemlerini eserlerine yansıtmışlardır.
C) Bu dönemde yazılan öykü ve romanların birçoğu belirli görüşleri anlatmak, belirli bir siyasi anlayışı savunmak için bir araç olarak kullanılmıştır.
D)“İşçilerin, dar gelirlilerin yaşamları; işçi hakları; köydeki yaşam tarzı; köy ve köylü sorunları; köylerdeki toprak kavgaları; ağa-köylü, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, öğretmen-imam, halk-yönetici, aydın-cahil çatışmaları; köyden kente göçün ortaya koyduğu sorunlar” gibi konular toplumcu gerçekçi bakış açısına ve dünya görüşüne uygun olarak sergilenmiştir.
E) Roman kişileri bölgesel ağızlara göre konuşturulmuştur.

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.D, 4.C, 5.E, 6.C, 7.E, 8.D, 9.B, 10.E, 11.E, 12.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap