Testler

Yazım Kuralları Test 9

YAZIM KURALLARI TEST 9

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Firma sana 7’bin lira tazminat ödeyecek.
B) Samet’i DSİ’nin etrafında gördüm.
C) Geçen akşam Mehmet’de sinemaya gelmedi.
D) Ramazan, 12 Nisan 2015’de dünyaya gelmiş.
E) Geçen sene, batı Almaya seyahatimi iptal ettim.

 2.“Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar: Merkür, Dünya, Neptün, Plüton, Halley. Dünya, güneş, ay kelimeleri yalnız coğrafya ve gök bilimiyle ilgili yayınlarda terim olarak kullanıldığı zaman büyük harfle başlar, diğer durumlarda küçük harfle başlar.”
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
A) Onu görünce sanki dünyalar benim olmuştu.
B) Dünya, Ay ile aynı yörüngededir.
C) Yüzünü, Güneş ışığına çevirdi.
D) Halley yıldızını gördün mü hiç?
E) Ona sanat yıldızı olmak için neler yapması gerektiğini anlattı.

3. “Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar; ancak tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle başlar.”
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
A) Ben de halk şiirini çok severim.

B) Bize divan şiirinden bazı beyitler okudu.
C) Bu ders kurtuluş savaşını işleyeceğiz.
D) Hocamız Cilalı Taş Devrini anlatırken yanına taşlar getirmişti.
E) Millî Edebiyat Dönemi şairlerinden kimi biliyorsun?

 4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bu dizinin başrollerinde kimler var?
B) Derginin başyazarı geçen ay vefat etti.
C) Hastanenin başhemşiresi de corona virüsünden öldü.
D) Bizim bölüğün onbaşısı Ahmet’ti.
E) Orada kaldırım baştanbaşa balık pulları ile örtülüdür.

 5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bankamatik kartını en son nerede kullandın?
B) Murat Bey, isterseniz kartınızı iptal ettirelim.
C) Bu roman başyapıt niteliğinde bir eser.
D) İmkânlar el verirse bir gün biz de Japonya’ya gideriz.
E) Arkadaşınızın psikolojik sorunları var galiba.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Arkadaşlarla maç yapmak için bir takım kuracağız.

B) Ders çalışmayan birtakım öğrenciler iyi puan alacağını zannediyor.
C) Doğum gününde ona sadece birtakım bardak alacak.
D) Geç gelenlerin birtakımı bazı bahaneler uydurdu.
E) Hastanızın birtakım testlerden geçmesi gerekiyor.

 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Mahalledeki satıcıdan Antep fıstığı alacağım.
B) Nar çiçeği rengindeki elbisesiyle etrafta dolaşıyor.
C) Mahallemizde üç kişi Van kedisi besliyor.
D) Ona Maraş dondurması almak için evden çıktım.
E) Tatlının üzerine Hindistan cevizi dökmeyi pek sevmez o.

8. “ki”nin yazımıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “Ki” bağlacı kendinden sonraki sözcükten ayrı yazılır.
B) Sıfat yapan “-ki” eklendiği kelimeye bitişik yazılır.
C) İlgi zamiri olan “-ki” her zaman ayrı yazılır.
D) “Ki” bağlacı kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.
E) Ek olan “ki” büyük sesli uyumuna uymayabilir.

9. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Kuyu başına vardım, Zeynep’im bekler diye.
B) Nasıl haber almışsa Dayım, Emmim hep orada.
C) İşte Halep işte arşın, ya aşarsın ya biçersin.
D) Sana bir çift sözümü var hele buysa niyetin.
E) İşte hendek işte deve, ya atlarsın ya düşersin.

10. Büyük harflerin yazımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirdeki mısralar genellikle büyük harfle başlar.

B) İsimden sonra gelen akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlar.
C) İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlar.
D) Yön adları özel addan sonra geliyorsa özel ada dahil olur ve büyük harfle başlar.
E) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 

11. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) Mevlana: “gayesi olmayan varlığından şüphe ederim.” der.

B) Mevlana: “Gayesi olmıyanın varlığından şüphe ederim” der.
C) Mevlana, “Gayesi olmayanın varlığından şüphe ederim.” der.
D) Mevlana; “Gayesi olmayanın varlığından şüphe ederim.” Der.
E) Mevlana; “Gayesi olmayanın varlığından şüphe ederim” der.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Şimdi Diyarbakır’ın okur yazar gençlerinin hepsi beni tanıyor.
B) Doktor Nihat bey hastalarını kontrol ettikten sonra dinlenme odasına geçti.
C) Pekçok derdim var şu küçük dünyamda.
D) Herkes gibi bende bir iş bulmak istiyorum.
E) Hiçbir şiir kitabını bu kadar beğenmemiştim.

13. 

Koca ekmeği paylaşmak durur iken
I

Tek bir lokmanın kavgası uğruna,
II
İşte sonunda yalnızız başbaşa.
  III           IV
Kırık bir sazın son telleri gibi,
Mahkûm ettik kendimizi.
    V
Numaralı sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) V.     B) IV.      C) III.      D) II.         E) I.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili kelimede bir yazım yanlışı vardır?
A) Tartışma, grevin nereden çıktığını aklına takanlar yüzünden büyüyüp genişledi.
B) Okula, her gün kahvaltını yaptıktan sonra gitmelisin.
C) Art arda gelen depremlerin oluşturduğu bunalım etkisini sürdürüyor.
D) O günlerde her fakülteye ayrı baş vuru yapmak gerekiyordu.
E) Hâlbuki ev sahibi tamirattan kaçınıyor.

15. Aşağıdakilerden hangisinde “mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Siz de mi benim gibi düşünüyorsunuz?
B) Bunu sen de çok iyi biliyor musun?
C) Niçin geldiğimi sormuşmuydu sana?
D) Haval güzel oldu mu değme keyfime.
E) Bunu da mı görecektim, dedi mi?

16. Aşağıdakilerden hangisinde ayrı yazılması gereken bir bağlaç bitişik yazılmıştır?
A) Bende mangal gibi bir yürek var, demiştin.
B) Bizde bu soruyu çözebilecek kadar bilgiliyiz.
C) Sen de İstanbul’u fethedecek yaştasın.
D) Bizde onun bir resmi var, yarısı yırtık.
E) Bu kitapta da bu konu ayrıntılı incelenmiştir.

17. Aşağıdakilerden hangisinde ayrı yazılması gereken bir bağlaç bitişik yazılmıştır?
A) Bunu başarmakta çok zor değil.
B) Biz de toplanabilir, konuşabilir, tartışabiliriz.
C) Sınıfta da bu konuda görüşlerimi bildireceğim.
D) Nerde kaldı eski bayramlar, kutlamalar.
E) Biz de siz de bunu çok iyi biliyoruz, değil mi?

18. “Ünsüz türemesi ve ünsüz düşmesi ses olaylarının gerçekleştiği birleşik eylemler bitişik yazılır.”
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
A) Zannedersem bugün burada toplanacağız.
B) Ne yazık ki bu küçük odaya hapsolduk.
C) Bunu böyle istiyorum ve böyle emrediyorum.
D) Aynaya akseden alın kırışığında, ölümü hatırlarız solgun mum ışığında.
E) Arap atlar yakıneyler ırağı.

 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili kelimede bir yazım yanlışı vardır?
A) İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur.
B) Sen de vaz mı geçtin bu sevdadan?
C) Artık vazgeçmelisin bu kuru inattan.
D) Gelecek ay kitabın tıpkıbasımı yayımlanacak.
E) Doludizgin boşanan atlarımızla çıktık yola.

20. “Kişilerin rütbe, derece, görev ve sosyal durumlarına göre adlarına takılan saygı, tanıtma sözcüklerine unvan sıfatları denir. Bunlar özel adlarla birlikte ya da özel ad yerinde kullanıldığı zaman ilk harf büyük yazılır.”
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) İlk konuşmayı Cumhurbaşkanımız yapacak.

B) Ahmet Onbaşı, beş ay sonra Çavuş olmuştu.
C) Avukat Handan, Musa Ağayı sonunda ikna etti.
D) O akşam Çakırcalı Efe köyden ayrılmıştı.
E) Şehit Fevzi Caddesi, yeniden düzenlendi.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.C, 4.E, 5.D, 6.C, 7.B, 8.C, 9.B, 10.C, 11.C, 12.E, 13.B, 14.D, 15.C, 16.B, 17.A, 18.E, 19.A, 20.B

yazimkurallaritest9 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap