Testler

Edat-Bağlaç Test 4

1.”Başka” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “edat” olarak kullanılmıştır?
A) Kendi derdin için başkalarını üzme.
B) Görmeyeli başka birine dönüşmüş, yepyeni bir kişilik kazanmış.
C) Gelecek sefer başkasını deneyelim.
D) Galiba ondan başka bu işi başaracak yok.
E) Her insanın özellikleri başka başkadır.

2. I.Şimşek ışında yalnız mezar taşları görünüyordu.
II. Gözümü dört açıp onları bekledim yalnız sonunda uykuya yenik düştüm.
III. Şunu söyleyeyim ki bu, yalnız bana ait bir görüş değildir.
IV. Zaman pek çok şeyi eskitir yalnız kimi değerlerin özünü değiştiremeyiz.
V. Düşünmek ve söylemek kolaydır yalnız bir işi yapmak hele başarıyla sonuçlandırmak çok zordur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “yalnız” sözcüğü ilgeç görevinde kullanılmıştır?
A) I ve III
B) IV ve V
C) I ve II
D) II ve IV
E) I ve IV

3. “Denizin manzarası güzel mi güzel!” cümlesindeki “mi” hangi işlevi yüklenmiştir?
A) İki yüklem arasına girerek anlatıma gereklilik katmıştır.
B) İki cümleden birincisine şart, ikincisine sonuç niteliği vermiştir.
C) Cümleye şaşma anlamı katmıştır.
D) Cümlenin tekrar edilen yüklemi arasına girerek pekiştirme anlamı katmıştır.
E) Soru şeklinde emir cümlesi yapmıştır.

4. “da, de” ile kurulan aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep-sonuç” ilişkisi vardır?
A) Okulda bugün maç da vardır.
B) Eve giderken eve uğrayıp da gel.
C) Neriman çalıştı da sınıfı geçti.
D) Ağladı, ağladı da sonunda sustu.
E) Bakkalda ekmek de kalmamış.

5. “Ama” bağlacı anlamca birbirinin karşıtı, çelişkili iki cümleyi, iki ifadeyi bağlamaya yarar.
Aşağıdakilerin hangisinde “ama” bağlacı bu kuralın dışında kalır?
A) Gerçi yeni nesil, eskiyi öğrenmekte bir fayda görmüyor ama ben gene de yazayım.
B) Çok uğraştı ama istediğini elde edemedi.
C) O adam zengin ama çok cimridir.
D) Beni dinliyor ama anlamıyor.
E) Gerçi vekillerden bazıları yerli yerinde duruyordu ama!

6. I.Sokağa ceketsiz çıkma, yoksa üşürsün.
II. Evde yoksa geri dönersin.
III. Biraz acele etmeliyiz, yoksa yetişemeyeceğiz.
IV. Çabuk uzaklaş buradan, yoksa çok kötü olur.
V. Bugün mü yoksa yarın mı gelecek?
“Yoksa” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin üçünde aynı anlamda kullanılmıştır. Bu anlamdan farklı kullanıldığı cümleler aşağıdakilerden hangisidir?
A) I ve II
B) II ve V
C) III ve IV
D) II ve III
E) I ve V

7. “Ne … ne” bağlacı aşağıdaki cümlelerden hangisine farklı bir anlam katmıştır?
A) Dışarıda hava ne soğuk ne sıcaktı.
B) Bu salonu ne sona ne kalorifer ısıtabilir.
C) O, ne seni ne beni düşünür.
D) Yıllardır ne aradı ne sordu.
E) Bu dünya ne sana kalır ne bana.

8.I.Yola çıkmadılar ise bizi beklesinler.
II. Öyle ise birlikte gidelim.
III. Ekmekler kuru, yemekler ise soğuktu.
IV. Hava yağmurlu ise hareket etmeyin.
V. Onlar evden ayrılmadılar, biz ise soğukta yola çıktık.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerine “ise” şart anlamı katmamaktadır?
A) I ve V
B) II ve III
C) II ve V
D) III ve V
E) II ve IV

9. “Eğitimdeki reform çalışmaları yıllardır sürüyor … ” gözle görülür neticeler elde edilmiş değil.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) ama
B) fakat
C) lakin
D) gerçi
E) ancak

10.”Kadar” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Kastamonu’ya kadar gitmek zorunda kaldı.” cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır?
A) Gece yarılarına kadar çalışır.
B) Beni buraya kadar getirtmesen olmaz!
C) Parmak kadar çocuğa söz geçiremedik.
D) Kütahya, burası kadar soğuk olur.
E) Ne kadar dövünsen hep boşuna!

11.”Ancak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nihayet” anlamında kullanılmıştır?
A) Seni ancak ebediyetler mutlu eder.
B) Ulu mabet! Seni ancak bu sabah anlayabildim.
C) Şimdi çıkarsanız ancak yarın sabah ulaşırsınız İzmir’e.
D) İnsanları ancak hoşgörülü olanlar anlayabilir.
E) İnsana doğruluktan ancak yarar gelir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacı kaldırılırsa cümlenin anlamında herhangi bir daralma olmaz?
A) Seni görenler arasında Zeynep de varmış.
B) Bu iş hiç de zor değilmiş.
C) Bunun doğru olduğunu Cavit Bey de söyledi.
D) Matematik dersine öğrenciler de gelmedi.
E) Ben de sonradan anladım.

13.”Göre” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Bana göre bu işin üstesinden gelebiliriz.
B) O dergiye göre bölgemiz gittikçe kuraklaşıyormuş.
C) Bunun sonucu size göre nasıl olacak?
D) Yunus’un etkisi Nedim’e göre daha geniş olmuştur.
E) Yetkililerin ifadesine göre şimdiye kadar bitmesi gerekirdi.

14.”Yalnız” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “Bu eriği yalnız bizim bahçede bulabilirsiniz.” cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Zeynep de bir ömür boyu yalnız yaşadı.
B) Yalnız kaldığımda dünyama gün doğmuyor.
C) Herkes neşeliydi, aramızda yalnız o üzüntülüydü.
D) Yalnız adam, sonunda doğruyu bulmuştu.
E) Soru kolay, yalnız dikkatli olmanız gerekir.

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.D, 4.C, 5.E, 6.B, 7.A, 8.D, 9.D, 10.B, 11.B, 12.B, 13.D, 14.C

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap