Çalışma Kitapçıkları

Ekler Çalışma Kitapçığı 1 (6.Sınıf Türkçe)

Eklerle ilgili etkinlik sorularından oluşmaktadır.

EKLER ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1 

1.Aşağıdaki kelimelerde bulunan ek ve kökleri örnekteki gibi ayırınız.
Yapımcılar                                   Yap-ım-cı-lar
Yönetmen
Kaliteniz
Katkımız
Giyeceğiz
Okuduklarınız
Kaçırmışlar
Başlıyor
İhtiyacımız
Ölümümden

2.Aşağıdaki cümlelerde bulunan iyelik eklerinin altını çiziniz.
Büronuzda yangın çıkmış.
Onun adını daha önce duymadım.
Konuşmanın içeriğini belirleyelim.
Sudaki klor miktarını ölçtük.
Beni yaban arısı soktu.
Ses tonunuz beni tedirgin ediyor.
Onların saçları çok yağlıydı.

3.Aşağıdaki cümlelerde bulunan şahıs eklerinin altını çizerek kaçıncı şahıs olduğunu belirtiniz.
Seni asla affetmeyeceğim.
Çocuğu köşeye sıkıştırmışlar.
Çayın tadını beğendiniz mi?
Makasla ne yapacaksın?
Posta kutusuna attık.

4.Aşağıdaki cümlelerde bulunan çoğul eklerinin altını çiziniz.
Kalemler sıranın altında unutulmuş.
Uzun bir çalışmanın sonunda başardılar.
Tırların hepsi kazada devrildi.
Hırsızlar şehrin tren istasyonunda yakalandılar.
Gaz maskelerinin hepsi kullanılamaz hale gelmiş.

5. Aşağıdaki cümlelerde isimden isim yapım eki alan kelimelerin altını çiziniz.
Yolculardan ikisi kurallara uymuyor.
Hocamın kitaplığında beş bin kitap var.
Sizin gibi değerli insanlara toplumun ihtiyacı var.
Elmanın ekşimsi bir tadı vardı.
Çocuksu davranışları ne zaman bırakacaksın?
Oğlum sınıf birincisi olmuştu.
Çaydanlığın dibi kireçli görünüyor.

6. Aşağıdaki cümlelerde isimden fiil yapan ek alan kelimelerin altını çiziniz.
İlkokula yedi yaşında başladım.
İnsan ihtiyarlayınca boyu kısalıyor.
Bu mevsimde yapraklar sararır.
Biz bu filmi daha önce izledik.
İçinizdeki sevgiyi çoğaltınız.
Şair doksan yıl yaşadı.
Senin kalbin taşlaştıysa ben ne yapabilirim ki?

7. Aşağıdaki cümlelerde fiilden isim yapan ek alan kelimelerin altını çiziniz.
Verimli çalışma teknikleri öğrenmelisin.
Şu sıkıcı konuşma ne zaman bitecek?
Yaşamı boyunca doğruluktan ayrılmadı.
Şişeyi bir dikişte bitirdi.
Ondan bir yudum da ben alabilir miyim?
Şu somurtkan çocuğun adını biliyor musun?

8. Aşağıdaki cümlelerde fiilden fiil yapan ek alan kelimelerin altını çiziniz.
Bu çizimleri kime yaptırdınız?
Saçını niye kazıttın dostum?
Kırdığımız bardakları saydırdı.
Tencerenin kapağını kapatmalısın.
Sen de tarihe adını yazdırabilirsin.
Ne kadar anlattıysam da beni dinlemedi.
Sonunda ödevimi bitirdim.
Bütün eşyaları bize taşıttılar.
Sen adamı delirtirsin çocuk!
Soğukta elim kapıya yapıştı.

9. Aşağıdaki kelimeleri ekine köküne ayırınız.
Açıkla
Kabullendik
Kararınız
Cadde
Çağrıldınız
Artırmalıyız
Kaçakçılar
Dizelerde

10. Aşağıdaki kelimelerin hangilerinde yapım eki yoksa karşısına √ işareti koyunuz.
Özgürlüğümüz
Çocuklarından
Atmışlardı
Umudumuz
Düşürdük
Alırız
Taşıtacaksın

EKLER ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1 CEVAPLAR

1.Aşağıdaki kelimelerde bulunan ek ve kökleri örnekteki gibi ayırınız.

Yapımcılar  

Yap-ım-cı-lar

 

Yönetmen  

Yön-et-men

 

Kaliteniz  

Kalite-niz

 

Katkımız  

Kat-kı-mız

 

Giyeceğiz  

Giy-ecek-iz

 

Okuduklarınız  

Oku-duk-lar-ınız

 

Kaçırmışlar  

Kaç-ır-mış-lar

 

Başlıyor  

Baş-la-yor

 

İhtiyacımız  

İhtiyaç-ımız

 

Ölümümden  

Öl-üm-üm-den

 

2.Aşağıdaki cümlelerde bulunan iyelik eklerinin altını çiziniz.

Büronuzda yangın çıkmış.

Onun adını daha önce duymadım.

Konuşmanın içeriğini belirleyelim.

Sudaki klor miktarını ölçtük.

Beni yaban arı soktu.

Ses tonunuz beni tedirgin ediyor.

Onların saçları çok yağlıydı.

3.Aşağıdaki cümlelerde bulunan şahıs eklerinin altını çizerek kaçıncı şahıs olduğunu belirtiniz.

Seni asla affetmeyeceğim.

Çocuğu köşeye sıkıştırmışlar.

Çayın tadını beğendiniz mi?

Makasla ne yapacaksın?

Posta kutusuna attık.

 4.Aşağıdaki cümlelerde bulunan çoğul eklerinin altını çiziniz.

Kalemler sıranın altında unutulmuş.

Uzun bir çalışmanın sonunda başardılar.

Tırların hepsi kazada devrildi.

Hırsızlar şehrin tren istasyonunda yakalandılar.

Gaz maskelerinin hepsi kullanılamaz hale gelmiş.

5.Aşağıdaki cümlelerde isimden isim yapım eki alan kelimelerin altını çiziniz.

Yolculardan ikisi kurallara uymuyor.

Hocamın kitaplığında beş bin kitap var.

Sizin gibi değerli insanlara toplumun ihtiyacı var.

Elmanın ekşimsi bir tadı vardı.

Çocuksu davranışları ne zaman bırakacaksın?

Oğlum sınıf birincisi olmuştu.

Çaydanlığın dibi kireçli görünüyor.

6.Aşağıdaki cümlelerde isimden fiil yapan ek alan kelimelerin altını çiziniz.

İlkokula yedi yaşında başladım.

İnsan ihtiyarlayınca boyu kısalıyor.

Bu mevsimde yapraklar sararır.

Biz bu filmi daha önce izledik.

İçinizdeki sevgiyi çoğaltınız.

Şair doksan yıl yaşadı.

Senin kalbin taşlaştıysa ben ne yapabilirim ki?

7.Aşağıdaki cümlelerde fiilden isim yapan ek alan kelimelerin altını çiziniz.

Verimli çalışma teknikleri öğrenmelisin.

Şu sıkıcı konuşma ne zaman bitecek?

Yaşamı boyunca doğruluktan ayrılmadı.

Şişeyi bir dikte bitirdi.

Ondan bir yudum da ben alabilir miyim?

Şu somurtkan çocuğun adını biliyor musun?

8.Aşağıdaki cümlelerde fiilden fiil yapan ek alan kelimelerin altını çiziniz.

Bu çizimleri kime yaptırdınız?

Saçını niye kazıttın dostum?

Kırdığımız bardakları saydırdı.

Tencerenin kapağını kapatmalısın.

Sen de tarihe adını yazdırabilirsin.

Ne kadar anlattıysam da beni dinlemedi.

Sonunda ödevimi bitirdim.

Bütün eşyaları bize taşıttılar.

Sen adamı delirtirsin çocuk!

Soğukta elim kapıya yapıştı.

9.Aşağıdaki kelimeleri ekine köküne ayırınız.

aç-ık-la(aç:fiil kökü, -ık:fiilden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki)

kabul-len-di-k (kabul:isim kökü, -len:isimden fiil yapım eki, -di:zaman eki, -k:şahıs eki)

karar-ınız (karar:isim kökü, -ınız:iyelik eki)

cadde (cadde:isim kökü)

çağır-ıl-dı-nız (çağır: fiil kökü, -ıl:fiilden fiil yapım eki, -dı:zaman eki, -nız:şahıs eki)

art-ır-malı-y-ız (art:fiil kökü, -ır:fiilden fiil yapım eki,        -malı:gereklilik kipi, y:kaynaştırma harfi, -ız:şahıs eki)

kaç-ak-çı-lar (kaç:fiil kökü, -ak:fiilden isim yapım eki,      -çı:isimden isim yapan ek, -lar:çoğul eki)

diz-e-ler-de (diz:fiil kökü, -e:fiilden isim yapım eki, -ler:çoğul eki, -de:hal eki)

10.Aşağıdaki kelimelerin hangilerinde yapım eki yoksa karşısına √ işareti koyunuz.

Özgürlüğümüz   

Çocuklarından         

Atmışlardı                

Umudumuz

Düşürdük                 

Alırız                         

Taşıtacaksın

                                  

Ekler Çalışma Kitapçığı 1’i word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ekler-çalışma-kitapçığı-1-6.sınıf-türkçe

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap