Çalışma Kitapçıkları

Fiilimsilerle İlgili Etkinlikler 2

Fiilimsi türlerinden olan sıfat fiilelerle ilgili çalışma kağıdıdır.

FİİLİMSİLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 2

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat fiilleri -varsa- cümlenin karşısındaki noktalı yerlere yazınız.
İçten gülen bir çocuk insanın ömrünü uzatır. (………………………)
Gözleri uzaklara dalan birinin, yakınlarda olmayan bir hikayesi vardır. (………………………)
Sizin küçük mutluluklarınızı kıskanmadan benimseyen kaç dostunuz var? (………………………)
Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. (………………………)
Ruhunu heyecanlandıran her çağrıya yanıt ver. (………………………)
Etrafımda bana yakın birilerini arıyorum. Bütün bu beynimde geçenleri teker teker, uzun uzun anlatacak birini. (………………………)
Yetişkin olunca, kuralları anladığımızı sanırız ama aslında yaşadığımız hayal gücümüzün daralmasıdır. (………………………)
İyi insan; güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insandır. (………………………)
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu, bu derde düşmeden önce. (………………………)
Gitgide alışıyorum sana. Hiçbir alışkanlık bu kadar güzel olamaz. (………………………)
Bilmediğim ve ne yapacağı belli olmayan bir duyguyla hırpalanıyorum boyuna. (………………………)
Dünyada hiçbir şey, karşısındakini kandırdığını sanan bir budalanın sevinci kadar komik değildir. (…………………)
Bir insanı sustuğu yerlerden tanıyabilirsiniz. (………………………)
Anlamayacak olanlara söyleme sakın, bilebileceğin en güzel şeyleri. (………………………)
Yanlış insanlara doğruyu anlatmaya çalışmanın bir anlamı yok. (………………………)
Bazen olmak istediğimiz yer ile olduğumuz yer arasındaki fark gözlerimizin içine baka baka sıkar boğazımızı. (……)
Ama artık gitmek geliyor içimden. Bir sabah masmavi bir bulutun peşinden, dönüşü olmayan yerlere. (………………)

2. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerle  ilgili değerlendirmelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
(   )”Olgunluk, kendine yeten bir yalnızlıktır.” cümlesinde sıfat fiil yoktur.
(   ) “Siz o şarkılardaki gibi acı çekmek için seviyorsunuz; mutlu olmak için değil.” cümlesinde ortaç (sıfat fiil) kullanılmamıştır.
(   ) “Kendini kurtarmanın tek yolu başkalarını kurtarmak için çabalamaktır.” cümlesinde sıfat eylem kullanılmamıştır.
(   ) “Bindiğim dolmuştaki yolcuların kokusundan burnumun direği kırıldı.” cümlesinde sıfat fiil eki almış bir sözcük kalıcı isim olmuştur.
(   ) “Bu mevsimde Aydın’dan yemiş getirtirdi.” cümlesinde yemiş sözcüğü sıfat eylemdir.
(   ) “Bu adam bu kafayla yaşlanmaz bence.” cümlesinde yaşlanmaz sözcüğü sıfat fiildir.
(   ) “Ele alınmadık fikir kalmamıştı bu ortamda.” cümlesinde sıfat fiil kullanılmamıştır.
(   ) “Kabul edilemez projelerle yanıma gelmeyiniz lütfen.” cümlesinde sıfat fiil kullanılmıştır.

3. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sıfat fiillerle tamamlayınız.
“Bir kadın ……………………. çok şey olduğu halde susuyorsa, erkek artık tüm şansını kaybetmiştir.”
“Keşke insanlar ……………………… şeyleri dosdoğru söyleselerdi; ne çok can sıkıntısından kurtulurlardı!”
“Yanlış zamanda ………………………. mükemmel insanlar vardır. Bir de doğru zamanda karşılaştığımız yanlış insanlar.”
“Hayallerinizi …………………………. uzak durun! Ruhu küçük insanlar başkalarını da daraltmak, azaltmak ister.”
“Sevmeyi ……………………. gün hiçbir eksiğin kalmayacak.”
“İnsanın hayatla …………………… ilişki en çok ellerinden okunurmuş. Ellerimden okunuyor”
“Bir şeyi ………………………… zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz.”
“Hiçbir insana rastlamadım ki, onda …………………….. bir şey olmasın.”
“Kıyıya ………………………. sürece, balıklar suyun farkında değildirler.”

4.ETKİNLİK
“yenilecek, dinlendiren, olmadık, karşılaştıkları, yürüdüğünüz, olmayacak, kabullenen, paslanmaz”
Yukarıdaki sıfat fiilleri birer cümlede kullanınız.

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki paragraflarda bulunan sıfat fiillerin altını çiziniz.
Öbür hayvanlar için aslanın gözleriyle bile karşılaşmak tehlikelidir. Onu kükreyişinden tanırlar, ta uzaklardan bile. Görünüşündeki haşmet, bakışındaki şiddet, bir yerden geçerken yer çökerten ayaklarıyla çıkarttığı güçlü ses, bir hayvanın üzerine atılıp onu parçalayışından kesinlik, aslanın aslanlığını apaçık kılan, Süleymaniye’nin bütün parçalarına sinen mimarî uygunluk gibi aslanı tezatsız yapan özelliklerdir.

Bu, şiirde böyle, resimde böyle, fikirde böyle, şahsiyette böyle; kişiler arasında böyle, topluluklar arasında böyledir. İlkin aslan olmalı; bunun için de aslan olduğuna inanmalı, aslanlığın yuva şartlarını kurmalı, aslanın eğitim sistemlerini benimsemeli; çocukları aslan sütü olan “hakikatle” beslemelidir. Bu aslan sütüyle beslemeli. Yoksa aziz bir nimet olan üzümün, yasak bölgeye sürülmüş, dejeneleştirilmiş çocuğu rakıyla değil!

FİİLİMSİLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 2 CEVAPLAR
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat fiilleri -varsa- cümlenin karşısındaki noktalı yerlere yazınız.
İçten gülen bir çocuk insanın ömrünü uzatır. (gülen)
Gözleri uzaklara dalan birinin, yakınlarda olmayan bir hikayesi vardır.(dalan, olmayan)
Sizin küçük mutluluklarınızı kıskanmadan benimseyen kaç dostunuz var?(benimseyen)
Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter.(——)
Ruhunu heyecanlandıran her çağrıya yanıt ver.(heyecanlandıran)
Etrafımda bana yakın birilerini arıyorum. Bütün bu beynimde geçenleri teker teker, uzun uzun anlatacak birini. (geçenleri)
Yetişkin olunca, kuralları anladığımızı sanırız ama aslında yaşadığımız hayal gücümüzün daralmasıdır.(anladığımız, yaşadığımız)
İyi insan; güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insandır.(söyleyen, söylediğini, yapan, yapabileceklerini, söyleyen)
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce.(olduğunu)
Gitgide alışıyorum sana. Hiçbir alışkanlık bu kadar güzel olamaz.(————)
Bilmediğim ve ne yapacağı belli olmayan bir duyguyla hırpalanıyorum boyuna.(bilmediğim, yapacağı, olmayan)
Dünyada hiçbir şey, karşısındakini kandırdığını sanan bir budalanın sevinci kadar komik değildir.(kandırdığını, sanan)
Bir insanı sustuğu yerlerden tanıyabilirsiniz.(sustuğu)
Anlamayacak olanlara söyleme sakın, bilebileceğin en güzel şeyleri.(anlamayacak, olanlara, bilebileceğin)
Yanlış insanlara doğruyu anlatmaya çalışmanın bir anlamı yok.(———————)
Bazen olmak istediğimiz yer ile olduğumuz yer arasındaki fark gözlerimizin içine baka baka sıkar boğazımızı.(istediğimiz, olduğumuz)
Ama artık gitmek geliyor içimden. Bir sabah masmavi bir bulutun peşinden, dönüşü olmayan yerlere.(olmayan)

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerle  ilgili değerlendirmelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
( Y  )”Olgunluk, kendine yeten bir yalnızlıktır.” cümlesinde sıfat fiil yoktur.
(D  ) “Siz o şarkılardaki gibi acı çekmek için seviyorsunuz; mutlu olmak için değil.” cümlesinde ortaç (sıfat fiil) kullanılmamıştır.
( D ) “Kendini kurtarmanın tek yolu başkalarını kurtarmak için çabalamaktır.” cümlesinde sıfat eylem kullanılmamıştır.
( D  ) “Bindiğim dolmuştaki yolcuların kokusundan burnumun direği kırıldı.” cümlesinde sıfat fiil eki almış bir sözcük kalıcı isim olmuştur.
( Y   ) “Bu mevsimde Aydın’dan yemiş getirtirdi.” cümlesinde yemiş sözcüğü sıfat eylemdir.
( Y  ) “Bu adam bu kafayla yaşlanmaz bence.” cümlesinde yaşlanmaz sözcüğü sıfat fiildir.
( Y  ) “Ele alınmadık fikir kalmamıştı bu ortamda.” cümlesinde sıfat fiil kullanılmamıştır.
( D  ) “Kabul edilemez projelerle yanıma gelmeyiniz lütfen.” cümlesinde sıfat fiil kullanılmıştır.

3. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sıfat fiillerle tamamlayınız.
“Bir kadın söyleyeceği çok şey olduğu halde susuyorsa, erkek artık tüm şansını kaybetmiştir.”
“Keşke insanlar düşündükleri şeyleri dosdoğru söyleselerdi; ne çok can sıkıntısından kurtulurlardı!”
“Yanlış zamanda karşılaştığımız mükemmel insanlar vardır. Bir de doğru zamanda karşılaştığımız yanlış insanlar.”
“Hayallerinizi küçümseyenlerden uzak durun! Ruhu küçük insanlar başkalarını da daraltmak, azaltmak ister.”
“Sevmeyi öğrendiğin gün hiçbir eksiğin kalmayacak.”
“İnsanın hayatla kurduğu ilişki en çok ellerinden okunurmuş. Ellerimden okunuyor”
“Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz.”
“Hiçbir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın.”
“Kıyıya vurmadıkları sürece, balıklar suyun farkında değildirler.”

4.ETKİNLİK
“yenilecek, dinlendiren, olmadık, karşılaştıkları, yürüdüğünüz, olmayacak, kabullenen, paslanmaz”
Yukarıdaki sıfat fiilleri birer cümlede kullanınız.
“Kalırsam yenileceğime inandım; yola çıkmanın güzelliğine vurgunum bu nedenle.”
“Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin.”
“Bazı kapıları kapayın. Gururunuzdan dolayı değil, artık hayatınıza uygun olmadıkları için.”
“İnsanların en büyük dostu zorluklardır; çünkü insanları karşılaştıkları zorluklar kuvvetlendirir.”
“Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.”
“Ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu.”
“Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikayet etmemelidirler.”
“Bu tencere paslanmaz çelikten imal edilmiş.”

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki paragraflarda bulunan sıfat fiillerin altını çiziniz.
Öbür hayvanlar için aslanın gözleriyle bile karşılaşmak tehlikelidir. Onu kükreyişinden tanırlar, ta uzaklardan bile. Görünüşündeki haşmet, bakışındaki şiddet, bir yerden geçerken yer çökerten ayaklarıyla çıkarttığı güçlü ses, bir hayvanın üzerine atılıp onu parçalayışından kesinlik, aslanın aslanlığını apaçık kılan, Süleymaniye’nin bütün parçalarına sinen mimarî uygunluk gibi aslanı tezatsız yapan özelliklerdir.

Bu, şiirde böyle, resimde böyle, fikirde böyle, şahsiyette böyle; kişiler arasında böyle, topluluklar arasında böyledir. İlkin aslan olmalı; bunun için de aslan olduğuna inanmalı, aslanlığın yuva şartlarını kurmalı, aslanın eğitim sistemlerini benimsemeli; çocukları aslan sütü olan “hakikatle” beslemelidir. Bu aslan sütüyle beslemeli. Yoksa aziz bir nimet olan üzümün, yasak bölgeye sürülmüş, dejeneleştirilmiş çocuğu rakıyla değil!

fiilimsilerle-ilgili-etkinlikler-2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap