Testler

Noktalama İşaretleri Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılması ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Edebiyatı, bu ince yürüyüşlü kuşu, hayatımızdan nasıl çıkarıp atabiliriz ki?

B) Peyami Safa, “Politika yüksek sesle konuştuğunda edebiyat susar.” der.
C) Bizden yitip giden inanç mı, aşk mı, heyecan mı?
D) İnsanın yaptığı işle, mesleğiyle fiziki görünüşü, tavrı arasında bir uyum olmalıdır.

2.“Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim. Sürekli bir büyüme, değişme ve gelişim içindeyim.”
Bu parçada hangi noktalama işareti, kullanılması gerektiği halde kullanılmamıştır?
A) Nokta

B) Üç nokta
C) İki nokta
D) Tırnak işareti

3. Yazı yazmaya başladığımda arkadaşlarım şöyle diyorlardı ( ) Gerçeklerle hiçbir şekilde uyuşmayan bu şeyleri nereden çıkardın?
Bu cümlede boş parantezle belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) İki nokta

B) Nokta
C) Üç nokta
D) Tırnak işareti

4.“Çok aydınlık, çok güneşli bir hava” cümlesinin sonuna hangi noktamla işareti getirilmelidir?
A) (.)     B) (,)     C) (:)      D) (…)

5. Mesut olmak için üç şey vardır ( ) sağlam bir vücut ( ) hür bir fikir ( ) temiz bir vicdan ( )
Bu cümledeki parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) (;)(,)(,)(.)

B) (.)(,)(,)(.)
C) (:)(,)(,)(…)
D) (:)(,)(,)(.)

6. Bilgisayar (1 ) meraklıları için (2 ) gururlu bir sevgidir. O (3 ) insanların mutluluğuna mutluluk katma amacıyla ( 4 ) icat edilmiş bir makinedir.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangilerine mutlaka virgül (,) getirilmelidir?
A) 1-2    B) 2-3     C) 1-3    D) 3-4

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama hatası vardır?
A) Dünyayı sorumsuzca kirletiyoruz.

B) Ağır, ağır güneş batmaktaydı.
C) Çok okudum, çok araştırdım.
D) Yeter, şu savaşları durdurun artık!

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu kitabı –Safahat’ı-daha önce de okumuştum.
B) Türkiye-Almanya ilişkileri oradaki Türk varlığından dolayı çok önemli.
C) Yazar ilk eserini aşağı-yukarı otuz yıl önce yayımlamıştı.
D) Bu savaş 1918-1923 yılları arasına rastlar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti gereksiz kullanılmıştır?
A) Şair : “Sanat insan ruhunu inceltir.” dedi.
B) Babasına sordu: “Bizi nereye götüreceksiniz?”
C) “Neden derslerinize çalışmıyorsunuz?” deyip duruyordu.
D) “Bu kadar işin altından zor kalkarız.” bence.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A) 1923’te ilan edilmişti Cumhuriyet.

B) Maraşlı’lar düşmana kahramanca karşı koymuştu.
C) Mustafa Kemal’le silah arkadaşları halkı kurtarmıştı düşmandan.
D) Fransa’da kupayı kazanma sevinci var bu sene.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) koymak yanlış olur?
A) İstanbul dendi mi boğaz aklıma gelir.

B) Bu işin yanlışlığı size söylenmedi mi
C) Yarın hangi derslere çalışacaksın
D) Bugün toplantıda mı konuşacaksın

12. –Meşhur bir filozofa sormuşlar ( )
–Servet ayaklarınızın altında ama siz fakirsiniz. Neden ( )
– O servete konmak için eğilmek gerekir ( )
Yukarıdaki cümlelerin sonuna sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?
A) (:)(?)(.)

B) (.)(?)(.)
C) (:)(!)(.)
D) (“)(?)(”)

                                                           Edebiyatsultani.com

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) yerinde kullanılmıştır?
A) Pazardan karpuz; kavun, erik, kiraz ve şeftali aldım.

B) Mart ile mayısta yağmur yağarsa; sabanını gümüşlet.
C) İki saattir bekliyorum; gelen de yok, giden de yok.
D) Ahşap; iki katlı, eski bir evdi burası.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda yanlış bir noktalama işareti kullanılmıştır?
A) Okulun görevi, öğrenciyi hayata hazırlamaktır.

B) Ben açken, oturup roman okumayı mı düşünürüm?
C) Haydi, el ele verip bu dünyayı sevgiyle yoğuralım.
D) Bu kadar işin arasında bir de sinemaya mı gideyim, düşüncesi yanlıştır?

15. “Ben, Cahit Külebi konusunda yansız olamam, hem neden olayım” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Nokta B) Soru işareti

C) İki nokta D) Noktalı virgül

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış yerde kullanılmıştır?
A) İnsan, düşüncesiyle diğer canlılardan ayrılır.
B) Güzel, etkili bir konuşma yapmıştı müdürümüz.
C) Çantasını açtı, ondan bir kitap çıkardı.
D) Aşağı, yukarı yirmi yıldır roman yazıyorum.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir noktalama yanlışlı yapılmamıştır?
A) Adam: “Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun?” diye kulağıma yapıştı.
B) Adam; “Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun?” diye kulağıma yapıştı!
C) Adam: “Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı.”
D) Adam: Niçin yalan söylüyor; bu zavallıya iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Büyük keşiflerin tohumları, sürekli şekilde etrafımızda uçuşup duruyor.

B) Örneğin, Fleming petri kabına bir mantar sporu düştüğü zaman, antibakteriyel bir madde aramıyordu.
C) 17.asırda Batı dünyasında gerçekleşen “bilimsel devrim” her şeyi deneye dayandırıyordu.
D) Fizik; kimya ve biyoloji dallarında, gözlem, deney ve benzerlik kurma ne çok önemliymiş.

19.Küçük bir çocuk ( ) “Baba beni kurtar ( )” diye bağırıyordu ( )
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (,)(!)(.)

B) (:)(!)(.)
C) (;)(.)(.)
D) (:)(!)(…)

20. Çocukluğumuzda hangimiz yaramazlık yapmadı ki; cam kırmalar, kavga etmeler, söz dinlememeler… cümlenin sonuna getirilen üç noktanın (…) kullanılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylenmek istenmeyen sözleri anlatmak

B) Örneklerin sürebileceğini göstermek
C) Söylenmeyecek sözlerin olduğunu belirtmek
D) Cümlenin bir yerde biteceğini göstermek

21. Hatay genelinde, gezip görülmeye değer ismen bilinen birçok duraktan bazılarını şöyle sıralayabiliriz ( ) Antalya Kalesi ( ) Demirköprü ( ) Yunus Sütunu ( ) Cin Kulesi ( )
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (;)(,)(,)(,)(.)
B) (:)(;)(,)(.)(!)
C) (:)(,)(,)(,)(…)
D) (:)(,)(,)(,)(.)

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak (“ ”) işaretinin kullanılışı yanlıştır?
A) Kurda: “Niçin boynun kalın?” diye sormuşlar.

B) En beğendiğim romanı “Acımak”tır.
C) “Yatmadan önce şiir ve hikaye okumak” beni mutlu eder.
D) “Sevgi” sözcüğü hayatımızın temelini oluşturur.

23. Hep düşünmüşümdür, ayrıntılara karşı bu kadar duyarlı olan bir yazar neden hikaye yazmaz diye.
Bu cümlede hangi sözler tırnak içine alınmalıdır?
A) neden hikaye yazmaz

B) ayrıntılara karşı bu kadar duyarlı olan bir yazar neden hikaye yazmaz
C) neden hikaye yazmaz diye
D) ayrıntılara karşı bu kadar duyarlı olan bir yazar neden hikaye yazmaz diye

edebiyatsultani.com
CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.A, 4.D, 5.D, 6.C, 7.B, 8.C, 9.D, 10.B, 11.A, 12.A, 13.C, 14.D, 15.B, 16.D, 17.A, 18.D, 19.B, 20.B, 21.C, 22.C, 23.B

noktalama isaretleri test 2 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap