Çalışma Kitapçıkları

Telaffuz Çalışma Kitapçığı 1

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.
a. ……………………….; seslerden oluşan hecelere gerekli ses değerlerini vererek bazı sesleri ve heceleri atlamadan değiştirmeden doğru, güzel ve iyi anlaşılabilecek bir’ şekilde söylemektir’.
b. “Kilitlemek” kelimesini “kitlemek” şeklinde söylemek boğumlama kusurlarından ……………..dır.
c. Bu boğumlama kusuru boğumlama tembelliğinden ileri gelir. Bu bozukluğu düzeltmek için kurşun kalemi dişler arasına sıkıştırıp heceler söylenmeli ve hecelerin iyice anlaşılmasına çalışılmalıdır.Buboğumlama kusuru…………………………………….tir.
d. “h” ünsüzünün kullanıldığı kelimelerde görülür. Ayhan kelimesini “ayan” şeklinde söylemek gibi. Burada boğumlama kusurlarından …………………..vardır.
e. Bir şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına …………………., arada nefes alıp verdiğimiz yere ………………… denir.
2. Tekerlemeleri söylemek niçin zordur? Yazınız.
3. Bir dakika yerine bidakka, nasılsınız yerine nassınız, kalk oradan kalk ordan demek hangi boğumlama kusurudur? Adını yazınız.
4. Aşağıdaki cümlelerde geçen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
a. Kelimeler arasında noktalama işareti varsa ulama yapılır. ( )
b. Kelimeler arasında ulama yapılması anlam karışıklığına yol açıyorsa ulama yapılmaz. ( )
c. Türkçe kelimelerde vurgu genellikle son hecede bulunur.( )
d. Balıkçı kelimesinde vurgu “lık” hecesi üzerindedir.
e. Bembeyaz kelimesinde vurgu “bem” hecesi üzerindedir.
5. Aşağıdaki cümlelerde vurgu hangi ögelerin üzerindedir? Belirtiniz.
Arkadaşının bisikleti ile Adnan Menderes’te dolaşmıştı.
Ecza dolabından neyi alacaksın?
Bu adamı sanki daha önce görmüştüm.
Sen mi bizimle geleceksin?
O da ağzının tadını iyi bilir.
6. “Bendeki bu yanlızlığı ancak sen giderebilirsin.” cümlesindeki …………………….kelimesinde ünsüz göçüşmesi vardır.
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
Telaffuz Çalışma Kitapçığı Cevaplar 1
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.
a. Boğumlama; seslerden oluşan hecelere gerekli ses değerlerini vererek bazı sesleri ve heceleri atlamadan değiştirmeden doğru, güzel ve iyi anlaşılabilecek bir’ şekilde söylemektir’.
b. “Kilitlemek” kelimesini “kitlemek” şeklinde söylemek boğumlama kusurlarından ……atlama……….. dır.
c. Bu boğumlama kusuru boğumlama tembelliğinden ileri gelir. Bu bozukluğu düzeltmek için kurşun kalemi dişler arasına sıkıştırıp heceler söylenmeli ve hecelerin iyice anlaşılmasına çalışılmalıdır.Buboğumlama kusuru………gevşeklik…. tir.
d. “h” ünsüzünün kullanıldığı kelimelerde görülür. Ayhan kelimesini “ayan” şeklinde söylemek gibi. Burada boğumlama kusurlarından …yutma…..vardır.
e. Bir şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına ……tonlama…., arada nefes alıp verdiğimiz yere ……durak… denir.
2. Tekerlemeleri söylemek niçin zordur? Yazınız.
Çünkü tekerlemelerde gırtlağın aynı ya da yakın yerinden çıkan sesler çokça kullanılmıştır.
3. Bir dakika yerine bidakka, nasılsınız yerine nassınız, kalk oradan kalk ordan demek hangi boğumlama kusurudur? Adını yazınız.
Atlamadır.
4. Aşağıdaki cümlelerde geçen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
a. Kelimeler arasında noktalama işareti varsa ulama yapılır. ( Y )
b. Kelimeler arasında ulama yapılması anlam karışıklığına yol açıyorsa ulama yapılmaz. (D )
c. Türkçe kelimelerde vurgu genellikle son hecede bulunur.( D )
d. Balıkçı kelimesinde vurgu “lık” hecesi üzerindedir.(Y)
e. Bembeyaz kelimesinde vurgu “bem” hecesi üzerindedir.(D)
5. Aşağıdaki cümlelerde vurgu hangi ögelerin üzerindedir? Belirtiniz.
Arkadaşının bisikleti ile Adnan Menderes’te dolaşmıştı. (yer tamlayıcısı)
Ecza dolabından neyi alacaksın? (belirtili nesne)
Bu adamı sanki daha önce görmüştüm.(zarf tümleci)
Sen mi bizimle geleceksin?(özne)
O da ağzının tadını iyi bilir.(özne)
6. “Bendeki bu yanlızlığı ancak sen giderebilirsin.” cümlesindeki …yanlızlığı….kelimesinde ünsüz göçüşmesi vardır.
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap