Ders Notları

Türk Edebiyatında İlkler

*İlk resmi Türkçe gazete : Takvim –i Vakayi

*İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis

*İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

*İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

*İlk şiir çevirisini yapan,ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez  kullanan ilk Türk gazeteci :Şinasi

*İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

*Batılı tekniğine uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

*İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

*İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik

*İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

*İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

*İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat /  Yeniçeri

*İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi

*İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra

*Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit /Eşber veya Sardanapal

*Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren

*İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi

*İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname

*İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai

*İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

*İlk antoloji: Ziya paşa /Harabat

*İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

*İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap

*İlk hikaye kitabı : A.Mithat /Letaif-i Rivayet

*İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim

* Türkçe yazılan ilk kitap : Kutadgu Bilig

*İlk siyasetname : Kutadgu Bilig

*İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya

*Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

*İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati

*Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Kutadgu Bilig

*İlk seyahatname : Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis

*İlk Edebiyat tarihçimiz:  Abdulhalim Memduh Efendi

*Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

*Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

*Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret

*Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf-ı Türki

*İlk naturalist eserimizin yazarı Nabızade Nazım / Zehra

*Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

*Şarkıyı icat eden: Nedim

*İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam

*İlk sözlüğümüz:Divan-ı Lügat-it Türk

*İlk Türkçe sözlük:Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki

*İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

*İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig

*Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin :Orhun Abideleri

*Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan:R. Mahmut Ekrem

*Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

*Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit / Validem

*İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

*İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi

*Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi

*İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı

*Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal

*Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

*İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım

*Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

*Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

*Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

*Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek

*İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : A.Vefik paşa

*İlk divan şairi: Hoca Dehhani

*Hikayede  gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay

*En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye Koğuşu

*İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin

*Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap