Testler

Sözcükte Anlam Test 18

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 18

1.İhtiyarın cebinde on liradan başka bir şey yoktu.

Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Şenliğe Ahmet’le Selma’nın dışında kimse gelmemişti.
B) İçeriye yabancı kimse alınmayacaktı.
C) On beş yıldır ülke dışında yaşadığı için son gelişmelerden habersiz.
D) Bu yıl çok iyi çalıştı, ayrıca kursa da devam etti.
E) Çözemediğiniz sorularla uğraşmayın, diğer sorulara geçin.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapanmak” sözcüğü “son verilmek, kesilmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Arif sustu, Naci Bey üstelemedi, tartışma da burada kapanmış oldu.
B) Birden masanın üstündeki kitapların üzerine kapandı ve ağlamaya başladı.
C) Çaldığım bütün kapılar yüzüme kapanmıştı.
D) Odasına kapandı ve ders çalışmaya başladı.
E) Sanatçı kendi fildişi kulesine kapanmıştı.

3. Geç geldiği yetmiyormuş gibi hazırlaması gereken projeyi de bitirmemiş.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bu kadarcık çalışmanın sınav kazanmaya yetmeyeceğini bilmelisiniz.
B) Hafta boyunca iş yerine hiç uğramamış, üstelik bir haber de vermemişti.
C) Çok iyi hazırlanmadığı hâlde sınavda başarılı oldu.
D) Bir hafta tatil yapmayı düşünüyordu, ancak birtakım sorunlar çıktı.
E) Derslerine düzenli devam ediyor, aynı zamanda babasına da yardımcı oluyor.

4. Az kalsın bir otomobilin altında kalıp eziliyorduk.

Bu cümledeki “az kalsın” sözünün anlamına en yakın sözcük aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Öğle tatili geldiğinde işi hemen hemen yarılamıştık.
B) Neredeyse çocukları unutuyorduk, iyi ki hatırlattınız.
C) Aşağı yukarı üç saattir bekliyoruz, kimse gelmedi.
D) Yapmam gereken işi iyi kötü öğrenmiştim.
E) Bana birazcık yardım etseydiniz bir iş kurabilirdim.

5. Böyle bir belgeselimiz daha önce çekilebilseydi de fırçasını ancak ölümün bıraktırdığı adları da görebilseydik.

Altı çizilin sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Asırlar önce yapılan bu tablolar bugün hâlâ yeniymiş gibi.
B) Resimlerinde evrensel konuları ele aldığı için eserleri kalıcıdır.
C) Onun tuvaline yansıyan ışıklar doğadan ve insan sevgisinden kaynaklanıyor.
D) Öldüğü güne kadar gazetedeki köşesinde yazmayı sürdürdü.
E) Bu ressamın tablolarının özgünlüğü bildiği çevreyi işlemesinden kaynaklanıyor.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır?
A) O kadar çok işi vardı ki başını kaşıyacak vakit bulamıyordu.
B) Her şeyi çok büyütüyor, nedense pireyi deve yapıyordu.
C) Hatanın kendinde olduğunu anlayınca sustu, dut yemiş bülbüle döndü.
D) Etrafında birçok entrika dönerken onun dünyadan haberi yoktu.
E) Her şeye şüpheyle bakıyor sanki öküz altında buzağı arıyordu.

7. Hiçbir dayanak olmadan ulu orta suçlamalarda bulunuyor.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlama aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Yazar bu uyarısıyla yanlışların çabucak düzelmesini sağladı.
B) Başkasının görüşlerini kendininmiş gibi yansıtmak kişiyi yüceltmez.
C) Yöneticilerin önünde gelişigüzel konuşması, arkadaşlarını sinirlendirdi.
D) Bir ikisini bir yana bırakırsak ötekiler hep aynı şeyleri söylüyor.
E) Elimize bir şiir geçti mi hemen bir değerlendirmede bulunuruz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A) Yan bahçeden kuş sesleri geliyordu.
B) Bu yaşta büyük bir servete kondu.
C) Toprakları altın olan bir şehirdi burası bir zamanlar.
D) Eğer kişi sefilse bu onun suçu mudur?
E) Bu ustanın elinde her şey değer buluyor.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir deyim, açıklaması ile birlikte kullanılmıştır?
A) Derste anlatılanları tüm öğrenciler can kulağı ile dinlerdi.
B) Usta, işçiler boş bırakmaya gelmez, diyordu.
C) Masadaki gazeteleri pek incelemeden okumuş, onlara şöyle bir göz gezdirmişti.
D) Çocuklara fazla yüz vermeye gelmez, onlar hemen işi gevşetirler.
E) Okulun temizlenmesine herkes elinden geldiği kadar yardımcı oluyordu.

10. Siz ne derseniz deyin ben, o çocukta bir cevher görüyorum.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bu yıl, kabul etseniz de etmeseniz de tatile çıkamayacaksınız.
B) Orada, her şeyi göze alarak bir hafta daha kalmalıydınız.
C) Biz, size haksızlık yapılmasını kabul edemeyiz.
D) Çalışkan insanların değeri, sonunda anlaşılır.
E) Belki de bir gün gelecek, projeleriniz gerçekleşecek.

11. Sanatçı, bireyle toplumun ilişkileri üzerinde pek kafa yormuşa benzemiyor.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Sanatçı, toplumun problemlerini pek anlamış görünmüyor.
B) Her nedense şiir türü bazı eleştirmenlerin ilgi alanına girmez.
C) Olayları çözümlemedeki başarısı ne kadar anlayışlı ve bilgili olduğunun göstergesidir.
D) Düşüncelerini bir noktada toplayamadığından olay örgüsünde kopukluklar gözledim.
E) Bu sanatçımızın, edebiyatımızın dünü ve geleceği konusunda düşündüğünü görmedik.

12. Bu yazar, anlattıkları yönüyle yıllarca uzaklarda çalışıp ömrünün sonlarına ülkesine dönen bir işçi gibidir.

Bu cümledeki altı çizili sözle yazarın hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?
A) Eserlerinde ayrılıkları ele alması
B) Kendi toplumunu ilgilendiren konulara yönelmesi
C) Sıradan bir anlatım kullanması
D) Evrensel konuları işlemesi
E) Eserlerini kendi ülkesinde yazması

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.B, 4.B, 5.D, 6.D, 7.C, 8.B, 9.C, 10.A, 11.E, 12.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap