Testler

Fiil Kipleri Test 4 (7.Sınıf Türkçe)

Fİİl KİPLERİ TEST 4 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni
Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni
Bu dizelerde kaç fiil vardır?
A) 1     B) 2     C) 3      D) 4

2. Araçlar artık internetten takip edilecek.
Bu cümledeki  fiil için aşağıdakilerden hangisi söyleyenebilir?
A) Dilek kiplerinden birini almıştır.
B) Henüz gerçekleşmemiş bir eylemi anlatmaktadır.
C) Birden fazla kip eki almıştır.
D) Anlam kayması vardır.

3. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin kipi zaman anlamı bildirmemektedir?
A) Misafirleri üst kata çıkardı.
B) Öndeki gruba yetişmeye çalışıyorlardı.
C) Onları hemen buraya çağır.
D) Bu yöntemle iyi bir sonuç alınamaz.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber hem de dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler bir arada kullanılmıştır?
A) Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
B) Bunca kötülüğü bağışlatır bakışların
Yanakların kızarır ağlamaktan
C) Ne doğan güne hükmüm geçer
Ne hâlden anlayan bulunur
D) Trenler bile daha sevinçli
Daha kederli gelir gider

5. (I) Ütüyü, mutlaka topraklı bir elektrik priziyle kullanın. (II) Bir uzatma kablosu kullanabilirsiniz. (III) Ancak bu kablonun topraklı ve çift kutuplu tipte olduğundan emin olmalısınız. (IV) Ütünün elektrik kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol ediniz ve kablo hasar görmüşse tehlikeden kaçınmak için ütüyü derhal bir yetkili servisi tarafından değiştirin.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde emir kipiyle çekimlenmiş fiil yoktur?
A) I-IV
B) II-III
C) III-IV
D) II-IV

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem nitelik değişimini bildirmektedir?
A) Sözlerini iyi anladım.
B) Soruları çözdü.
C) Taşı suya attım.
D) Ellerim morardı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen “-mış,-miş,-muş,-müş” eki cümleye “başkasından duyulma, aktarılma” anlamı katmaktadır?
A) Bu geziden sonra İstanbul’la ilgili çok ilginç bir yazı kaleme almış.
B) Yaptığın resimler de ne güzel olmuş!
C) Yeni düzenlemeyle bahçeniz çok güzel bir hâle gelmiş.
D) Uzun süre bilgisayar başında kaldığın için gözlerin kızarmış.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A) Gecenin bir vakti evin zili acı acı çalar.
B) Sabahları güneş doğmadan evden çıkıyor.
C) Bence bugün aldığımız kararlar yarınlarımızı derinden etkiler.
D) Soğuk bir kış günü, küçük bir kasabada dünyaya gelmiş.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve dilek kipleriyle çekimlenmiş fiiller bir arada kullanılmıştır?
A) Geleceğim diyorum, geleceğim sana
Ne olur kesin bir takvim sorma bana
B) Yıllar var ben onu hiç unutmadım
O beni sorar mı hatırlar mı ki
C) Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
D) Bir günüm geçmiyor seni anmadan
Derdine katlandım hiç usanmadan

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir kipinde bir fiil kullanılmıştır?
A) Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan
Her dalın bir yay ki zümrüt okundan
B) Eşikten atlarken ayak taşına
Bu sesler içimde yer etsin bırak
C) Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi
D) Hani, o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın

11. Aşağıdakilerin hangisinde, yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?
A) Yarın erkenden İzmir’e gidiyoruz.
B) Teyzemler hafta sonu bize geliyor.
C) Gece yarısı küçük bir köye varıyorlar.
D) Raftan aldığım kitabı altını çizerek okuyorum.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A) Yağmur ormanlarında, yüz binlerce canlı yaşıyor.
B) Bayramda köyde yaşayan akrabalarımızı ziyaret edeceğiz.
C) Şair, geçen hafta yayımlanan şiir kitabında serbest tarzda yazdığı şiirlere yer vermiş.
D) Halkın sağlığını korumak için bataklıkları ilaçlamalısınız.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem istek kipindedir?
A) Basketbol maçından sonra bize gelin.
B) Bahçede biraz dolaşmalıyım.
C) Kütüphanede biraz çalışalım.
D) Bu işi bana bırakmayın.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?
A) Pazar günü gelmeye çalışacağım.
B) Akşamları geç saatlere kadar oturmayı sevmiyorum.
C) Trafik yoğun olduğu için gelememiş.
D) Seni sordu, yarın tekrar gelecek.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklem gereklilik kipindedir?
A) Havada bir dost eli okşuyor derimizi
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi
B) Yeşil bir bahara döndü dağlar
Bülbüllü bahçeler, üzümlü bağlar
C) Yaprak dökümünde uyup rüzgâra
Yorgun dallarını sallama söğüt
D) Rüzgâr hep böyle esmeli burda
Vatan toprağının en ön burcunda

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek söz konusu değildir?
A) Bu kadar stresten depresyona gireceksin.
B) Bu hikâyeyi okuyup özetini çıkaracaksın.
C) Bu masalı bana da anlatacaksın.
D) İnşaat işinde bana yardım edeceksin.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen “-mış, -miş, -muş, -müş” eki cümleye başkasından duyulma, aktarılma anlamı katmaktadır?
A) Güneşte çok kaldığından teni esmerleşmiş çocuğun.
B) Çok koşmuşsun, biraz istirahat et.
C) Evin rengi solmuş, boyamalısın.
D) Dün tiyatroya gitmiş, bayağı da eğlenmiş.

18. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama
Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa
Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde
Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde
Bu dizelerde kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır?
A) 3     B) 4       C) 5       D) 6

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kavramı yoktur?
A) Siz, ağaçlar, elbet beni bildiniz
B) Güzün derelere verirsin öğüt
C) Yollama gölgeni öbür bahara
D) Gözlerin rüyama gelir her geceme

20. (I) Yaz sıcağında Alaçatı’nın rüzgârı insana ilaç gibi geliyor. (II) Eski Rum konaklarının yüksek tavanlı odalarında uyanmak ayrı bir sevinç. (III) Güneş gri bulutların arasından kırmızı bir leke olarak doğmaya başlayacak birazdan. (IV) Piccodo Mondo’nun küçük iskelesinde, deniz bisikletinin ipini çözüyorum.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A) I.      B) II.      C) III.       D) IV.

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.C, 4.A, 5.A, 6.D, 7.A, 8.D, 9.A, 10.B, 11.D, 12.D, 13.C, 14.B, 15.D, 16.A, 17.D, 18.D, 19.C, 20.B

fiil-kipleri-test-4-7.sinif-turkce

fiil-kipleri-test-4-7.sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap