Testler

Ses Bilgisi Test 2

SES BİLGİSİ TEST 2

1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bir ses olayı yoktur?
A) Sen hangi sosyal kulüptesin?
B) Çobanlık yaparak okuttum çocuklarımı.
C) Yıllardır özgürlüğe hasretim.
D) Şehidimizin cenaze töreni yarın yapılacak.
E) Akşamleyin eve geleceksin değil mi?

2. Aşağıdaki isimlerden hangisinde bir ünsüz yumuşaması olmuştur?
A) Bana inat mı yapıyorsun bütün bunları?
B) Üstüme bir şeyler alayım da gidelim bari.
C) Beni yeterince küçük düşürdün zaten.
D) Masanda oturup hikayeler mi yazardın?
E) En yakın doktor için kasabaya dönmeliyiz.

3. Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
A) Bunca uğraştan sonra geri mi dönmeliyiz?
B) Tek başına gelirsen ölebilirsin.
C) Onun yolu bulabileceğine emin misin?
D) Sadece başınız dertteyken buraya geliyorsunuz.
E) Beni hep hayal kırıklığına uğratıyorsunuz.

4. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü türemesi vardır?
A) Gencecik yaşta başına gelmeyen kalmadı.
B) Bence çok etkili bir yöntem bu.
C) Bunu yapmak istediğine emin misin?
D) Vücudunu forma sokmak için yapmadığı kalmadı.
E) Kemal Sunal’ın hangi filmini daha çok seviyorsun?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Bu gece uçakla Paris’ten geldi.
B) Aldığı gömleği bana hediye edecek.
C) Yüz milyonu bulursan fabrikan kapanmaz.
D) Aksi halde fabrikayı elimizden alacaklar.
E) Peki ne yapmayı düşünüyorsun baba?

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisinde bir ses olayı yoktur?
A) Bizi bu dertten ancak o kurtarır.
B) Hiç tanımadığım biriyle nasıl evlenirim?
C) Onun için altın kalpli, saf biri diyorlar.
D) Buranın insanları hep senin gibiyse yandık.
E) Köyün girişinde gençlerle karşılaştık.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesinin örneği vardır?
A) Hazırlık yapamadığımız için üzgünüz oğlum.
B) Ben biraz dolaşmak istiyorum baba.
C) Köyde ördek avlamayı öğrendim.
D) Üçtür en münasebetsiz zamanlarda karşılaşıyoruz
E) Kahya, misafirlerimize odalarını gösterdin mi?

8. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz düşmesi vardır?
A) Rahmetli dedem soğanın cücüğünü çok severdi.
B) Annesi öldüğünde daha küçücüktü Ayşecik.
C) Davul zurnayla gelin ettik ablamızı.
D) Yeter, kesin şu gürültüyü.
E) Buralardan bir atlı geçti, yanıma bastı geçti.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime türetilirken ünlü kaybına uğramıştır?
A) Size onun kaba olduğu söylenmedi mi?
B) Öğretmenin konuşması herkesi duygulandırdı.
C) Böyle soruları da hep bana yöneltiyor.
D) Çocuklar arasında ayrım yapmamalısınız.
E) Gidiyorum, bu adam beni delirtecek.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelime oluşturma esnasında birden fazla ses olayını örneklemeyen sözcük vardır?
A) Zannedersem o sıralar on bir yaşındaydım.
B) Kahvaltıda sucuklu yumurta yapılmasını emretti.
C) Bu tepeden bu mevsimde köyümüzü seyredin.
D) Biraz da sabredersen muradına erersin.
E) Sağlık merkezinde iki bin liram kayboldu.

11. “Ne tuhaf!.. Hareketin ta kendisi olan kuşlar, bu vücudun gözünü, kaşını, ağzını, burnunu şekillendirdiği halde daimi süzülüş ve bükülüşlerine rağmen vücudu bozulmuyor. Onu her tarafa kendileriyle beraber sürüklüyor.”
Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Yumuşama
B) Hece düşmesi
C) Daralma
D) Kaynaştırma harfi
E) Sertleşme

12. Köhne çeşme ile körpe çocuklar arasındaki mesafe sahilden kopup nihayetsiz bir denizde bulutların son merhalesine ulaşmış bir tahta parçasında bile yoktur. Rüzgar meselesi… Her şeyi birden söküp götüren bir rüzgar. Arayı açan o..
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A) Ünsüz türemesi
B) Benzeşme
C) Ünsüz düşmesi
D) Hece düşmesi
E) Daralma

13. “Kapıdan çıkarken gözlerimi süzerek bu manzaraya gülünç bir dram filmini seyreder gibi baktım.”
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır?
A)Ünsüz türemesi-hece düşmesi
B)Daralma-ünsüz düşmesi
C)Hece düşmesi-yumuşama
D)Daralma-sertleşme
E)Ünsüz düşmesi-ünsüz türemesi

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) Denemelerinde devrik cümlelere yer verilmez.
B) Çocuklara haklarını aramayı öğretmeliyiz.
C) Şu olayı ayrıntılı bir şekilde anlat bakalım.
D) Burada yolun kıvrımları başlıyor.
E) Havanın soğuyacağı aklına gelmedi mi?

15. (I).Köyün biraz ilerisindeki yamaçta hiçbir işe yaramaz mağaramsı bir yer vardır.(II)O, buraya çekilir ve saatlerce, günlerce kalır. (III) Diz kapaklarından aşağıya ve göbeğinden yukarıya yarı çıplak haliyle, taş gibi donmuş, bu kovukta bekler. (IV) Ne yapar, ne düşünür, ne yer, ne içer, kimse bilmez. (V) Konuşmasıyla beraber yiyeceğini ve giyeceğini onun kadar asgariye indirmiş bir insan, bu dünyada var mıdır, bilinmez.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I.cümlede ünsüz benzeşmesi vardır.
B) II.cümlede kaynaştırma harfi yoktur.
C) III. cümlede yumuşama ve benzeşme vardır.
D) IV. cümlede ünsüz düşmesi yoktur.
E) V. cümlede daralma vardır.
edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Başarılar dilerim.
Cevaplar:1-E, 2-B, 3-B, 4-A, 5-A, 6-D, 7-A, 8-B, 9-D, 10-B,11-E, 12-B, 13-C, 14-B, 15-B

Bu testi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Ses-Bilgisi-Test-2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap