Testler

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman Test 5

1. * Adana’nın varlıklı ve köklü ailelerinden birine mensup olan…………………’in asıl ismi Mehmet Raşit Öğütçü’dür. Niğde’de askerliğini yaparken tezkeresine 40 gün kala okuduğu kitaplar nedeniyle hüküm giymiş ve Bursa cezaevinde Nazım Hikmet’ le tanışıp onun telkinleriyle roman ve hikâye yazmaya başlamıştır. Çiftlik sahibi Muzaffer Bey’le evlenip çiftliğin hanımı olan Güllü’nün yaşamını……………….’nde, Ekmek için Orta Anadolu’ dan Çukurova ‘ya gelen Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali’yi……….’de, Yunanistan’ dan mübadele ile Çukurova ‘ya yerleşen Murtaza’ nın haksızlığa karşı direnişini……….’da ele almıştır.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A. Orhan Kemal – Hanımın Çiftliği – Bereketli Topraklar Üzerinde – Murtaza
B. Yaşar Kemal – Hanımın Çiftliği – Bizim Köy- Murtaza
C. Kemal Tahir – Bereketli Topraklar Üzerinde – Devlet Ana – Murtaza
D. Fakir Baykurt – Hanımın Çiftliği – Bereketli Topraklar Üzerinde – Murtaza
E. Orhan Kemal – Hanımın Çiftliği – Onuncu Köy- Murtaza

2.Naim Efendi, Abdülhamit döneminde emekli olmuş bir nazırdır. Torunları Cemil ve Seniha
eski neslin yaşam tarzını beğenmedikleri ve küçük gördükleri için Naim Bey’in eleştirilerine
maruz kalırlar. Seniha bir zaman sonra konaktan kaçar. Bu durumu Naim Efendi’ye bağlayan
damadı Servet Bey, eşini de alarak konaktan ayrılır. Daha sonra İstanbul’a geri dönen
Seniha, babasının evine iner ve erkeklerle eğlencelere katılır. Naim Efendi, konağı kiraya
verip kız kardeşinin yanına gitmeyi düşünse de konağı iç karartıcı buldukları için kimse
kiralamaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının farklı türde bir eseridir?
A. Yaban
B. Erenlerin Bağından
C. Zoraki Diplomat
D. Okun Ucundan
E. Bir Sürgün

3.Bireyi toplumsal yönden değil psikolojik yönden ele alır. İnsanın iç dünyasını ve içsel
çatışmalarını gerçekçi tasvirlerle ortaya koymaya çalışırlar. Eserlerinde özellikle iç konuşma,
bilnç akışı gibi teknikleri kullanmışlardır. Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve
yalnızlıkları işlenen ana konulardır.
Aşağıda verilen eserlerden hangisi bu özellikleri taşımamaktadır?
A. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
B. Fehim Bey ve Biz
C. Bir Tereddüdün Romanı
D. Yılanı Öldürseler
E. Gençliğim Eyvah

4. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen romanlarımızdan değildir?
A. Ateşten Gömlek
B. Amerikan Sargısı
C. Üç İstanbul
D. Ankara
E. Dikmen Yıldızı

5. ➡️ Edebiyata, tiyatro eleştirisi ve şiirle başlamasına rağmen asıl ününü romanlarıyla
yakalamıştır.
➡️ Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanlarıyla üçleme oluşturmuştur.
➡️ İkinci romanı olan Fikrimin İnce Gülü ile Almanya’ya giden bir Türk işçisinin dramını
işlemiştir.
Bu açıklamalarda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bilge Karasu
B. Ferit Edgü
C. Nazlı Eray
D. Latife Tekin
E. Adalet Ağaoğlu

6. *Kimse
*Kuşlar Yasına Gider
*İki Yeşil Su Samuru
*Bizim Köy
*Bir Gün Tek Başına
adlı eserler ile
I. Vedat Türkali
II. Ferit Edgü
III. Hasan Ali Toptaş
IV. Buket Uzuner
V. Samim Kocagöz
adlı sanatçılar eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A. V
B. IV
C. III
D. II
E. I

7.Aşağıdakilerin hangisinde Sabahattin Ali’nin farklı türdeki eserleri bir arada verilmiştir?
A. Kuyucaklı Yusuf – İçimizdeki Şeytan
B. Ses – Kağnı
C. Sırça Köşk – Kürk Mantolu Madonna
D. Yeni Dünya – Bir Orman Hikayesi
E. Hanende Melek – Kamyon

8. I. Cevdet Bey ve Oğulları
II. Buzul Çağın Virüsü
III. Kara Kitap
IV. Yeni Hayat
V. Tehlikeli Oyunlar
Yukarıdaki eserlerden hangileri aynı sanatçıya aittir?
A. I-II-III
B. II-III-IV
C. I-II-IV
D. I-III-IV
E. II-III-V

9.*Uygarlık değişiminin birey üzerindeki sonuçları ele alınır.
*Bireyin iç dünyasını yansıtır.
*İronik bir romandır.
*Hayal – gerçek çatışması bulunur.
*Hayri İrdal, Halit Ayarcı, Doktor Ramiz, Nuri Efendi romanın kahramanlarıdır.
Yukarıda bahsedilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
B. Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
C. Miskinler Teknesi – Reşat Nuri Güntekin
D. Esir Şehrin Mahpusu – Kemal Tahir
E. Aylak Adam – Yusuf Atılgan

10. Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A. Alemdağ’da Var Bir Yılan
B. Biz İnsanlar
C. Mahur Beste
D. Baba Evi
E. Teneke

11. Postmodern romanda
I. Gerçeklik unsurundan çok kurmaca ön plandadır.
II. Zaman ve mekanda belirsizlik söz konusudur.
III. Üst kurmaca, metinler arasılık gibi tekniklerden yararlanılır.
IV. Gizem ön plandadır.
V. İnsan gerçekçiliği toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle ele alınır.
ifadelerinin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

12.Aşağıda verilen eserler yazarlarına göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A. Sevgili Arsız Ölüm
B. Pasifik Günleri
C. Buzdan Kılıçlar
D. Aşkı Giyinen Adam
E. Gece

13.
I. Anadolu’ya açılma, Anadolu’ya görüp anlatma ve Anadolu insanını konu edinme
eğilimi öne çıkmıştır.
II. Batıl inanç ve hurafeler eleştirilmiştir.
III. Sade dil tercih edilmiştir.
IV. Bu anlayışla yazılan eserlerde toplumsal fayda esas alınmıştır.
V. Bu anlayışla verilen eserlerde realizm akımının etkisi görülür
Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla yazılmış bir eser
değildir?
A. Kalp Ağrısı
B. Ankara
C. Bizim Koğuş
D. Acımak
E. Sürgün

1A
2C
3D
4B
5E
6A
7C
8D
9B
10A
11E
12E
13C

Yazdır

Yazar hakkında

Tülay Karataş

Yorum yap