Yazılı Soruları

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları D Grubu (Test)

yazili sorulari

edebiyat sultanı yazılı soruları

………………………………………………. LİSESİ 10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR (D GRUBU)

1. 17. yüzyılda kaleme alınmış bir kitapta yolculara şu tavsiyelerde bulunuluyordu ( ) ( ) Yabancı bir yerde yatacaksan, yatak çarşaflarının köşelerine birer kulak yapmayı unutma ( ) Kulaklar dik durursa çarşaflar yeni ve temiz demektir ( ) yoksa pantolonunun çıkarmadan yatmalısın   ( ) ( )

Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (“) (:) (,) (”) (.)

B) (:) (“) (.) (”) (.) (.)

C) (:) (“) (.) (;) (.) (”)

D) (,) (“) (!) (;) (:) (”)

E) (.) (“) (,) (;) (”) (.)

 

2. O, çağdaş şiirimizin en çok sevilen, okunan, şiirleri gelip geçici modalar karşısında dayanıklılığını koruyan ustalardan biridir.

Bu cümledeki altı çizili sözle şiirlerin hangi yönü vurgulanmıştır?(3)

A) Kalıcılığı      B)Özgünlüğü   C)Doğallığı   D)Evrenselliği  E)Yalınlığı

 

3.  Girin satıcılar girin

1

Girin girin aydınlık bahçemizden içeri

2

Üzüm satın armut satın nar satın bize

3

Dağlar görünürken kapıda ardınızdan

4

İndirin tüy gibi küfeyi sırtınızdan

5

Bu dizelerde numaralandırılmış kelimelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

a) 1.            b) 2.            c) 3.           d) 4.             e) 5.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir eylem değildir?

A) Stajını bitirip en kısa zamanda işe başlayacak.

B) Bu binanın üçüncü katı kiralıktı.

C) Bu ahşap evde yaklaşık üç yıl yaşadı.

D) Otobüsü kaçırınca işyerine yine gecikmişti.

E) Yağmur suları bahçede birikmişti.

 

5.   Bir daha dünyaya gelsem

Yine seni severdim

Beni üzesin diye

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üç dize tek bir cümle oluşturmaktadır.

B) Yargı, neden sonuç ilgisiyle açıklanmıştır.

C) Hem basit hem bileşik çekimli fiil kullanılmıştır.

D) Dizelerdeki bütün fiiller geçişli, etken fiildir.

E) Üç dizede de çekimli fiil kullanılmıştır.

 

6. “Bu şehirde yaşadığım günleri hâlâ unutamadım.” cümlesiyle, nesne-yüklem ilişkisi yönüyle özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar.

B) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar.

C) Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.

D) Neden böyle düşman görünürsünüz?

E) Zamanla nasıl değişiyor insan!

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı bakımından farklıdır?

A) Kardeşinin askerden dönmesine çok sevindi.

B) İki ay önce bir kez doktora göründü.

C) Odaya girince tanıdık var mı diye bakındı.

D) Sınavı kazananların ismi tek tek okundu.

E) Turistler ormanın güzelliğine vuruldu.

 

 

8. Anlatım türleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Lirik anlatımda kelimeler genellikle gerçek anlamında kullanılır.

B) Öğretici anlatımda amaç okuyucuyu heyecanlandırmaktır.

C) Gelecekten söz eden anlatımda ihtimal ve varsayımlara yer verilir.

D) Emredici anlatımda dilin daha çok göndergesel işlevi kullanılır.

E) Sıfatlar, daha çok kanıtlayıcı anlatımda kullanılır.

 

9.  Önce karanlıkta yüzün ışıdı. Sis açıldıkça kendini ele verdin İstanbul. Güverteden bakınca gözlerine inen aydınlığı gördüm. Demir aldım. Uzaklaşan ge­mi  değil,   İstanbul’du.   Kurşun  kuleler,  minareler, uğultulu taş yapılar, ışıyan yüzünle eriyip gittiler boşlukla. Ayrıldık. Ama başka kentlere, yeni liman­lara doğru dümen kırdığım bu uzun, hala sonu gel­meyen yolculukta beni yalnız bırakmadın. Gittiğim ülkelerde hep seni yaşadım. Sen ey ay yüzlüm be­nim!

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A)   Sözcüklerin duygusal anlamından yararlanma

B)   Kişileştirme sanatına başvurma

C)   Betimleyici öğeler kullanma

D)   Hitaplardan yararlanma

E)   Tanımlamalarla söyleyişte yoğunluk sağlama

 

10. Köyden kasabaya taşınmıştık. Cadde üstünde, sol tarafta bahçesi olan, beyaz boyalı bir ev satın al­mıştık. Bahçemizden, komşu bahçeden gelen kü­çük bir su yolu geçiyordu. Bu su, yan duvarın altın­dan aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir tel kümes vardı. Dip tarafa domates, biber, yeşil salata ekilmişti. Cadde tarafın­da sardunyalar, pembe karanfiller, hanımelleri bulu­nurdu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangile­rine başvurulmuştur?

A)   Açıklama – öyküleme

B)   Tartışma – betimleme

C)   Öyküleme – betimleme

D)   Açıklama – tartışma

E)   Örneklendirme – öyküleme

 

11.  Akçakavakların, dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine ko­kusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik tonlarıyla donanmış. Az ileride kalın gövdeli, yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Altına oturuyorum. Kekik kokuları geliyor burnuma.

Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyu­lardan yararlanılmıştır?

A)   Görme – koklama

B)   Koklama – işitme

C)   İşitme – dokunma

D)   Koklama – dokunma

E)   Görme – işitme

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz zamir, ad tamlamasında tamlanan göreviyle kullanılmıştır?

A) Bazı insanlar öfkelerine yenilirler.

B) Birçok veli, çocuğunu bize göndermek istiyor.

C) Bir çocuk gezen askerleri selamlıyor.

D) Çocukların bazıları annelerine düşkün olur.

E) Çocuklarımıza yeteri kadar zaman ayıramıyoruz.

 

13. Bil ki katıksız sancılara razıyım yokluğun olmazsa

Bil ki acı biber gözlerime serpilen

Ellerimde silinmemiş ellerin izleri,

Durup şiirler okuyorum yoluna

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ek eylem (ek fiil)

B) Sıfat fiil (ortaç)

C) Zarf fiil (ulaç)

D) İsim fiil (ad eylem)

E) Çekimli fiil

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir fiildir?

A) Giderken ardımdan çocuklar bakakalmıştı.

B) Üstünde kırmızı bir kazak ve siyah bir palto vardı.

C) Vakte bakılırsa onlar bu saatte uyumuştur.

D) Bu kitapları okudukça düşünce dünyan genişleyecektir.

E) Kağıtlar, kalemler sınavdan önce dağıtıldı.

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Bilsen, uzaklarda kimler ağlıyor?

B) Başkasını gönlüm nasıl beğensin?

C) Yoksa eskisinden bahtiyar mı ki?

D) Son toplantıda daha çok neden söz ettiniz?

E) Ne kadar çalıştığını tahmin edebiliyor musun?

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğini bilirsiniz.

B) Çocukların kahkahası her yerden duyuluyordu.

C) Hatalı sollama sonucunda kaza yapan araç, hurdaya dönmüştü.

D) Genç bir adam, sokak lambasının ışığı altında gazeteyi okumaya çalışıyordu.

E) Sınav kitapçıklarınızı buradan da alabilirsiniz.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Onun boş yere kaygılanmadığını anladınız mı?

B) İnsanlara güvenin, sevin, bunu onlara belli edin.

C) Sinemaya gitmeyi, zamanım olursa da size uğramayı düşünüyorum.

D) Yazar bu eserinde, ilk romanındaki konuyu yeniden işliyor.

E) Maçı izlemek için erkenden eve gittim; ancak evde elektrikler kesikti.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A) Tül perdenin arkasından sokağa baktı, sokakta kimse yoktu.

B) Her konuda ona güvenir, ondan yardım isterim.

C) Köylüler, heyecanla jandarmaların gelmesini bekliyorlardı.

D) Öfke, delice koşan ata benzer; kendi kendini yorar.

E) Kapıcı, büyük bir özveriyle ve fedakarca bize yardım ediyordu.

 

19. Sana numaramı vereyim, beni istediğin zaman cepten arayabilirsin.

Bu cümledeki altı çizili kelime, kendisiyle ilgili bir başka kelimenin yerine kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisine böyle bir kullanım yoktur?

A) Adamda beyin yok ki düşünebilsin!

B) Lütfen burnunu çekip durma, git yıka!

C) Kalemim bitti, bana bir 0,5 verir misin?

D) Makyaj yaparken gözlerini çok koyu boyamışsın.

E) Ceketimi sıranın üzerinden kim almış olabilir?

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tatma ile algılanan bir kavram, koklama duyusu yerine kullanılmıştır?

A) Vazodaki hanımelleri, odayı hoş bir kokuyla doldurmuştu.

B) Arkadaşının parfümü gül kokusunu andırıyordu.

C) Kömür ateşinde közlenen biber acı acı koktu.

D) Benzin alırken arabanın içine ağır bir mazot kokusu doldu.

E) Yağmurdan sonra toprağın kokusu ne de güzel olur!

 

21.   I.     Bu manzarayı doya doya seyrettim.

II.   Tiyatroya nasıl girdiğini sordum.

III.  Zeynep de onlarla gitmeye kalkıştı.

IV.  Cebinden çıkardığı bir kağıdı bana uzattı.

V.   Sanat, sanatçıdan daima fedakarlık ister.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.        B) II.         C) III.           D) IV.         E) V.

 

22. Hele bir yaza girilsin  siz buraları o zaman görün.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Etken fiil

B) Edilgen fiil

C) Geçişsiz fiil

D) Dönüşlü fiil

E) Geçişli fiil

 

23. Aşağıdakilerden hangisi destansı anlatımın özelliklerinden biri değildir?

A) Doğaüstü olaydan bahsedilmesi

B) Kişilerin ve kavramların en üstün özellikleriyle anlatılması

C) Anlatımda abartıya yer verilmesi

D) Sanatsız bir dil kullanılması

E) Coşku ve heyecana yer verilmesi.

 

24. Fiilin bildirdiği iş ya da oluşun kim tarafından yapıldığını fiil çekiminde kullanılan şahıs bildirir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimlenmiş fiilde buna uygun bir kullanım yoktur?

A) Bu konuyla ilgili önce de size bir şeyler anlatmış.

B) Böyle bir günde evde kalınır mı?

C) Gideceğimiz yere kardeşim de gelebilir mi?

D) Bence sen bu olayı fazla abarttın.

E) Her konuda bir şeyler söylemeli misin?

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir ismin sıfatı durumundadır?

A) Çocuk, anahtar deliğinden sınıfa bakıyordu.

B) Pantolonuna eski moda bir kemer takmıştı.

C) Gömleğinin düğmesi metalden yapılmıştı.

D) Üzerinde krem rengi bir gömlek vardı.

E) Gözümün önünde parasına çaldılar adamın.

 

CEVAPLAR

 

1.   C
2.   A
3.   C
4.   B
5.   D
6.   C
7.   D
8.   C
9.   E
10.  C
11.  A
12. D
13.  D
14.  A
15. B
16.  C
17.  B
18.  E
19.  E
20. C
21.  C
22.  D
23. D
24.  B
25.  D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap