Testler

Cümlede Anlam Test 10 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 10 (8.SINIF TÜRKÇE)
1.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Rüzgar eken fırtına biçer.
B) Ekmek olmadan yemek olmaz.
C) Çalışan kol bükülmez.
D) İşleyen demir ışıldar.

2. (1) Dünya nüfusu hızla artıyor. (2) İnsanlara rahat bir yaşam sunmak için fabrika üzerine fabrika yapılıyor. (3) Fabrikalarda çeşitli makineler üretiliyor. (4) Yenilenen teknik araçlarla toplu konutlar, yeni iş yerleri kuruluyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir eylem, amacıyla birlikte verilmiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) Bugün yapılması gerekeni yanına bırakan, her zaman yıkımlarla karşılaşabilir.
B) Dışarı çıktığımızda hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı.
C) Birazcık düşünürse benim haklı olduğumu anlayacak.
D) İnsanlar rahatsız olsa da doğruları söylemeye devam edeceğim.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük çıkarılırsa yargı nesnel hale gelir?
A) Genç sanatçı, güzel sesiyle muhteşem bir konser verdi.
B) Sanatçının etkileyici sesinin büyüsüyle konuklar kendinden geçti.
C) Dinleyenlerin gönül telini titreten nağmelere bütün konuklar coşkuyla eşlik etti.
D) Sanatçı, konserde son albümünde yer alan güzel şarkıları seslendirdi.

5.I.Okul derslerime babam yardım ediyor.
II.Bu kış geçen yıla oranla soğuk geçiyor.
III.Ayşegül yaşça benden küçüktür.
IV.Çocuklar çizgi filmleri çok sever.
V.Hastamız, düne göre daha iyi.
VI.Sinema, tiyatro kadar eğlendiricidir.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri karşılaştırma bildirir?
A) II-III-V-VI
B) I-III-IV
C) I-IV-VI
D) II-V

6. (1) Uzungöl’den ayrıldıktan sonra Ayder’e gitmek üzere yola çıkıyoruz. (2) Yolda dağlara pamuk misali serpiştirilen Karadeniz evlerini gözlemliyoruz. (3) Kısa sayılmayacak bir yolculuktan sonra Rize’ye varıyoruz. (4) Rize’de ilk iş olarak yöresel kumaşlardan yapılmış hediyelik eşyalar satın alıyoruz.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D)4

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur?

A) Yazarın beklenen kitabı nihayet çıktı.
B) Kitapta sıradan insanın yaşamı anlatılıyor.
C) Yazarın kitabını bir solukta okudum.
D) Yazar, okur eleştirilerini dikkate alan biriydi.

8.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşıt durumları ifade etmez?
A) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
Sırrını söyleme dostuna, o da söyler dostuna.
B) Azıcık aşım, ağrısız başım.
Fazla mal göz çıkarmaz.
C) Damlaya damlaya göl olur.
İşten artmaz, dişten artar.
D) İyi insan lafının üstüne gelirmiş.
İti an çomağı hazırla.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik yoktur?
A) 528 yılında inşa edilen Galata Kulesi en son 1967’de onarım görmüştür.
B) Türkiye’de en lezzetli kirazlar Torosların kuzey yamaçlarında yetişmektedir.
C) Pek çok türü olan papatya, baharda çiçek açan hoş kokulu bir kır bitkisidir.
D) Kitaplıklar, insanın en yakın ve candan dostu olan kitapların evidir.

10. Türk edebiyatını Anadolu topraklarının dışında arayanlar, elleri boş dönmeye mahkumdur; çünkü Türk edebiyatı bu topraklarda filizlenmeye başlamıştır.
Bu düşüncede olan yazarın, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Türk edebiyatı, kendi kökleri üzerinde gelişen bir ağaçtır.
B) Türk edebiyatı kendi değerlerinden beslenmelidir.
C) Türk edebiyatı zaman içinde gelişimini tamamlamıştır.
D) Türk edebiyatının köklerini dışarıda değil, Anadolu topraklarında aramak gerekir.

11. “İnsanı etkileyen büyük sanatçıların değeri, çoğunlukla yaşama veda ettikten çok sonra anlaşılmıştır.” cümlesinde büyük sanatçılarla ilgili olarak anlatılmak istenen yargı aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?
A) Kolay yetişmedikleri
B) Değerlerinin sonradan anlaşıldığı
C) Toplumu derinden etkiledikleri
D) Uzun süre gündemde kaldıkları

12. Okan, “Sanat, sanatçıların tekelinde değildir.” cümlesiyle anlamca çelişen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat, bir grup ya da mesleğe özgü bir etkinlik değildir.
B) Sanata ilgi duyan herkes sanatla uğraşabilir.
C) Sanatçı olmayanlar da sanatsal ürünler verebilir.
D) Herkes doktor olamayacağı gibi sanatçı da olamaz.

13. Sait Faik, Oktay Akbal gibi öykücülerin eserlerini severek okumanın temelinde, onların öykücülüğümüze getirdiği yeniliklerden çok, onları kendime daha yakın bulmam etkili olmuştur.
Bu cümlenin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik ve Oktay Akbal’ın eserlerini okuma nedeni
B) Sait Faik ve Oktay Akbal’ın edebiyatımızdaki yeri
C) Sait Faik ve Oktay Akbal’ın sanatsal değeri
D) Sait Faik ve Oktay Akbal’ı okumanın değeri

14. “Metin de bu pikniğe katılmıştı.” cümlesindeki örtülü anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Metin pikniklere katılmadan durmaz.
B) Metin, katıldığı piknikten memnun döndü.
C) Metin bütün pikniklere katılır.
D) Pikniğe Metin’in dışında katılanlar var.

15. 1. Selim Ankara’dan dönmüş olmalı.
2.Selim herhalde Ankara’dan dönmüştür.
3.Selim de Ankara’dan dönüyordur.
4.Selim Ankara’dan döndü.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır?
A) 1-2 B) 2-3 C) 1-3 D) 3-4

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
A) Burası dağ ve yaylalarıyla güzel bir yerdir.
B) Derin boğazlarda coşan ırmaklar, düze çıkınca miskinleşir.
C) Dağcılar, dağın zirvesine doğru yavaş yavaş ilerliyordu.
D) Burada dağlara şimdiden kar yağmış.

17. Yaz kampına Sinem ve Miraç da katılmıştı.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sebep-sonuç ilişkisi vardır.
B) Bir şart ileri sürülmüştür.
C) Örtülü anlam vardır.
D) Mecazlı anlatım vardır.

18. Bu öykü kitabı, duyguları etkileyen betimlemelerden uzak, günlük konuşma dilinin inceliklerini barındıran bir dille yazıldığı için yediden yetmişe her yaştan okurun beğenisini kazanmıştır.
Bu cümlenin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitabın edebiyatımızdaki yeri
B) Kitabın okurun ilgisini kazanma nedeni
C) Okurun ilgisini çeken kitaplar
D) Okur-kitap ilişkisi

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.D, 5.A, 6.A, 7.C, 8.C, 9.A, 10.C, 11.C, 12.D, 13.A, 14.D, 15.A, 16.B, 17.C, 18.B

cumlede anlam test 10 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap