Testler

Anlatım Bozuklukları Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Kardeşime yardımcı ol, onun için elinden geleni ardına koyma.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Yanlış deyim kullanımı
D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

2. Müdür beyi okuldaki bütün öğrenciler çok sever, sorunlarını anlatırdı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne eksikliğinden

B) Nesne eksikliğinden
C) Tümleç eksikliğinden
D) Özne-yüklem uyuşmazlığından

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kardeşim hiç değilse bu sınavı kazansa bari.

B) Bu işin üstesinden nasıl geleceğimi biliyorum.
C) Senin katıldığın o davette ben de vardım.
D) Bakanlık sınav sonuçlarını yarın sabah açıklayacakmış.

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Söylediklerimi dinlemiyor, inanmıyordu.

B) Kuş, balkona konmuş.
C) Kitap okuyan öğrenciler, daha başarılı oluyor.
D) Ödevimi yaptım ve öğretmenime verdim.

5. “Gelecek yıl sonunda kardeşimle birlikte birçok sınava gireceğiz.” cümlesinde, aşağıdaki kelimelerden hangisi gereksizdir? (1998/DPY)
A) gelecek

B) sınava
C) birlikte
D) gireceğiz

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz? (2001/LGS)
A) Fırtına pek çok insanın ölümüne sebep oldu.

B) Yazarın son romanını okumadığını söyledi.
C) Arkadaşımın annesi kibar, ölçülü ve temiz bir insandı.
D) Yaklaşan bayram nedeniyle kutlama çalışmaları gittikçe artıyor.             

7. “Bugün Türkiye’nin turizm alanında gelişmiş turist bölgeleri vardır.” cümlesinde hangi kelime gereksiz ve yanlış kullanılmıştır? (1990/DPY)
A) turizm

B) alanında
C) turist
D) Türkiye’nin

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? (2000/LGS)
A) Bu iki kavram arasında önemli bir ayrım var.

B) Kirli havanın halk sağlığına zararlı olduğu sonucuna varılmıştır.
C) Sergide, yazarın ressam tarafından çizilmiş fotoğrafı ilgi gördü.
D) Günümüzde fabrikalar kent merkezlerine uzak olan yerlerde kuruluyor.

9. “Benim söylediğim her derin sözün anlamı vardır.” cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için “derin” sözcüğü hangi kelimeden önce kullanılmalıdır? (1998/DPY)
A) her

B) vardır
C) anlamı
D) söylediğim

10. Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır? (1996/DPY)
A) Tarih ve tabiat burada iç içe yaşar.

B) Şehrin omzunda, hemen uzağında yeşil bir tepe var.
C) Dere çağıl çağıl köpürerek akıyor.
D) Kavaklar hafif rüzgarlarda bile hışırdar.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kendi içinde çelişkili anlam taşımaktadır? (1998/ÖO)
A) Bu yarışı sonuna kadar sürdüremezsin.

B) Gece gündüz demeyip çalışarak işi bitirir.
C) Tarih dersini sevdiğim kadar, kimyayı da severim.
D) Çelik gibi iradeli adam sigarayı bırakamaz.

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi söylenişi değiştirildiği için kusurludur? (1988/FL)
A) Çalma el kapısını, çalarlar kapını.
B) Dost ile ye iç, alışveriş etme.
C) Derdini söylemeyen, ilaç bulamaz.
D) Deve bir akçeye, deve bin akçeye.                                          Edebiyatsultani.com

13. Çok yetenekli bir çocuk, ama bir o kadar da gayretli.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2001/LGS)
A) Bağlaç uyumsuzluğu
B) Çelişen sözcükler kullanılması
C) Yanlış tümleç kullanılması
D) Özne-yüklem uyumsuzluğu

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? (1997/DPY)
A) Ne engel ne sınır tanımaz.
B) Ne verecek, ne alacaksın.
C) Senelerdir ne aradı, ne sordu.
D) Anlaşmazlığın sebebi ne o, ne bu.

15. Aşağıda hangi cümledeki deyimin anlamı, birlikte verilen durum ya da davranışla çelişmektedir?(1998/ÖO)
A) O işten başı ağrımış, günlerce sıkıntı çekmişti.

B) O kadar hastaydı ki yüzünden kan damlıyordu.
C) Misafirlerini el üstünde tutar, ikramda kusur etmezdi.
D) Pişkinliğe vurarak konuşmasına devam etti.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da,de” çıkarıldığında cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? (1992/DPY)
A) Bu yüz bana hiç de yabancı değil.

B) Bu şiiri de bana okuyabilirsin.
C) Geziye sen de katılmamışsın.
D) Bu yaz da tatile çıkacağız.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? (1998/LGS)
A) Eski konaklar insanlar daha çekici geliyor.
B) Uzun yıllardan bu yana bu köyde yaşardım.
C) Yeşile özlem duyan herkes şehirden kaçıyor.
D) Yağmurdan sonra ağaçlar bir başka güzel görünüyor.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Oğlunu çok seviyor, sürekli gidiyordu.

B) Biz çalışacak, siz gezeceksiniz öyle mi?
C) Bu yıl da yine sınıfta kalır.
D) Okumak için zaman zaman kütüphaneye gider.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? (1990/DPY)
A) Düşünceleri beni etkilediler.
B) Birçok yerlerde bu yetişmez.
C) Eti çok, sebzeyi sevmiyorum.
D) Çalışmaları ile göz doldurdu.

20. “Kasadaki adam, bir yandan para, bir yandan da paket yapıyordu.” cümlesindeki anlam bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? (1992/EML)
A) “para” kelimesinden sonra “alıyor” kelimesi getirilmelidir.

B) “paket” ve “para” kelimeleri yer değiştirmelidir.
C) “de” bağlacı, “adam” kelimesinden sonra kullanılmalıdır.
D) Cümlenin öznesi çoğul hâle getirilmelidir.

21. Aşağıdakilerin hangisinden virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında değişiklik olur?(1998/DPY)
A) Hasta, annesinin kulağına bir şeyler fısıldadı.
B) Eşitlik, demokrasinin temelidir.
C) Araba, büyükçe bir binanın önünde durdu.
D) Annelik, kadınların en güçlü duygusudur.

22.“Korkunç bir gürültü sesi duyuldu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdakilerden hangisinde vardır? (2001/LGS)
A) Biriken borçlar ülkenin ekonomik yönden dışa bağımlılığını sağladı.
B) Sanatın tarihsel geçmişine göz atmak, ilginç sonuçlarla karşılaşmaya eşdeğerdir.
C) Olası ihtimal hesaplarıyla bir yere varılmaz.
D) Kuzu etini sağlıklı ve yaşlı olmayan kimseler yemelidir.

23. “Bölgeye gelen insanların bazıları, kaşık yapımı için, ağaçların gövdelerinden parça parça alarak ağacın kurumasını sağlıyorlar.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Ekin yanlış kullanılması
D) Tümleç eksikliği

24. “İlk defa olarak bu kadar kalabalık leyleği bir arada görüyorum.” cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?
A) ilk defa

B) bu kadar
C) olarak
D) bir arada

25. Çocukluk demek aynı zamanda şekillenme çağı demektir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, hangi sözcüğün atılması ile giderilebilir?
A) çocukluk B) demek C) aynı      D) zamanda

                                                                                     edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.A, 4.A, 5.C, 6.D, 7.C, 8.C, 9.C, 10.B, 11.D, 12.C, 13.B, 14.A, 15.B, 16.A, 17.B, 18.D, 19.D, 20.A, 21.A, 22.C, 23.B, 24.C 25.B

anlatim bozukluklari test 2 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap