Testler

Sözcükte Anlam Test 7 (7.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 7 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamda kullanılmamıştır?
A) Kapı aralığından ışık sızıyordu.

B) Başarının yolu çalışmaktan geçer.
C) Bugün hava dünden daha sıcak.
D) Evin üst katından bir ses geldi.

 2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele doğru bir anlatım vardır?
A) Sınıfların hepsine akıllı tahtalardan alındı.

B) Mahalledeki evlerin ışıkları tek tek sönüyor.
C) Evin çatısı birkaç gündür onarılıyordu.
D) Erzurum, Doğu Anadolu’nun en gelişmiş şehridir.

 3.“Alan” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?
A) Bu geniş alana alışveriş merkezi yapılacakmış.
B) Edebiyat alanında önemli çalışmalara imza attı.
C) Bugün derste karenin alanını öğrendik.
D) Evin arka tarafında ağaçlık bir alan vardı.

 4.“Akmak” sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Soğuk sular akar dağda
     Mor menekşe biter dağda
B) Ne söylemez akan suların dili
     Sessizlik içinde çağlama gurbet
C) Çağlayanlar dökülür yüksekten
     Çeşmelerden su akar rengarenk
D) Aktıkça fetihler tarihi Türk’ün
     Kubbeler erecek bir gün murada

 5.“Ateş, kablo, hava, yaşlılık, özlem” sözcüklerinden kaçı somut anlamlıdır?

A) 2 B) 3 C) 4     D) 5 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir kelime soyut anlam kazanmamıştır?
A) Onun ne kadar dürüst bir kız olduğunu herkes bilir.

B) O adama dokunmak yürek ister.
C) Bu soruyu çözmenin bir yolu olmalı.
D) Bu işte onun da parmağı var.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aralık” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A) O aralık yerden soğuk geliyor sanki.

B) O aralık açıkgözün biri ayakkabımı çalmış.
C) O aralık kapının arkasında biri mi var?
D) O aralık pencereden sinekler girmez mi içeri?

8.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi soyuttur?
A) Hava sıcaklıkları düşecekmiş.
B) Bu yapılanları görünce insanlığımdan utanıyorum.
C) Dedesi gül kokusunu pek severmiş.
D) Sanatçının sesi çok güzelmiş.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?
A) Çocukların hepsi bahçeye çıktı.

B) Bu mahalleye iki yıl önce taşındık.
C) Benzin petrol ürünlerinin en pahalısıdır.
D) Türkiye’nin en gelişmiş bölgesidir Marmara.

10. Sınavdan önceki on günü nasıl geçirdim, anlatamam.
Geçirmeksözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Dün, çok eğlenceli bir gün geçirdim.
B) Son iki seneyi Bursa’da geçirmiş.
C) Annem misafirleri kapıya kadar geçirdi.
D) Babam gelene kadar kardeşimle vakit geçirdim.

11. “Ölü” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamı ile kullanılmıştır?
A) Ölü kentler, yeniden canlanıyor.

B) Ölü dillerden biri de Hititçe’dir.
C) Adamın ölü bir konuşması var.
D) Çok yorulmuş, içeride ölü gibi yatıyor.

12. “Oyun” sözcüğünün mecaz anlamda kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeka oyunlarını severim.
B) Ben onların oyununa kanmam.
C) Bilgisayar oyunları bence zararlıdır.
D) O beştaş oyununu da sever.

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ötekilere göre özel anlamlıdır?
A) Gül

B) Çiçek
C) Bitki
D) Nesne

14. Aşağıdakilerin hangisinden önce “ağız” sözcüğü getirildiğinde deyim oluşmaz?
A) kalabalığı

B) değiştirmek
C) dalaşı
D) yarası

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?
A) Pencerenden bir gül attı bana.
B) Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti.
C) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık.
D) Ben sevinç içinde eve dönerim akşamları.

16. “Doğru düşündüğüne inanan kişi yanlış … savaşmak zorundadır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?
A) insanlarla
B) olaylarla
C) fikirlerle
D) devletlerle

17. “Belli etmeden acı duymak, üzülmek.” anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) içi kan ağlamak

B) içi kararmak
C) içinden pazarlıklı
D) içine dert olmak

18. “Beslemek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) O, hâlâ kurtuluş ümidi besliyor.

B) Annem evde tavuk besler.
C) Balık beslemek hayli zor bir iştir.
D) Evinde bir kedi, bir de kuş besliyor.

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iş” sözcüğü “davranış” anlamında kullanılmıştır?
A) Babanız acaba ne iş yapıyor?

B) Yaşlı adama yardım etmekle çok iyi bir iş yaptın.
C) Öğretmenlik gerçekten çok zor bir iştir.
D) Buradaki işim az sonra bitecek.

20. “Uymak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “bağlı kalmak” anlamındadır?
A) Ayakkabı ayağıma uymadı.

B) Herkes okulda belli kurallara uymalı.
C) Sizin tutumunuz, bizim görev anlayışımıza uyuyor.
D) Kravat ceketine çok uymuş. 

 

CEVAPLAR:1.B, 2.B, 3.C, 4.D, 5.B, 6.A, 7.B, 8.B, 9.C, 10.C, 11.D, 12.B, 13.D, 14.D, 15.D, 16.C, 17.A, 18.A, 19.B, 20.B

sozcukte anlam test 7 (7.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap