Çalışma Kitapçıkları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 2

Yamacın eteğine varırken iri, kocaman bir damla alnımı ıslattı.Aman bu ne hoştu!Bu,büyük sancılarla  inleyen göğün doğurduğu ilk rahmet damlası idi.Fakat daha sıkıntısı geçmemiş,ağrıları dinmemişti.Sağa,sola,çok yakınlara ateş,korku saçan şimşeklerden sonra işitilen korkunç gürlemeler durmadan artıyor,nur topu damlalar sıklaşıyordu.Toprak ıslanıyor,ıslandıkça kararıyor,havaya güzel bir koku yayılıyor.

1.Yukarıdaki betimlemede hangi duyu organından yararlanılmamıştır? (5p)

“Eleştiri belki güzel bir şey değildir;ama gereklidir.Ağrı ile aynı işi  görür.Ağrı da vücutta bir arıza olduğunu belirtir.”

2.Chuchill,bu sözünde düşüncesini geliştirmek için hangi yönteme başvurmuştur? (3p)

3.Aşağıdaki cümlelerde ( ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10p)

Yayla yavaş değil( ) sabırlı ( ) ağır değil( ) temkinlidir.

Deyimler ayrı yazılır ( )ayıkla pirincin taşını( )kaşla göz arasında ( ) gel zaman git zaman ( )dostlar alışverişte görsün( )

Dili bir kağıda benzetebilirsiniz ( )Düşünce ( )kağıdın ön yüzü( ) ses ( ) arka yüzüdür.

Ahmet( )in kardeşi( ) Karabük( )ten vapurla mı gelecek( )

Kar yılın ilk karı( ) Belliydi yağacağı,kaç gündür neydi o soğuklar öyle( ) (91/1)

4.“Açıklama – Tasvir – Karşılaştırma – Örneklendirme – Kanıtlama – Benzetme – Öyküleme” Paragrafın yazımında kullanılan bu yöntemlerden hangileri anlatım tekniklerindendir? (6p)

 5.Aşağıdaki cümlelerde özel isimlerin ve onlara gelen eklerin yazımı doğruysa boş paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız. (10p)

(…) Her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğe şükran duygularımızla dopdoluyuz.

(…) Bu aralar Irak’ın Güneyi hareketli günler geçiriyor.

(…) THY’nin yaz tarifesi değişmiş.

(…) Dün sokakta komşumuz doktor Ali Yüksel Beyi gördüm..

(…) Bütün Vize’liler,O’nu karşılamak için yollara dizilmişti.

6.Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa boş paranteze (+),yoksa (-) yazınız. (16p)

(…) Kızım, Özlem Teyzesine kazak aldırdı.

(…) Bu soğuklarda Ali’de yatağa düşmüştü..

(…) Bu derste,”birçok,birkaç,herhangi bir şey, orijinal, ya da, hiçbir…” gibi sözcüklerin yazımını

öğrendik.

(…) Umarım,bir gün bu yazılar da kitaplaşır.

(…) Ramazan Bayramı,bizim için de eğlenceli birtakım etkinlikler anlamına geliyordu.

(…) Neden arkadaşınla hiç görüş müyorsun?

(…) Selim’de bu bilgi yarışmasına katılacakmış.

(…) Buraya sizler de daha önce gelmiştiniz.

7. Bilgisayar (I) meraklıları için (II) gururlu bir sevgidir. O (III) insanların mutluluğuna mutluluk katma amacıyla (IV)  icat edilmiş bir makinedir.

Parçada numaralanmış yerlerden hangilerine mutlaka virgül getirilmelidir?Sadece numaralarını yazınız.  (7p)

 

8.Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleriyle ilgili verilen bilgiler doğru ise (D), yanlışsa (Y) yazınız. (10p)

(  ) Kısa çizgi eş görevli sözcükler arasına konur.

(  ) Cümlede vurgulanması gereken özneden sonra iki nokta kullanılır

(  ) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır.

(  ) Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kesme işareti kullanılır.

(  ) Öğeleri arasına virgül konulmuş sıralı cümleleri ayırmada iki nokta kullanılır.

  “Şiir için nesir olmayan şey derler. Belliyi belirtmek gibi görünen bu tanımlama yerinde değil mi? Valery düz yazıyı yürüyüşe, şiiri raksa benzetir.Yürüyüşün açık bir amacı vardır.Yürüyüş gibi düzyazının da bir hedefi amacı vardır.”

9.Bu parçada anlatımında kullanılan

a.Anlatım tekniği nedir? Sadece adını yazınız (3p)

b.Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Sadece adlarını yazınız. (3p)

10. Aşağıda görevlerinden bazıları verilmiş olan noktalama işaretleri hangileridir? Uygun boşluğa sadece adlarını yazınız. (6p)

Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerden sonra ………………………………konur.

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için……………konur.

Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için ……………………………konur.

 11.Aşağıdaki cümlelerde tarih ve sayıların yazımı doğruysa boş paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız. (15p)

(…) 1985’te üniversiteden mezun olmuş.

(…) On altı yaşında,umut dolu bir gençti.

(…) 1998’de askere gitmesi gerekiyor.

(…) 14 şubatta doğmuştu kardeşim.

(…) 24.Ocak.1974’de evlenmişler.

(…) XXI.yüzyıl bizim yüzyılımız olacak.

(…) Son ders 16.40’da bitiyor.

(…) Bu zavallı kadın 7’inci çocuğunu da kaybetti.

[spoiler title=’11. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 2 Cevaplar’ style=’default’ collapse_link=’false’] Yamacın eteğine varırken iri,kocaman bir damla alnımı ıslattı.Aman bu ne hoştu!Bu,büyük sancılarla inleyen göğün doğurduğu ilk rahmet damlası idi.Fakat daha sıkıntısı geçmemiş,ağrıları dinmemişti.Sağa,sola,çok yakınlara ateş,korku saçan şimşeklerden sonra işitilen korkunç gürlemeler durmadan artıyor,nur topu damlalar sıklaşıyordu.Toprak ıslanıyor,ıslandıkça kararıyor,havaya güzel bir koku yayılıyor. 1. Yukarıdaki betimlemede hangi duyu organından yararlanılmamıştır? (5p) – Tatma (dil),işitme(kulak) duyusundan yararlanılmamıştır. “Eleştiri belki güzel bir şey değildir;ama gereklidir.Ağrı ile aynı işi görür.Ağrı da vücutta bir arıza olduğunu belirtir.” 2. Chuchill,bu sözünde düşüncesini geliştirmek için hangi yönteme başvurmuştur? (3p) -Benzetme yöntemi 3. Aşağıdaki cümlelerde ( ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10p) f) Yayla yavaş değil (,) sabırlı (;) ağır değil(,) temkinlidir. g) Deyimler ayrı yazılır (:)ayıkla pirincin taşını(,)kaşla göz arasında (,) gel zaman git zaman (,)dostlar alışverişte görsün(…) h) Dili bir kağıda benzetebilirsiniz (:)Düşünce (,)kağıdın ön yüzü(;) ses (,) arka yüzüdür. i) Ahmet(‘)in kardeşi(,) Karabük(‘)ten vapurla mı gelecek(?) j) Kar yılın ilk karı(…) Belliydi yağacağı,kaç gündür neydi o soğuklar öyle(!) (91/1) 4. “Açıklama – Tasvir – Karşılaştırma – Örneklendirme – Kanıtlama – Benzetme – Öyküleme” Paragrafın yazımında kullanılan bu yöntemlerden hangileri anlatım tekniklerindendir? (6p) – Açıklama –Tasvir– Kanıtlama– Öyküleme 5. Aşağıdaki cümlelerde özel isimlerin ve onlara gelen eklerin yazımı doğruysa boş paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız. (10p) (Y) Her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğe şükran duygularımızla dopdoluyuz. (Y) Bu aralar Irak’ın Güneyi hareketli günler geçiriyor. (D) THY’nin yaz tarifesi değişmiş. (Y) Dün sokakta komşumuz doktor Ali Yüksel Beyi gördüm.. (Y) Bütün Vize’liler,O’nu karşılamak için yollara dizilmişti. 6. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa boş paranteze (+),yoksa (-) yazınız. (16p) (+) Kızım, Özlem Teyzesine kazak aldırdı. (+) Bu soğuklarda Ali’de yatağa düşmüştü.. (-) Bu derste,”birçok,birkaç,herhangi bir şey, orijinal, ya da, hiçbir…” gibi sözcüklerin yazımını öğrendik. (-) Umarım,bir gün bu yazılar da kitaplaşır. (-) Ramazan Bayramı,bizim için de eğlenceli birtakım etkinlikler anlamına geliyordu. (+) Neden arkadaşınla hiç görüş müyorsun? (+) Selim’de bu bilgi yarışmasına katılacakmış. (-) Buraya sizler de daha önce gelmiştiniz. 7. Bilgisayar (I) meraklıları için (II) gururlu bir sevgidir. O (III) insanların mutluluğuna mutluluk katma amacıyla (IV) icat edilmiş bir makinedir. Parçada numaralanmış yerlerden hangilerine mutlaka virgül getirilmelidir?Sadece numaralarını yazınız. (7p) – I – III 8.Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleriyle ilgili verilen bilgiler doğru ise (D), yanlışsa (Y) yazınız. (10p) (Y) Kısa çizgi eş görevli sözcükler arasına konur. (Y) Cümlede vurgulanması gereken özneden sonra iki nokta kullanılır (D) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır. (D) Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kesme işareti kullanılır. (Y) Öğeleri arasına virgül konulmuş sıralı cümleleri ayırmada iki nokta kullanılır. “Şiir için nesir olmayan şey derler.Belliyi belirtmek gibi görünen bu tanımlama yerinde değil mi? Valery düz yazıyı yürüyüşe,şiiri raksa benzetir.Yürüyüşün açık bir amacı vardır.Yürüyüş gibi düzyazının da bir hedefi amacı vardır.” 9. Bu parçada anlatımında kullanılan c) Anlatım tekniği nedir? Sadece adını yazınız (3p) -Tartışma(kanıtlama) d) Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Sadece adlarını yazınız. (3p) -Örnekleme-tanımlama-karşılaştırma 10. Aşağıda görevlerinden bazıları verilmiş olan noktalama işaretleri hangileridir? Uygun boşluğa sadece adlarını yazınız. (6p) – Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerden sonra ….iki nokta….konur. – Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için…noktalı virgül…konur. – Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için …..nokta….konur. 11. Aşağıdaki cümlelerde tarih ve sayıların yazımı doğruysa boş paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız. (15p) (D) 1985’te üniversiteden mezun olmuş. (D) On altı yaşında, umut dolu bir gençti. (D) 1998’de askere gitmesi gerekiyor. (Y) 14 şubatta doğmuştu kardeşim. (Y) 24.Ocak.1974’de evlenmişler. (D) XXI.yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. (Y) Son ders 16.40’da bitiyor. (Y) Bu zavallı kadın 7’inci çocuğunu da kaybetti. [/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap