Testler

Anlatım Bozuklukları Test 5 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözler bir arada kullanılmıştır?
A) Bundan sonra onunla futbol konusunda tartışmayacağım.
B) Hiç kuşku yok ki bizim sözlerimizi yine çarpıtabilirler.
C) Yalan söylemeyen kişilerin sözlerine her zaman güvenilebilir.
D) Doğru söz, insanı hiçbir zaman güç durumda bırakmaz.

2. Çok istememe karşın sizinle gelemeyeceğim, hatta yarına kadar yapmam gereken birçok iş var.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Anlam karışıklığından
B) Yanlış bağlaç kullanılmasından
C) “karşın” yerine “karşılık” kullanılmasından
D) Yüklemlerin farklı kiplerde çekimlenmesinden

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Her gün bizim büroya uğrar, burada bizimle bir saat görüşürdü.
B) Onunla yüz yüze konuşmak şöyle dursun telefonla bile görüşmedik.
C) Bırakın ona selam vermeyi, onunla oturup sohbet etmem bile yasak.
D) Mahallede herkes bu yaşlı kadına yardım ediyordu.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yaylada geceler çok soğuk olduğundan üzerimize iki battaniye alıyorduk.
B) Bu aylarda bizim köylere de kar yağmış olmalıdır.
C) Dünkü mitinge aşağı yukarı, yaklaşık olarak yüz bin kişi katıldı.
D) Sinema salonunun üst katında çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır?
A) Siz üzülmeyin, yaz gelince biz yine tekrar buraya geleceğiz.
B) Deniz kenarındaki yazlığımızda bir iki ay kalıyoruz.
C) Tabiatın bilinçsizce tahrip edilmesi çocuklarımız için büyük bir tehlikedir.
D) Genç kuşakları çevre konusunda bilinçlendirmek gerekir.

6. Aşağıdakilerin hangisinde “eski” kelimesi, gereksizdir?
A) Eski evinizin salonu da bu kadar genişti.
B) Eski dostlarıyla ayda yılda bir görüşüyormuş.
C) Adamın üzerindeki eski ceket sırılsıklam olmuştu.
D) Kazıda bulunan eski tarihi eşyalar müzeye götürüldü.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sanatçının öyküleri başarılı, şiirleri de fena değildi.
B) Onun hem şiirleri hem oyunları, yaşadığı dönemde çok beğenilmiştir.
C) Bu sanatçımız, ülkemizin önemli sorunlarını romanlarına yansıtmıştır.
D) Eserlerinin konusu ilgi çekici, anlatımı da çok akıcıydı.

8. Toplantıda (I), başkanın, çalışanların(II)  sosyal (III) haklarının düzeltilmesine ilişkin öneriye(IV) sıcak  bakılmadı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) I.     B) II.     C) III.     D)IV.      E) V.

9. I. Önerilerinizi her zaman dikkate aldık ve yararlandık.
II. Araçlar köprü girişinde durdurularak trafik kontrolü yapıldı.
III. Gençleri öteden beri çok önemser, her konuda güvenir.
IV. Arkadaşına çok güveniyor, her yerde övüyordu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) I. ve III.
D) III. ve IV.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu arkadaşımız park ve bahçe düzenlemesi konusunda uzmandır.
B) Ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkeler eğitime önem veriyor.
C) Kişisel ve toplumsal çıkarlarımız, hepimizi tedirgin ediyor.
D) Yerel yönetimler kültürel ve spor etkinliklerine ağırlık veriyor.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kocaman salonda soru sormaya cesaret eden bir ben bir de o gazeteci dostum vardı.
B) Konuşmacı, soruları not aldıktan sonra bütün sorulara tek tek cevap verdi.
C) Ünlü sanatçı, bazı suçlamalar karşısında bile soğukanlılığını yitirmedi.
D) Ona yöneltilen eleştiriler, suçlama boyutuna varmıştı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Eğitim düzeyi düşük kişiler, şiddete yönelmeyi bir seçenek olarak görmektedir.
B) İnsanların şiddete yönelmesinin sebebi iyi bir eğitimden geçmemiş olmasındandır.
C) Toplumsal barışın sağlanması için kişilerde hoşgörü anlayışının gelişmesi gerekir.
D) İnsanların birbirine saygı duymadığı bir toplumda uzlaşı kültürü gelişemez.

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.C, 4.C, 5.A, 6.D, 7.A, 8.D, 9.C, 10.D, 11.A, 12.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap