Testler

Cümlede Anlam Test 8 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TESTİ 8 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal (olasılık) anlamı söz konusudur?
A) Böyle bir hareketi senden beklemezdim.

B) Belli olmaz, bizim takım şampiyon olur mu olur.
C) O güzel resimlerin sahibi ilkokul öğretmeni olmasın mı!
D) Yağan kar her tarafı bembeyaz yapmıştı.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur?
A) Ben sizi hiç kırar mıyım?

B) Ben de seni dost sanmıştım.
C) Keşke planlı olarak çalışsaydım.
D) Acaba kararlarımı nasıl karşılıyorlar?

3. (I) Bulutlar, güneşin sıcaklığıyla havada yükselmeye başlar. (II) Havanın yüksek tabakalarında çeşitli yığınlar halinde toplanmış su damlacıklarıdır, bulutlar. (III) Yükseldikçe daha soğuk hava tabakalarına rastlar. (IV) Böylece su buharı, küçük su damlacıkları haline gelir.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir kavram açıklaması ile birlikte verilmiştir?
A) I B)II C)III     D)IV

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?
A) Yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz.

B) Siz izin verseniz de vermeseniz de hep size destek olacağız.
C) Doktor onaylamıyor, istesem de dondurma yiyemem.
D) Dünyada savaşlar bitse insanlar kardeş olsa…

(I) Yazarın dili oldukça sade, akıcı ve işlek. (II) Fakat yeterince özenli değil, biraz savruk. (III) Seyrek de olsa ihmallere, özensizliğe rastlanıyor. (IV) Kimi sözcükler aynı cümlede birkaç kez tekrarlanmış.
5.Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, anlatıma yorumunu katmamıştır?
A) I    B)II       C)III      D)IV

6. “Güzel düşünce ve sözler, güzel hareketlerle birleşmedikçe cimrinin kapalı tutulan altınlarına benzer.” sözleriyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beğenilen fikirler davranışa dönüştüğü ölçüde faydalıdır.
B) Sözün iyisi insanı iyiliğe yöneltir.
C) Faydalı düşünceler insanları etkiler.
D) İnsanın sevilmesi söylediği sözün güzelliğine bağlıdır.

7. “Benim çektiğim fotoğrafları artık kimse çekemeyecek, çünkü birkaç yıl sonra bu görüntüler olmayacak.” sözleriyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herkes benim kadar iyi bir fotoğrafçı olamaz.

B) İyi fotoğrafçılar artık yaşamıyor.
C) Çevremizdeki güzellikler her gün yitmektedir.
D) Dünya daima değişmektedir.

8. Aşağıdakilerin hangisinde daha öncede yapılma anlamı vardır?
A) Önümüzdeki günlerde köklü değişikliklere giderek şirketi büyüteceğiz.

B) Bir yıl önce siz Harun ile çalışmıyor muydunuz?
C) Ahmet’in de bize katılması ile takımımız daha kuvvetli hale gelmişti.
D) Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bozulan sağlığının düzelmesi için kaplıcaya gitmişti.

9. Şiiri sadece vezinli söz şeklinde anlamak yanlıştır; ruhu çepeçevre saran, hayret ve hayranlık uyandıran nice düzyazı ile yazılmış sözler vardır ki her biri başlı başına birer şiir abidesidir.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ölçülü sözler şiirdir.

B) Etkileyici sözler de şiir sayılabilir.
C) Bütün düzyazılar şiirdir.
D) Şiirin belirli bir şekli yoktur.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden –sonuç ilişkisi yoktur?
A) Kendi adını listede bulamayınca üzüldü.

B) Bütün parasını harcadığından eve yürüyerek döndü.
C) Son günlerde bir hayli üzgün görünüyor.
D) Bir kere söz verdiği için gelmemezlik edemezdi.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmamıştır?
A) Bu kitabı Cuma günü getirmek üzere alabilirsiniz.
B) Kapıyı kilitlemeden gitmişse içeri girebiliriz.
C) Şöyle güzel bir çorba olsa da içsek.
D) Bekle, “tık” diye bir ses duydun mu arabayı çalıştır.

12.

1.yeni
2.hakikatin
3.yanıldığını
4.fethiyle
5.kabul etmek
6.zenginleşmektir
7.bir
Yukarıdaki kelime ve kelime dizilişleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 4-5-3-7-6-1-2

B) 3-5-1-7-2-4-6
C) 1-3-5-7-6-4-2
D) 4-7-1-5-3-2-6

13. Çocuklukta öğrenilenler taş üstüne, yaşlılıkta öğrenilenler su üstüne yazı yazmaya benzer.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak isteneni tam olarak karşılar?
A) Yaş ilerledikçe öğrenme kolaylaşır.

B) Yaş ilerledikçe öğrenme isteği azalır.
C) Öğrenme gençlikte kalıcı, yaşlılıkta geçicidir.
D) Yaşlılar öğrenmeye daha fazla vakit ayırmalıdır.

14. (1) Şiirin İlkeleri ülkemizde şiire bilimsel yaklaşan ilk deneme kitabıdır. (2) Kitap, sanatı sadece öz sanıp da şiirin konusuna bakarak değerlendirmek isteyenlerin yanlış görüşlerine karşı çıkmak için kaleme alınmış. (3) Şiirin bir zeka işi olduğunu vurgular sanatçı bu kitabında. (4) Ama ne yazık ki şiir üzerine düşünen, kitaplar çıkaran kimi eleştirmenler bu sanatçıdan ve eserinden söz etmemiştir.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “Şiirin İlkeleri” kitabının yazılışı amacı söylenmiştir?
A) 1     B) 2     C) 3       D)4

15. “Bu işte başarıya ulaşması için elinden geleni …” cümlesini anlamca tamamlamak için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ardına koymaması gerekiyordu.

B) yapması gerekiyordu.
C) sakınmaması gerekiyordu.
D) düşünmesi gerekiyordu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Bu şehir eskiden de güzeldi.

B) Kitap, insanın ufkunu genişletir.
C) İnsan her işte aklını kullanır.
D) Yaz mevsimini, tüm güzellikleriyle yaşadık.

17. (1) Birkaç aydan beri, elime fırsat geçtikçe genç neslin hikayelerini okuyorum. (2) Her birinde başka bir güzellik buluyorum, fakat bizim genç hikayecilerimiz sebebi ne olursa olsun aşktan bahsetmekten korkuyorlar. (3) Hikayelerine kadının ve erkeğin türlüsü giriyor. (IV) Artık aşkın da eserlere gireceğini düşünüyorum.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde hikayeciler olumsuz yönde eleştirilmiştir?
A) 1      B) 2      C) 3     D) 4

18. Büyük bir dikkat ve titizlikle incelediği için okuduklarından yararlanabiliyordu.
Parçadaki “neden-sonuç” ilişkisi göz önüne alındığında “neden” olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okurken dikkatli ve titiz davranması

B) Okuduğunu anlaması
C) Okunan eserlerin içeriğine dikkat etmesi
D) Eser seçimine özen göstermesi

19. Uzmanlar, çocuğunuzla onun hayal gücünü çalıştıracak ve konuşmayı teşvik edecek oyunlar oynayın, diyor. (I) Ayrıca televizyon izlemesine sınır getirin diyorlar ve ekliyorlar: (II) Televizyon başında geçirilen zaman, günde bir veya iki saatten az olmalıdır. (III) Çünkü çocuklar televizyon izlerken hayal gücünü çalıştıramayacaktır; hayal gücünü çalıştıramayan çocukların zekası ise yaşıtlarına göre daha az gelişmiş olacaktır. (IV) Sanırım aileler bu sese kulak verecektir.
Numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır?
A) I      B) II       C)III     D)IV

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım söz konusudur?
A) Çiçeklerle dolu bir bahçemizin olmasını isterdim.
B) Yağmur yağarsa çiçekler daha güzel açar.
C) Çalışmadığın zaman başına gelecekleri bir düşün.
D) Diyelim ki kar yağdı, o zaman ne yapacağınızı planladınız mı?

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.B, 4.A, 5.D, 6.A, 7.C, 8.D, 9.C, 10.C, 11.C, 12.B, 13.C, 14.B, 15.B, 16.A, 17.B, 18.A, 19.C, 20.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap