Testler

Paragraf Test 13-8.Sınıf Türkçe

PARAGRAF TESTİ 13 (8.Sınıf Türkçe)

1.Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim masa başına, cebimize hatta parmaklarımıza kadar indi. Telefonla başlayan bu kolaylık, daha sonra cep telefonuyla ve ardından da çağın iletişim kaynağı olan internetle son noktasına ulaştı. Evde baba, gazetesine gömüldü. Anne, dizisine daldı. Çocuklar, internette kayboldu. Olan, aile bağlarına oldu.
Yukarıdaki paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim teknolojisindeki gelişmelerin aile bağlarını zayıflattığı

B) İnsanların iletişim için tarih boyunca değişik yollar denediği
C) Teknolojideki gelişmelerin insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdığı
D) İletişim araçları hakkında kitaplarda ayrıntılı bilgiler olduğu

2.Şair, milletin sözcüsü, yorumcusu ve rehberidir. Şair, milletin kalbidir; atan nabzı, çarpan yüreğidir. Bu açıdan bakıldığında şiir sanatı kadar ulusa yönelen başka bir sanat yoktur. Diğer sanat dallarında da ulusal çizgiler yer alabilir, fakat şiirde ulusal damga çok belirgindir.
Yukarıda öne sürülen görüşlerden hareketle hangi sonuca ulaşılamaz?
A) Şairler topluma yol gösterir.

B) Şiir, ulusal nitelikler taşımalıdır.
C) Şiir dışında ulusal sanat yoktur.
D) Şair, toplumun sesidir.

3.Öykülerimi yazarak anlayabileceğim bir şeydir bu. Öykünün tanımını, kurallarını değil; kendisini arıyorum. Her yazdığım, öykünün ne olabileceği üzerine bir arama çabasıdır. Bu durumda sorunuza cevap olabilecek tek şey, yazdığım öykülerdir. Öykünün ne olduğuna ilişkin bundan kestirme yol yok gibi gelir aklıma.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olabilir?
A) Öykü yazmaya yeni mi başladınız?

B) Öykülerinizi nasıl yazıyorsunuz?
C) Öykü yazmak çok mu zor?
D) Sizce öykü nedir?

4. ……………..
Yunanlı dostlarımız Paris’teki Milletlerarası Tiyatro Festivali’ne bizim Karagöz ile gidiyorlarmış, giderler. Karagöz’e Yunan icadı diyorlarmış, derler. Kızmaya, söylenmeye hiç hakkımız yok. Karagöz bizim tapulu oyunumuzdur, ama kıymetini bildik mi? Batı dünyasında üç beş bilim adamından başkasına Karagöz’ün bizim değerimiz olduğunu iyice anlatabildik mi? Hayır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yazının başlığı olabilir?
A) Dilimize Sahip Çıkamıyoruz

B) Karagöz Elden Gidiyor mu?
C) Milletlerarası Tiyatro Festivali Başladı
D) Uygarlığın Ortak Mirası

5. Ahmet, Nuri ve Selim arkadaştır. Aralarında tiyatroyla ilgili konuşmaktadırlar.
Ahmet: Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamı sahnede olduğu gibi sergiler. İnsanda yaşama sevincini de yaratır.
Nuri: Evet, ayrıca geçmişi, günümüzü, geleceği anlamamıza yardımcı olur. Tiyatro, sorunlarımıza ışık tutar.
Selim: Haklısınız. Tiyatro, insanları eğitirken düşündürür de. İnsanları aynı sahne karşısında bir arada toplar.
Bu konuşmalarda tiyatro ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Farklı milletleri birbirine yaklaştırdığına

B) İnsanları düşündürerek eğittiğine
C) Toplumsal sorunları işlediğine
D) Yaşamın aynası olduğuna

6.Tevfik Fikret de herkes gibi. Yahya Kemal’in tek tük mısralarını duymuş ve onları Eski Yunan’ın az rastlanır birer tunç madalyonu gibi sevmişti. “Şiirinde son derece güzel olanları var.” derdi. Yazık ki bu pürüzsüz dille Yahya Kemal çok bir şey yazamayacak, kendisinin en büyük katili yine kendisi olacaktı. Çünkü sanatta bu kadar aşırı derecede titiz olanlar ya yarım ve tamamlanmamış büyüklükler meydana getirmeye ya da sessizlik içinde kaybolup gitmeye mahkumdurlar.
Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçının amacı, güzel eserler ortaya çıkarmaktır.

B) Mükemmele ulaşma arzusu, sanatçının verimliliğini olumsuz etkiler.
C) Yahya Kemal, pürüzsüz dille şiirler yazan bir sanatçıdır.
D) Çok şiir yazmayan bir sanatçı, zamanla unutulup gider.

7. Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir. Dayanışmanın yaşamımızda çok önemli bir yeri vardır. Çünkü her türlü zorluk dayanışmayla kolayca aşılabilir. Dayanışmayla insanlar sıkıntılarına, sorunlarına çıkış yolu bulur. İhtiyaçlarını daha kolay giderebilir. Böylece dayanışma sayesinde bireyler için yaşam daha kolay ve güzel hâle gelir.
Bu metnin anahtar kelimesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) çok

B) türlü
C) dayanışma
D) bireyler

8. Şu anda evinde televizyon olmayan hiçbir aile yoktur hemen hemen. Peki, hayatımızın başköşesine yerleştirdiğimiz televizyon masum bir araç mı? Araştırmalara göre televizyon, insanları tembelliğe itmektedir. Çocukların abur cubur yemelerini %134 oranında artırmaktadır. DNA’da değişiklikler meydana getirerek kansere bile sebep olabilmektedir. Bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkilemektedir. Çocukların erken ergenliğe girmelerine sebep olabilmektedir. Uyku sorunlarına yol açmaktadır.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Televizyonun aile içi iletişime etkisi

B) Televizyon programlarının kalitesi
C) Televizyon dizilerinin önemi
D) Televizyonun zararları

9. Öğretmen, öğrencilerinden kahraman bakış açısına örnek vermelerini istemiştir. Öğrencilerden hangisinin verdiği örnek doğrudur?
A) Uzun zaman, caddelerde dolaştı. Sonra şehrin dışına, sararmaya başlamış çayırın olduğu ıssız bir yere çıktı.
B) Canı sıkıldı, içini hüzün kapladı. Hayatı hatta geleceği için korku duydu. Ayrıca yeni bir düşünce huzurunu kaçırdı.
C) O nazlı, güzel çiçek denizi kurudu. Şimdi ortada sonsuz bir çöl vardı. Sanki dünyanın vahşi sürüleri burayı ezip geçti.
D) Rıhtımda dolaşanları seyretmeye uygun bir iskemlede düşünceye daldım. Birdenbire iskele tarafından birtakım sesler geldi.

10.Aşağıdakilerden hangisi birinci kişi ağzıyla anlatılmamıştır?
A) Müdür, köylülerden öyle tatlı yüz, öyle candan bir mutluluk gördü ki her gün ziyafetten ziyafete gitti. Her ziyafet, onda yeni bir âlem keşfetmiş gibi bir his bırakıyordu.
B) Adam toprakla oynayan parmağın silerek önce bana, sonra ileriye, boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yandan görünen yüzüne dikmiştim. Bakışının hâlâ etkisindeydim.
C) Karşıdan, arkadan insanlar geliyor. Arkamdan yürüyenler nihayet beni geçiyorlar. Karşıdan gelenlerin bazılarıyla bir an bakışıyoruz, bazıları beni görmüyor.
D) Bir fotoğrafçının önünde bir otomobil durmuş ve etrafında bir meraklı kalabalık toplanmış. Yaklaşıyorum. Otomobilin içi, camlarının kenarları bütün çiçeklerle süslü.

11. Dev gibi bir adam. Kocaman gövdesinin üstünde biraz eğri duran bir kafası var. Hemen gür kaşlarından başlayan sarımtırak kır renkte bir yığın saç, kafasında dimdik duruyor. Yüzünde iri, etli bir burun… Gök mavisi, küçük ama tepeden bakan iki göz… Her biri yastık gibi kocaman elleri, sütun gibi ayakları dikkat çekiyor.
Bu paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tartışma

B) Açıklama
C) Betimleme
D) Öyküleme

12. Dönemeci geçtikten sonra kendini hüzünlü gibi görünen bir konağın önünde buldu. Yeşil yosunlar, kapı ve çevresini sarmıştı. Biraz ilerlediğinde arabacı ile tartışan birini gördü. Tartışanlar kendisini fark edince sustular. Sessizliğe bürünen bu iki kişiye konak sahibinin nerede olduğunu sordu. İçlerinden uzun boylu ve zayıf olanı, alışveriş için çarşıya indiğini söyledi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?
A) Öyküleme-açıklama

B) Betimleme-öyküleme
C) Tartışma-açıklama
D) Açıklama-betimleme

13. Bahçenin öteki ucunda öbürlerinden daha yüksek, birkaç uzun akçakavak, tepelerinde koca koca karga yuvalarını barındırıyordu. Kimileri buruşuk yapraklı, gövdeden ayrılmış dallarını aşağı sarkıtıyordu. Kavakların altında üç beş kişi vardır. İki kişi oturmuş kitap okurken iki çocuk plastik bir topla oyun oynuyordu. Alaca bir köpek de çocuklara eşlik ediyordu kesik havlamaları ile.
Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır?
A) Görme, koklama

B) Tatma, görme
C) İşitme, görme
D) Dokunma, görme

14. Aşağıdaki parçalardan hangisi kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir?
A) Sonra kendi kendine, “Yol kenarına düşmüş bir çam kozalağı gibiyim.” dedi. “Bir rüzgâr beni buraya savurmuş, bir çam ağacından düşmüşüm. Burada bekliyorum öylece. Neyi bekliyorum?” diye ekledi.

B) Bir kere düşünmeye başlayacak olursa kahvecinin sualleriyle rahatsız edilmemek için hemen kahvesini ısmarladı. Kahve içerken düşünmeye başladı. Kendi kendine ilk sorduğu soru şu olmuştu: “Ne yapmak lazım?”
C) İçini günün kirlerinden az çok arındırıyordu. Burada, gökyüzüyle dalgalar arasında, yüreği hafifler, gönlü sevinçle dolardı. Kederli düşüncelerinden uzaklaşır, yaşamak bile tatlı gelirdi ona.
D) İp, ayaklarımdan birini kesiyor, çok canım yanıyordu. Dört bir yanımızda dağlar gibi yükselen dalgalar gürültüyle çatlayıp yarılıyordu.

15. Çay bitkisi, tropikal ve nemli, çok yağışlı ılıman bölgelerde yetişir. Kireçsiz bol asitli toprakları sever. Bu şartları taşıyan deniz seviyesinden yüksek bölgelerde daha kaliteli ürün alınır. Çay bitkisinin yetişebilmesi için, özellikle gelişme safhalarında yağmurun düzenli ve devamlı yağması gerekir. Karadeniz, bu iklim özelliğini taşıdığından bu bölgede çok kaliteli çaylar üretilmektedir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Açıklama

B) Tartışma
C) Öyküleme
D) Betimleme

16. Zeynep ailesiyle hafta sonu gittiği piknik yerini belirgin özellikleriyle arkadaşlarına anlatmak istese aşağıdaki anlatım yollarından özellikle hangisinden yararlanır?
A) Öyküleme
B) Tartışma
C) Betimleme
D) Karşılaştırma

17. Aşağıdaki paragraflardan hangisi, hâkim (ilahi) bakış açısıyla yazılmıştır?
A) Kar getiren bulutlar birbiri ardından sessizce uçuşarak göç eden bir kuş sürüsünü önlerine katmış, kovalıyor gibiydi. Her yanı sessizlik kaplamıştı.
B) Rahat evini şimdi hüzünle, kaygıyla düşünüyordu. Ayrıca işlerini bitirememesi, önündeki göç telaşı, onu düşündürüyor, canını sıkıyordu. Bir yandan da böyle önemsiz şeylerin zihnini kaplamasına kızıyordu.
C) Güneşli, aydınlık bir sabahtı. Gök dupduruydu, lekesizdi. En küçük bir yel yoktu. Önünde uçsuz bucaksız bir bozkır vardı. Sanki bir ışık seli akıyordu bozkırın üstünden.
D) Ertesi gün kar başladı. O günlerde bir akşam yeğenim soğuktan kızarmış gözleri ve burnuyla geldi. Ürkmesin diye lambayı yakmadım.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.D, 4.B, 5.A, 6.B, 7.C, 8.D, 9.D, 10.A, 11.C, 12.B, 13.C, 14.D, 15.A, 16.C, 17.B

paragraf testi 13-8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap