Testler

Şiir Bilgisi Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

ŞİİR BİLGİSİ TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Ne zaman seni düşünsem
   Bir ceylan su içmeye iner
   Çayırları büyürken görürüm
   Her akşam seninle
   Yeşil bir zeytin tanesi
   Bir parça mavi deniz
   Alır beni
Yukarıdaki şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik şiir

B) Pastoral şiir
C) Lirik şiir
D) Satirik şiir

İlim kula açılmış bir kucaktır
Aydınlıktır, meşaledir, ocaktır
İlmin yüzü samimidir, sıcaktır
Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul!
2. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Satirik şiir

B) Epik şiir
C) Lirik şiir
D) Didaktik şiir

3. Gümüş bir dumanla kaplandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı
Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türünden alınmış olabilir?
A) Satirik şiir

B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir
D) Lirik şiir

Koç yiğitleri aldım da yanıma
Keskin kılıcımı çaldım belime
Serimden geçmişim bakmadan ölüme
Gelsin dövüşelim Bolu beyleri
4. Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türünden alınmış olabilir?
A) Pastoral şiir
B) Didaktik şiir
C) Lirik şiir
D) Epik şiir

Edebiyatsultani.com

5.Benim bu gidişe aklım ermiyor
    Fukara hâlini kimse sormuyor
    Padişah sikkesi selam vermiyor
    Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türünden alınmış olabilir?
A) Satirik şiir

B) Pastoral şiir
C) Lirik şiir
D) Didaktik şiir

6. Aşağıdakilerin hangisinde iki ses benzerliğine dayanan uyak (tam uyak) yoktur?
A) Üzerinden örtüyü mü çekti bir el

Gece ayaklarından akıp giden sel
B) Ya sen! Ey sen! Esen dallar arasından
Bir parıltı gibi görünüp kaybolan
C) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
     Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları
D) Köpek sesleridir gitgiden uzaklaşan
      Ve bir çocuk arınır korkularından

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?
A) At sürerdim doludizgin dağlara

Dağlar uyanırdı ağır uykularından
B) Yamaçlar doruktan duman, sis biçer
Bulutlar sunar, gür başaklar içer
C) Söğüt giz fısıldar, sayıklar meşe
     Ayık düş görür her bucak, her köşe
D) Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden
     Uzakta bir satıcı, yahut çocuk sesi

Çözülen bir demetten indiler birer birer
Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
8. Bu şiirin uyak şeması aşağıdakilerden hangisidir?
A) aaab
B)abab
C)aabb
D)abba

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma sanatı yoktur?
A) Sana olan sevgim dağı taşı eritir
B) Gözümdeki yaşlardan bir deniz olur
C) Bu akşam sonbahar ne kadar serin
D) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır

10. Bahar gelip her yan güldü
Çiçekleri biraz kucaklayım
Deyip kuşçuk her yana baktı
Sakin gökte kanat çırptı
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?
A) Gök

B) Kuşçuk
C) Çiçek
D) Bahar

11. Benzetme yapılmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fırtınada bir deniz feneri kadar yalnızdım

B) Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak
C) Sürüklenen bir kış ölüsüdür zaman
D) İnsan bir ormandır derdim sana

12. Bilmem ki yaz mı gelmiş
Niçin açmış gül erken
Aklımı kayıp ettim
Nazlı yârim gülerken
Yukarıdaki dörtlüğün kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım kafiye

B) Tam kafiye
C) Zengin kafiye
D) Cinaslı kafiye

13.Kararmış kara gözler
      Dermanım kara gözler
      Gemim deryada kaldı
      Yelkenim kara gözler
Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çapraz

B) Sarma
C) Düz
D) Cinaslı

14. Eğer kendilerinde erlik var ise
Gelsin dövüşelim Bolu beyleri
Kanından susayıp candan geçerse
Gelsin dövüşelim Bolu beyleri
Yukarıdaki dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden hangisidir?
A) abab
B)abba
C)aaab
D) aaaa

15. Yalnızlık bir yağmura benzer
Yükselir akşamlara denizlerden
Uzak, ıssız ovalardan eser
Her zaman göklerdedir
Ve kentin üstüne göklerden düşer
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Lirik şiir

B) Pastoral şiir
C) Epik şiir
D) Didaktik şiir

16. Aşağıda şiir türleri ve açıklamasıyla ilgili bilgi verilmiştir. Bunlardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Epik şiir-Savaş ve kahramanlık şiiri

B) Lirik şiir-Sevgi ve coşku şiiri
C) Satirik şiir-Kır ve çoban şiiri
D) Didaktik şiiri-Öğretici şiir

17. Toros dağlarının üstüne
       Ay un eledi bütün gece
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?
A) Dağ
B) Un
C) Ay
D) Gece

18. Uyandı doğa sabah sabah dedi ki:
Sizin için varım, varım sizin için
Karanlığa çekilmiş dün geceki
Ova bayır sizin için, böyle gelin
Yukarıdaki dörtlükte konuşturulan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karanlık

C) Gece
C) Bayır
D) Doğa

19. Bir ah çeksem dağı taşı eritir
Gözüm yaşı değirmeni yürütür
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Benzetme

B) Kişileştirme
C) Abartma
D) Konuşturma

                                                                                                             Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.B, 4.D, 5.A, 6.C, 7.D, 8.D, 9.C, 10.B, 11.B, 12.D, 13.D, 14.A, 15.A, 16.C, 17.C, 18.D, 19.C

siir bilgisi test 2 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap