Testler

Ek fiil Test 3 (7.Sınıf Türkçe)

EK FİİL TEST 3 (7.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görevi diğerlerinden farklıdır?

A) Herkesin anlayış derecesi farklıdır.
B) Benim sana anlatacaklarım, ancak senin anlayacağın kadardır.
C) Bunu ayarlayabilmek ve verebilmek de bir ayrı kabiliyet işidir.
D) Geldiğini hiçbir zaman fark etmemişlerdi.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) Senin sessizliğini anlamayan, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz.
B) Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin.
C) Basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.
D) Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır.

3.İçi tozla karışık ter kokan kamyon dünyanın bu en bozuk yolunda bizi birbirimize vura vura sersem etmişti. Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar, bana nerede olduğumu bile unutturmuş ve beni karanlık bir rüya dünyasına atmıştı. Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu rüyadan silkinmeye çalışıyordum. Gideceğim köyü şoför göstermişti. Burası oturduğum yerden yarım saat kadar uzakta, külrengi bir kerpiç yığını idi. Bir kenarda ince ince yükselen yine kül rengi birkaç kavak, orada, ufacık da olsa, bir su bulunduğunu anlatıyordu.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane ek fiil almış kelime vardır?
A) 3      B) 4       C) 5       D) 6

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, gelecek zamanın rivayeti ile biçimindedir?
A) İzmir’e gideceğini ne zaman söyleyecektin?
B) Bilseydim sana haber verir miydim?
C) Yıkılacak binalar arasında bizimki de var mıydı?
D) Yarın misafirliğe amcamın oğlu gelecekmiş.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir eylem vardır?
A)Konya düşerse, biz düşersek, Selçuklu düşerse tarih zalimlerin kalemiyle yazılacak!
B) Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

C) İnsan bazen büyük hayallerini, küçük insanlarla ziyan edermiş.
D) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu.

6.Sana benzeyen bir adam gördük. Elinde yırtık bir evrak çantası vardı. Senin gibi bitkin, yorgundu. Suratından düşen bir parça oluyordu. Hatta bir aralık nereye böyle diyecek olduk. Baktık ki suratın bozuk, vazgeçtik. Yanımızdan geçerken “Müsaade buyurun.” deyince adama dikkatli baktık… Sen değilsin. Ama yine de sana benziyordu.
Yukarıdaki paragrafta ek fiille çekimlenmiş kaç kelime vardır?
A) 7      B) 6    C) 5       D)4

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiille çekimlenmiş birden fazla kelime vardır?
A) 
Şu iflas etmiş dünyada, en geçerli para birimi; kendin gibi bir insanla paylaştığın duygulardır.
B) Bazı insanları tanıdığımda o kadar hayal kırıklığına uğradım ki keşke hiç tanımayıp kafamda güzel bir insan portresi çizmeye devam etseydim.
C) Her şeyin üstüne geldiği falan yok, sadece senin çok üstüne düştüğün şeyler var.

D) Televizyonu çok eğitici buluyorum, ne zaman birisi televizyonu açsa,yandaki odaya gider ve kitap okurum.

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla birleşik çekimli fiil kullanılmıştır?

A) Doğruyu söylersen, hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın.
B) Sevgi bazen yanında acıyı da getirir ; ama şu an hissettiğin acının beraberinde sevgiyi de getirip getiremeyeceğini bilmenin hiçbir yolu yoktur.
C) İnsanlar rahat bıraksa, hayat harika olabilirdi.
D) Bazen düşünüyorum da hayatım boyunca söylemeyip de vazgeçtiğim şeyleri söyleseydim ne değişirdi acaba?

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şartlı birleşik çekimle çekimlenmiş bir eylem vardır?
A) Birisi seni içeri almazsa, sonunda kapıyı çalmaktan vazgeçersin.
B) İnsanı en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır.
C) Zamanında gelseydin biz de onlarla gidebilirdik.
D) Keşke her mevsim bahar gibi olsa.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir sözcük yoktur?
A)Yapmak istediğimiz şeylerin, hep yapılamayacak şeyler olduğunu düşünerek hayatımızı geçirmemiz tuhaf değil mi?
B) Hayatın akışında ne kadar farklılıkla karşılaşırdım?
C) Kişinin kendisine uzaktan bakmasını öğrenmesi gerek.
D) Ama insanı en çok yoran şey hayal kurmaktır; olmayacağını bildiği halde.

11. Yaşama katlanabilmenin bazı koşulları vardı: okumak, öykü yazmak, arada bir dans etmek, sokaklarda başıboş dolanmak gibi.
 Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ek fiilin -miş’li geçmiş zamanı vardır.
B) Ek fiilin şart çekimi vardır.
C) Ek fiilin -di’li geçmiş zamanı vardır.
D) Hikaye birleşik çekimi vardır.

12.Sonra, karısının “Para yetiştiremiyorum” diye sızlanmasını hatırladı. “Ben burada aç duracak, değilim ya!” dedi. Maaşlara zam yapılacak diyorlardı… Müsteşarın, kendisini sevdiğini düşünüp, sevindi. Yanlışlıkla işten el çektirilen bir memuru Cavit Bey’in bir sözü ile müsteşar hemen eski işine göndermişti. Ya böyle olmayıp da müsteşar dayatsaydı. Bu zavallı adam sefil olurdu. Sonra onun han köşelerinde sürüneceğini, nasıl borçlanacağını, kılığının nasıl bozulacağını tıraşının nasıl uzayacağını birer birer gözünün önüne getirdi. Acıdı. “Ya, müsteşar kabul etmese idi” diye düşündü. O zaman sanki müsteşar dayatmış gibi kızdı. Kendi kendine sordu: “Ne yapardım?” Hemen ceketinin göğsünü ilikledi, arkadaşına “Ver şu evrakı” dedi, kâğıtları aldı, doğru müsteşarın yanına.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş kelime vardır.
B) Geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş kelime bir tanedir.
C) Şart kipinin hikayesiyle çekimlenmiş fiiller birden fazladır.
D) Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş fiil kullanılmıştır.
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik zamanlı eylem yoktur?
A) Bazen hayatta öyle karşılaşmalar olur ki, hem de hiç tanımadığımız insanlarla, bir tek sözcük bile konuşmadan, birdenbire, tek bir bakışla ilgilenmeye başlayıveririz.
B) Yalnızlık insana çok şey öğretirmiş; ama sen gitme, ben cahil kalayım.
C) Gözlerime bakıp da yapılan sahte bir gülücük yerine, yüzüme karşı gösterilen gerçek bir nefreti tercih ederdim.

D) Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyordu.
 
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil almış kelime farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A)Istırap ve acı çekme, geniş bir akla ve derin duygulara sahip olan insanlar için bir mecburiyettir.
B) 
Kafamda her şey bulanıkken sen fazlasıyla nettin.
C) Telefonu şarja takıp yatağa girdikten sonra gelen mesajdan da nefret ediyorum; baksam üşeniyorum, yatsam gönül razı değil.
D) İyi insan; güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insandır.
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiilin geniş zamanının olumsuzu ile çekimlenmiş bir sözcük vardır?
A) Şeyma insanlara kötülük yapacak biri değil.
B) Herkes az çok bir veya birkaç insanın yüzünden kötüdür.
C) Bizim ihtiyacımız sevmek ve inanmak değil miydi?
D) Bizim bilmeye çok ihtiyacımız yokmuş.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ek fiilin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Küçüklüğümde onu görünce ödüm kopardı.
B) Bu saatlerde derin bir uykuya dalarmış.
C) Çiviyi nereye çakarsan çak.
D) Nazmi rahmetli yirmi ikisindeydi 31 Mart’ta.
17. Aşağıdakilerin hangisinde rivayet birleşik çekimi yoktur?
A) Evde kıyamet kopuyormuş.
B) Gitsin evimizden diye paralıyormuş kendini.
C) Saat dokuzda dememiş miydiniz?
D) Kızarsam bir daha gelmezmiş.
18. Aşağıdakilerin hangisinde geniş zamanın şartı ile çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Gelseydin sen de bizimle, çok sevinirdik.
B) Pirinci iyi ayıklarsanız dişim kırılmaz bir dahaki sefere.
C) Erkenden gitmişse ne iyi etmiş.
D) Gücünüz kaldıysa şunu da taşıyalım.
19. “Saç maşası satan adam, güverte yolcularına ait sancak kıç omuzluğunun alabandasında dinelmiş, bağıra bağıra mallarını övüyordu.Günün son turuncu ışığı sönmek üzereydi.” 
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ek fiilin -miş’li geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir fiil vardır.
B) İsim soylu bir kelime ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiştir.
C) Şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir kelime vardır.
D) Ek fiil her iki görevine de örnek olabilecek kelime örnekleri yoktur.
20. Denizin mavisi koyulaşmıştı. Dalga başlarında; çakmak çakılıyormuş gibi, turuncu kıvılcımlar uçuyordu. Ufkun üzerinde parıldayan akşam yıldızı; gökte bir gülüştü. Saç maşası satıcısının yüzünün yarısı turuncu, yarısı açık menekşeydi. Adam doğrusu, söz gücüyle satıyordu. 
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hikaye birleşik zamanıyla çekimlenmiş fiil örneği vardır.
B) Şimdiki zamanın hikayesine örnek olabilecek bir kullanım vardır.
C) Ek fiilin -di’li geçmiş zamanıyla çekimlenmiş isim soylu bir kelime yoktur.
D) Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir isim soylu bir kelime yoktur.
21. Sözler burgaçlanarak ve köpürerek, ağızdan çağlayan halinde akıyordu. Çevresinde halka olmuş çoğu erkekler, ağızlarını açmış dinliyorlardı. 
Yukarıdaki iki cümlenin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Şimdiki zamanın rivayetiyle çekimlenmiştir.
B) Rivayet birleşik zamanıyla çekimlenmiştir.
C) Hikaye birleşik zamanıyla çekimlenmiştir.
D) Geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir.
22. İki yaşındaki çocuğun önüne tablet veriyorlar. O tablet onun dadısı. Kendisi rahat. Ama o tabletin o çocuğun beyninde, sinirlerinde ne yaptığının farkında değil. Annelik kolay bir meslek değildir, müthiş fedakarlık ister.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ek fiil almış bir sözcük vardır.
B) Ek eylemin her iki görevine  de örnek olabilecek kelimeler vardır.
C) Ek eylemin -di’li geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir kelime vardır.
D) Şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir kelime vardır.

CEVAPLAR:

1.D, 2.A, 3.D, 4. D, 5.D, 6.A, 7.C, 8.D, 9.A, 10.B, 11.C, 12.B, 13.A, 14.B, 15.A, 16.D, 17.C, 18.B, 19.B, 20.C, 21.C, 22.A

EK-FİİL-TEST-3′ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

  • Ben bu siteye kendi sınıfımız weebly adlı site üzerinden reklam yapmak istiyorum. Yaklaşık 2 hafta önce en sağ üstteki buraya reklam vermek için tıklayınız butonuna bastım her yeri doldurdum ancak hala geri dönülmedi.

Yorum yap